Arxiu de la categoria: General

Consell Escolar de Mallorca: plenari 1-10-2019

Dia 1 d’octubre vam assistir al Plenari del Consell escolar de Mallorca. Entre altres temes, es va aprovar una declaració amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. El Consell Escolar rebutja la violència contra les dones i anima a tothom a  fer visible aquest rebuig participant de les accions que tinguin lloc aquest dia.

El Consell Escolar de Mallorca participarà en la Jornada de reflexió i debat Escola en llengua catalana amb projecte plurilingüe organitzada per la Societat Catalana de Pedagogia. Aquesta jornada tindrà lloc dissabte 19 d’octubre i tindrà un reconeixement de 8 hores de formació permanent de la Conselleria d’Educació. Us animam a participar-hi, Aquí teniu un enllaç on trobareu més informació així com el butlletí d’inscripció.

https://blogs.iec.cat/scp/2019/09/21/jornada-de-reflexio-i-de-debat-a-mallorca/

Finalment, volem informar-vos que a partir del 7 novembre es començaran a reunir les diferents comissions. Alternativa participarà en dues comissions: Serveis pedagògics, innovació i participació educativa i Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca

Oposicions 2020?

Des del Sindicat Docent Alternativa demanam a la Conselleria que faci un avanç de les especialitats i el nombre de places que es convocaran a cada illa a les oposicions del 2020.

També demanam negociar l’oferta d’oposicions dels propers anys a les Illes Balears.

 

Més places al cursos de formació FaD

Una vegada més, podem veure les llargues llistes d’espera dels cursos de Formació a distància de la Conselleria.

Des del sindicat Alternativa valoram molt positivament l’aposta per la formació a centres però pensam que cal reduir la llista d’espera dels cursos FaD ja que els docents mostren interès per aquest tipus de formació.

Els cursos que més llista d’espera tenen són els de competències cognitivo emocionals, el d’aprenentatge cooperatiu i el d’aprenentatge per projectes.  Els dos darrers solen aparèixer com a perfil i no tots els docents tenen l’oportunitat d’accedir a aquest tipus de formació.

Des d’Alternativa demanam que la Conselleria cree més places per fer les formacions FaD.