Arxiu de la categoria: General

MESA SECTORIAL: Quotes

Dimecres dia 5 de juny hi ha convocada una mesa sectorial amb un únic punt del dia:

La resposta és clara:

 

Us posem l’esborray enviat

Esperem les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

 

 

Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent

Ahir 29 de maig de 2019  es va fer la presentació dels delegats, per videoconferència, de tots els sindicats a cada illa que estaran al Comitè de Seguretat i Salut.

També s’ha aprovat el reglament que regularà la Comissió Paritària d’aquest Comitè i s’ha demanat als sindicats que han obtingut representació a la JpDnU que presentin un delegat i un suplent per a aquesta comissió, en un termini de dues setmanes, per poder començar a prendre decisions i a posar en marxa el servei al  més aviat possible.

La Comissió estarà presidida per la Directora General de Personal Docent en funcions, i formada per representants de l’administració (en principi de les direccions generals de Personal i Planificació, servei de Provisió, Inspecció educativa, Ibisec i servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent, aquest darrer com a assessor) i un representant de cadascun dels sindicats presents a les Juntes de Personal.

Es redactarà un acord de Govern semblant al de Serveis Generals i es durà a mesa sectorial.

S’ha iniciat el camí per a tenir un Servei real de Seguretat i Salut  del Personal Docent i per a això s’estan fent els tràmits a nivells d’infraestructures i de recerca de personal per a poder dur a terme aquestes tasques.

Actualment a Mallorca es compta ja amb un local on  s’es fan les obres de remodelació, a Menorca hi ha un espai disponible pendent de què l’ IBISEC revisi les  necessitats i fixi com s’ ha de fer  la remodelació i a Eivissa també hi ha un local disponible pendent de gestionar.

Pel que fa a personal per a dur a terme el servei, hi ha dificultats per trobar especialistes però aviat es preveu que es compti ja amb un tècnic superior de Prevenció  de Riscos a Mallorca, s’han convocat places d’oposició per assignar personal  al servei, i a les Illes de  Menorca i  Eivissa mentre no estigui en funcionament el servei es podrà donar cobertura gràcies a la subcontractació de Previs.

 

Tribunals d’oposicions definitius.

Publicades les resolucions , amb la composició definitiva dels tribunals i dates definitives de les proves.

Dates :Acte de presentació i a la part A de la primera prova davant els tribunals respectius dia 22 de juny de 2019 a les 9.00 hores i la realització de la part B de la primera prova dia 25 de juny de 2019 a les 9.00

Tribunals de Secundària FP

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10991/622370/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Tribunals cossos de primària

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10991/622369/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce