Arxiu de la categoria: General

MESA 9/10/17

A la mesa sectorial de dia 9 d’octubre amb el Conseller d’Educació i Universitat, el Sr. Martí March hem donat suport a la proposta de places per concurs oposició, si bé, li hem manifestat que esperam que no torni a succeir el que va passar a la mesa anterior.

Com podeu veure més avall (vegeu taula) s’hi afegeixen dues especialitats més:

•Navegació i instal·lacions marines: 5 (4 Mallorca, 1 Eivissa)

•Fonaments de composició: 2 (1 Mallorca, 1 Menorca)

Alternativa ha recordat que considerem necessària que es treballin de manera interrelacionada els temes de places i calendari d’oposicions, interins.

Per altra banda el Conseller admet que les 3.000 places que en preveuen treure en tres anys (2018, 2019 i 2020), com a conseqüència de la taxa d’estabilització dels pressuposts generals de l’Estat de 2017, són insuficients per reduir a un 8% d’interins  com es demana als pressuposts de l’Estat.

La Conselleria s’ha compromès a tractar amb els sindicats l’oferta de places dels anys 2019 i 2020, encara que, des d’Alternativa creiem que s’hauria de fer un calendari progressiu els propers 4 o 5 anys, i que d’aquesta manera es podria compaginar amb una estabilitat laboral, per tal de donar diverses oportunitats als docents. Venim d’un període sense convocar les preceptives oposicions i això ha generat l’abús de la figura del contracte d’interi amb contractació anual i sense consolidar cap dret laboral d’estabilitat ni d’acomiadament. Ara que s’obri la convocatòria d’oposicions s’hauria de compaginar els interessos d’ambdues opcions. Des d’Alternativa hem exigit l’accelaració de les inversions educatives per rebaixar ràtios i obrir nous centres  , que permetria la creació de noves places per opositors i interins.

Sobre el model d’accés recordem que depèn del Ministeri, i aquest només ha fet converses sobre el tema, sense concretar res, així i tot, Alternativa ha manifestat que sí que es podria fer des de la Conselleria una pedagogia clara als que hagin de formar part dels tribunals, per evitar tots els malentesos que varen sortir a les darreres oposicions.

Download

COMUNICAT 1-O

LA VIOLÈNCIA NO POT SER MAI LA RESPOSTA!

Des d’Alternativa condemnem totes les formes de violència , el nostre compromís són els valors de la pau, llibertat i democràcia i com sempre hem defensat, estam al costat del dret a votar del poble català de forma pacífica i cívica, així com que aquest conflicte és polític i només polític, i per tant només es resol des de la política, mai des de la força. Esperam i exigim que davant de tota aquesta violència la comunitat europea i internacional no quedi indiferent, ja que, quan es vulneren els drets fonamentals d’un ciutadà es vulneren els drets de tots.

 

 

RESUM DE LA MESA SECTORIAL SOBRE OPOSICIONS

El dia 27 de setembre vam ser convocats a la Mesa Sectorial d’educació per tractar, com a punt únic de l’ordre del dia, la proposta sobre futures oposicions.

Des d’Alternativa manifestàrem el nostre malestar per haver-nos convocat a una Mesa Sectorial sense informació prèvia. Sempre hem exigit a l’ administració la convocatòria de les oposicions amb temps suficient  per evitar el que va succeir a la passada convocatòria, però  el poc temps no han de minvar la negociació amb les entitats sindicals.

Pensam que aquest curs hi ha diversos temes molt lligats entre si com són: les oposicions, la necessitat de renegociar el funcionament i el sistema d’adjudicació de les llistes d’interins, la finalització del pacte d’estabilitat, i es fa necessari tractar-los de forma conjunta per tal d’arribar a un millor sistema de provisió de places. Iniciar aquest procés negociador amb una proposta d’oposicions tancada no sembla ser el millor camí.

Tots sabem que venim d’un llarg període sense la convocatòria regular i pertinent d’oposicions, fet que ha generat disparar el nombre d’interins que any rere any són contractats i cessats sense cap altre dret. S’ha abusat de la figura contractual de l’interí per cobrir vacants estructurals, cosa que seria sancionada si es tractàs d’una empresa. Ara que s’obri la possibilitat de convocar oposicions  hem de tractar de conjugar la convocatòria d’oposicions de forma regular, amb els interessos i l’experiència acumulada pels treballadors que han desenvolupat aquesta feina.

Per això Alternativa ha exigit:

 • Que es fixi un calendari de les especialitats per illa  que es convocaran en els pròxims 4 anys.
 • Que no es produeixin modificacions de darrera hora al calendari fixat.
 • Que de cada especialitat convocada, se’n convoquin un mínim de 2 convocatòries.
 • Que es coordini la convocatòria d’especialitats amb les altres comunitats autònomes de parla catalana, per evitar l’efecte crida i la inestabilitat que això genera al sistema.
 • Que s’estableixi un nou sistema d’accés on es tenguin en compte i es valorin, totes les capacitats i mèrits professionals dels docents, superant l’actual model de proves eliminatòries que dificulta que el procés sigui un vertader concurs-oposició.
 • Que s’actualitzin els temaris perquè molts d’ells es troben desfasats.
 • Que s’estudiïn totes les possibilitats per conjugar els interessos dels opositors i dels interins.

El Conseller va exposar la proposta pel 2018 comentant que era fruit de la necessitat de donar estabilitat al sistema educatiu i per complir el seu compromís. El Conseller va manifestar que aquesta oferta estava condicionada per la normativa estatal i l’acord estatal entre els sindicats majoritaris i el govern, especialment pel que fa a l’exigència d’executar les oposicions abans del 2019.

La proposta es de 1000 places, 400 al cos de primària i 600 al de secundària. Veure taula.

Respecte a la coordinació amb la comunitat valenciana, va dir que seria desitjable, però que el govern ha de prendre les seves decisions.

Els criteris emprats per confeccionar la proposta són els següents:

 • Convocar totes les especialitats a totes les illes en els pròxims anys.
 • Fer vàries convocatòries per especialitats.
 • Potenciar les illes menors.
 • Tenir en compte les vacants actuals al sistema.
 • Emprar la previsió de jubilacions.
 • Potenciar les especialitats d’àmbits.
 • Descartar les de tècnics de FP, perquè el curs passat es convocaren, però si convocar les especialitats relacionades de secundària.
 • Especialitats d’idiomes, tant a secundària com a EOI.
 • Especialitats de música i del conservatori.  

En el debat posterior, el Conseller es va comprometre a establir meses de negociació per tractar futures convocatòries d’oposicions i la gestió de la llista d’interins, però remarcant que la proposta inicial del 2018 no es modificaria.

Davant  la insistència de tots els sindicats, el Conseller ens va donar una setmana per fer-li arribar aportacions, abans de donar per definitiva la convocatòria del 2018.

Des d’Alternativa pensam que s’hauria pogut evitar aquesta nova incertesa, respectant el “tempus” de la negociació. Demanam que no s’allargui la incertesa i es tractin de forma conjunta els temes pendents.  

Proposta 2018:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067794&coduo=38&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3068137&coduo=7&lang=ca

 

 

ALTERNATIVA DENUNCIA UNS FETS INTOLERABLES AL SEGLE XXI

Des d’Alternativa rebutjam les accions que s’estan duent a terme per part de l’Estat Espanyol a Catalunya, utilitzant el poder judicial i la repressió policial, per arreglar un problema que és polític i que fa temps que s’arrossega sense donar-hi solucions. Això ha derivat en una vulneració per part del Govern espanyol dels drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió. En els últims dies s’han vulnerat els drets més bàsics, arribant a fer accions intolerables dins un estat de dret, on no hi ha lloc per la repressió per raons polítiques.

El sindicat Alternativa docent mostra públicament el seu suport a tots els ciutadans, entitats i institucions que treballen per garantir els drets fonamentals, la democràcia i el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que plantegin els ciutadans d’un poble.

 

Palma vint de setembre del 2017

 

 

El curs 2017/18 que ara comença…

Des d’Alternativa Docent volem inocular tota la força i s’empenta per aquest  curs 17/18 que ara comença.

Des d’Alternativa Docent volem recordar com ens hem trobat a molt centres amb les ràtios per aula, elevades. Seguirem insistint que en aquest cas que no valen els percentatges, ja que això no consola els docents que segueixen amb aules massificades, amb una gran diversitat sense poder rebre l’atenció necessària. Amb una taxa de nouvinguts desorbitada i sense un suport de professionals que ajudin a la cohesió social. Per aquest motiu, Alternativa insisteix en la necessitat d’un mapa d’escolarització, pensat i adequat, perquè es puguin resoldre tots els problemes que la no planificació i segmentació de les zones està originant any rere any.

Encara que s’ha fet un esforç per part de la Conselleria contractant més d’ATEs pels infants NEE, seguim amb amb falta recursos humans aquelles classes que estan desbordades per alumnes NESE. (Alumnes amb necessitats educatives especials)

Aplaudim que per primera vegada coneixem els criteris específics per confeccionar les plantilles. Encara que molts dels criteris són insuficients o, fins i tot, redueixen dràsticament el còmput d’hores destinades a la millora de la qualitat educativa. És el cas de les hores de coordinació, les dels caps de departament o les hores de PALIC (programa d’acollida lingüístic i cultural).Però no oblidem que els companys de secundària NO han recuperat les 18hores lectives tal com es va prometre. Cada centre ha fet el que ha pogut. La dotació horaria als centres ha continuat a 19 hores com el curs passat.

A la nostra primera reunió amb la Directora General ens va comunicar que es recuperarà, a partir del mes de gener, el cobrament del complement de tutoria i de cap de departament. Els interins amb 5’5 mesos treballats també cobraran l’estiu a partir d’aquest curs. Encara s’han de tractar les condicions exactes. A més, segons han anunciat, es recuperarà, a partir del gener, el cobrament de les tutories i la caporalia de departament. Un petit reconeixement a la feina dels docents.

Hem aconseguit una gran millora per els docents majors de 55 anys a primària, però ens queda pendent millorar les condicions a secundària.

Tenim un  gran repte: aquest curs aquest curs finalitza el pacte d’interins i s’ha de renegocial la gestió de llista d’interins a la vegada que la conselleria ha anunciat la convocatòria d’oposicions, unes 900 places en el conjunt de cossos i funcions. Volen coordinar les proves amb el País Valencià (dates, tipologia de proves, …). I ha de quedar clar que s’ha de planificar a mig termini, més de 2 anys , informació del model d’oposicions, el temari, donar varies oportunitats, informació certa sense canvis al darrer moment…, i assegurar que no torni a passar tots els problemes que han tengut enguany els opositors.

Tenim clar que demanarem una mesa per exigir que la Direcció General de Funció Pública i als sindicats que hi son representats els sindicats modifiquin del decret de fons social, un decret obsolet on encara no hem recuperat les prestacions de viudetat i orfandat, per exemple.

S’ha aconseguit que es reconegui lautoformació i que hi hagin estades formatives per al professortat de FP, però continuam reclamant una major inversió en formació del professorat que redueixi les llistes d’espera per accedir als cursos i permeti una major oferta formativa.

Hem de lluitar encara perquè les retribucions de baixa per malaltia (IT) es puguin cobrar el 100% des del primer dia una manera efectiva i transparent.

No oblidem que seguim tenint problemes amb l’habitatge a les Illes. La Conselleria no ha donat encara una solució, per a  Alternativa, una de les solucions passaria per pujar el complement de residència com tenen a les Illes Canàries.

Aquest curs, com els anteriors, comencem amb greus problemes d’infraestructures, que a vegades fa pensar que hi ha una manca de planificació i  que en comptes de millorar, empitjoren, sabem que la Conselleria ha fet passes per solventar les mancances però la situació està arribant a límit, no per falta de voluntat si no perquè tenim un problema que altres comunitats no tenen perquè el seu l’índex d’escolarització decreix, en canvi aquí augmenta. I això només s’arregla d’una manera: MÉS PRESSUPOST PER A EDUCACIÓ