Arxiu de la categoria: General

Tribunals d’oposicions definitius.

Publicades les resolucions , amb la composició definitiva dels tribunals i dates definitives de les proves.

Dates :Acte de presentació i a la part A de la primera prova davant els tribunals respectius dia 22 de juny de 2019 a les 9.00 hores i la realització de la part B de la primera prova dia 25 de juny de 2019 a les 9.00

Tribunals de Secundària FP

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10991/622370/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Tribunals cossos de primària

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10991/622369/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

ELECCIONS 26M

DIUMENGE 26 de maig hi ha eleccions europees, autonòmiques i municipals. La lluita democràtica continua a les urnes. No ens podem adormir, hem de mirar molt bé els programes electorals dels partits que s’hi presenten i triar aquell que millor defensi l’escola pública de qualitat, que defensin el català com a  font la cohesió social i la convivència i no com a font de crispació o adoctrinament.

No oblidem les nostres reivindicacions per als governs que surtin d’aquestes eleccions:
-Augment de la inversió en educació, mínim 5% del PIB, això no es podrà dur a terme si no hi ha un finançament autonòmic real, com li corresponen a les Illes.
-Recuperació del poder adquisitiu perdut a les retallades del 2010.
-Equiparació dels sexennis a la carrera professional.
-Increment del complement de tutor i pagament a tots els docents que exerceixen el càrrec.
-Equiparació del complement de residència de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries.
-Baixada de ràtios a les aules.
-Reduir l’horari dels docents a 18h lectives a secundària i 23h a primària.
-Establir la fórmula “+ 1” a cada centre d’educació infantil i primària.
-Veritable concurs-oposició.
-Jubilació als 60 anys (o amb 30 anys de serveis) i igualar la jubilació del professorat interí a la del funcionari de carrera, “mateixa feina, mateix dret”.
-Equiparació del fons social al dels treballadors de la CAIB.
-Recuperació del permís per estudis.
-Mesures per a la millora de conciliació de la vida familiar i laboral.
-Defensa dels docents davant les falses acusacions d’adoctrinament.
-Reducció inmediata de les aules modulars.
-Implementar els programes de coeducació. On es revisin els currículums i els materials didàctics.

EIVISSA, CAN NEBOT

 

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 16 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de director a l’escola d’educació infantil Can Nebot, a la localitat de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

El termini per presentar la sol·licitud (annex 2) i la documentació justificativa és de quinze dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

BOIB AQUÍ