Arxiu de la categoria: General

Hi serem!

El Sindicat Alternativa docent s’adhereix a la concentració que tindrà lloc el proper 2 d’abril a les 12h a la plaça del Tub (Palma) per defensar els drets lingüístics, especialment a l’escola, que promou la plataforma Enllaçats per la llengua.

A més, convidem i animem a la participació de docents i famílies.

 

Ja n’hi ha prou, d’excuses! Per un plus d’insularitat just!

El Sindicat Docent Alternativa du molts anys exigint la millora del complement de residència per poder fer front a l’elevat nivell de vida a les Illes Balears. Hem batallat aquest tema en molts de fronts i moltes vegades hem sentit que això depèn del Parlament estatal. A la notícia que compartim resulta que els companys de l’administració estatal veuran un increment de sou en el complement de residència .
Els #docents de les Illes Balears, per moltes qüestions ens consideren cossos estatals i per a altres, no. Normalment, per les qüestions positives com la pujada dels sous del 2,9% dels funcionaris de l’estat, que no ens aplicaren o com aquest complement de residencia no existim i per les qüestions negatives som els primers en rebre les conseqüències .
Ja n’hi ha prou d’excuses entre administracions i queixar-se que hi ha problemes per cobrir places docents a les Illes Balears!

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-congreso-pide-gobierno-central-sume-minimo-18-millones-euros-complemento-insularidad-20220323184944.html

[RESUM] Mesa sectorial d’educació 21/3/22

Després de molt de temps hem assistit de manera presencial a la Mesa sectorial d’Educació. Cosa que ens ha alegrat a tots els presents.

Es van tractar els punts següents

Punt 1: Es van aprovar les actes de sessions anteriors.

Punt 2: Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de

l’Administració de la CAIB.

És la Plantilla orgànica però en un format diferent per unificar-lo amb Funció Pública. Aquesta relació de places vacant es revisarà el 1r de juny i es modificarà si cal. Queden fora d’aquesta relació les places dels Camps d’aprenentatge perquè és normativa estatal que obliga que aquestes places s’han de cobrir per comissions de trasllat.

A principi de juny s’actuarà el llistat de places si fos necessari.

Punt 3: Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de funcionaris docents.

Les novetats són que els informes de prevenció de riscs i salut laboral hauran de tenir un com a màxim una antiguitat de 3 mesos. El docent traslladat  podrà obtenir una destinació provisional fins a 31 d’agost si ha participat en el concurs de trasllat. El funcionari interí desplaçat pel trasllat per salut d’un funcionari de carrera haurà de participar del primer procés d’adjudicació de places i se li mantindrà la categoria de la plaça vacant que hagués aconseguit prèviament. 

Punt 4: Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023.

Una de les novetats és un increment de centres perquè s’han incorporat els centres d’Atenció a la diversitat. Per contra, no es podran demanar els Camps d’aprenentatge, Institut d’ensenyament a distància de les Illes Balears (IEDIB), Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears.

L’altra novetat és que en els motius per conciliar la vida laboral i la familiar, s’ha apujat l’edat de l’infant menor de 6 a 12 anys. 

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 5 al 12 de maig de 2022, ambdós inclosos. 

Punt 5: Torn obert de paraules.

En aquest punt Alternativa va demanar aclariments sobre el procés del Decret d’estabilització d’interins ja que a hores d’ara manca molta informació i concreció d’aquest procés tan trascendental pel interins . La directora general de Personal Docent, Na Rafi Sánchez, va respondre que sols han fet una reunió amb la resta de responsables del ministeri i les CCAA per unificar criteris i que no estan tancats. S’ha compromés a dur a Mesa tota la informació i punt de negociació quan estiguin més concrets, però de moment encara no hi ha res.

Estarem pendents i informarem tot d’una que tinguem més dades fiables.

A més, Alternativa va demanar la reobertura de negociacions per acordar un pla de millora de les condicions dels docents, que el Conseller va anunciar en diverses vegades i ha quedat paralitzat.