Arxiu de la categoria: General

Programa coeducatiu SKOALE

Haureu llegit aquests darrers dies la notícia que han citat a declarar als tribunals de Pamplona els redactors i redactores del programa coeducatiu Skolae. Aquest programa, que inclou tots els temes que volem treballar a les aules per assolir la plena igualtat, és un referent a seguir per l’elaboració del Pla Autonòmic de coeducació aquí a Balears. Han iniciat una campanya de suports i us hi volíem demanar l’adhesió. Us enviam l’enllaç per si ho voleu signar.

Mesa sectorial d’educació: Adjudicacions de destinacions provisionals

Convocada mesa sectorial d’educació:

Dia 20 de juny de 2019, a les 9h.

-Comissions de servei per a Inspecció Educativa Esborrany

-Adjudicacions de destinacions provisionals curs 19/20. Esborrany

TERMINIS DELS TRÀMITS [PROVISIONAL -POT MODIFICAR-SE A LA MESA]

4.1. Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de
juliol a les 12.00 hores.

*a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per
manca d’horari:
a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29
de juliol a les 12.00 hores.

*b) Els funcionaris docents en pràctiques.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5
d’agost a les 12.00 hores.

*c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna
especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2019-2020.

 

Plenari Junta Personal Docent de Mallorca (12-6-19)

PLENARI JUNTA PERSONAL DOCENT

12/6/2019

Assistència al plenari

Es va poder dur a terme la sessió ordinària, però amb la falta d’assistència de molts dels delegats.

De l’STEI només van assistir 5 dels 16 delegats.

D’UGT, 1 de 2

De, CCOO, 2 de 4

D’Anpe, 4 de 6

UOB, 5

ALTERNATIVA, 4 de 4

Primer punt: Actes: El president de la junta de personal docent va demanar aprovar-les en el següent plenari. Malgrat estar en l’ordre del dia, no les presenten.

Segon puntPropostes per al nou govern autonòmic. S’acorda un document per fer peticions al nou govern autònomic, sorgit de les eleccions del dia 26 de maig. (El penjarem quan ens arribi la versió definitiva) Alternativa va demanar que s’hi inclogués un punt de negociació per tal de, només aconseguir la recuperació definitiva, sinó també aconseguir una millora efectiva de les condicions sociolaborals dels docents de les Illes Balears. Es van afegir punts com: millora del fons d’acció social, la cotització i pagament de l’estiu dels interins (i proporcionalment a aquell que no arribin als 165 dies treballats) formació permanent a càrrec de conselleria, etc…

Tercer punt -Propostes per al govern central. S’aprova un document per fer peticions al nou govern central, sorgit de les eleccions del 28 d’abril. (El penjarem quan ens el facin arribar).

En el torn obert de paraula ALTERNATIVA fa una proposta per establir mecanisme de la relació entre les diferents juntes de personal docent amb l’objectiu de fer propostes comunes.

També van demanar que es faci arribar a la Conselleria que aquelles comissions de serveis que necessiten fer entrevistes es facin personalment i no videoconferència, perquè suposa un greuge comparatiu, ja que els mitjans amb els quals es realitzar, deixa molt que desitjar.