Arxiu de la categoria: General

ELECCIONS 26M

DIUMENGE 26 de maig hi ha eleccions europees, autonòmiques i municipals. La lluita democràtica continua a les urnes. No ens podem adormir, hem de mirar molt bé els programes electorals dels partits que s’hi presenten i triar aquell que millor defensi l’escola pública de qualitat, que defensin el català com a  font la cohesió social i la convivència i no com a font de crispació o adoctrinament.

No oblidem les nostres reivindicacions per als governs que surtin d’aquestes eleccions:
-Augment de la inversió en educació, mínim 5% del PIB, això no es podrà dur a terme si no hi ha un finançament autonòmic real, com li corresponen a les Illes.
-Recuperació del poder adquisitiu perdut a les retallades del 2010.
-Equiparació dels sexennis a la carrera professional.
-Increment del complement de tutor i pagament a tots els docents que exerceixen el càrrec.
-Equiparació del complement de residència de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries.
-Baixada de ràtios a les aules.
-Reduir l’horari dels docents a 18h lectives a secundària i 23h a primària.
-Establir la fórmula “+ 1” a cada centre d’educació infantil i primària.
-Veritable concurs-oposició.
-Jubilació als 60 anys (o amb 30 anys de serveis) i igualar la jubilació del professorat interí a la del funcionari de carrera, “mateixa feina, mateix dret”.
-Equiparació del fons social al dels treballadors de la CAIB.
-Recuperació del permís per estudis.
-Mesures per a la millora de conciliació de la vida familiar i laboral.
-Defensa dels docents davant les falses acusacions d’adoctrinament.
-Reducció inmediata de les aules modulars.
-Implementar els programes de coeducació. On es revisin els currículums i els materials didàctics.

EIVISSA, CAN NEBOT

 

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 16 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de director a l’escola d’educació infantil Can Nebot, a la localitat de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

El termini per presentar la sol·licitud (annex 2) i la documentació justificativa és de quinze dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

BOIB AQUÍ

MESA 16/05/19

La Mesa Sectorial d’Educació celebrada ahir, amb l’assitència de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa on es va informar de:

La creació de dos equips de feina i formació:

Dins el marc del primer Pla Integral de Formació Professional (2018-2021) i per tal de potenciar nous programes formatius, Educació crea un equip de formació específic que tendrà com a finalitat impulsar la recerca i la innovació de la formació professional a les Illes Balears.

Estarà formada per:

 5 assessors de formació repartits en:

 3 a Mallorca

1 a Eivissa

1 a Menorca.

L’equip estarà vinculat a la xarxa de centres de professorat. L’objectiu és el d’impulsar accions de recerca i formació per tal d’avançar en una oferta integrada de qualitat i ampliar la col·laboració i coordinació entre la formació professional i el teixit productiu, desenvolupar programes d’internacionalització de la formació professional, adoptar mesures de reforç de les competències lingüístiques en llengua estrangera del professorat i l’alumnat de formació professional, reforçar-ne les competències digitals, fomentar la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres de formació professional i impulsar projectes d’innovació i l’esperit emprenedor a través de la formació professional.

  • Un de l’Aprenentatge Digital a la pràctica educativa dels centres. Aquest surt d’una iniciativa que posa en marxa de forma conjunta la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, que neix a partir d’una de les propostes del recent Congrés d’Innovació Educativa que va tenir lloc a Palma els dies 25 i 26 de gener de 2019, per tal d’incorporar l’Aprenentatge Digital a la pràctica educativa dels centres de les Illes Balears.

Les seves funcions són:

  • Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  • Impulsar les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  • Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres i l’aprenentatge digital
  • Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi  i la difusió de bones pràctiques.

Aquest estarà compost per:

a) Un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.
b) Dos assessors de formació que han de tenir un àmbit d’actuació del conjunt dels centres de professorat. 

c) Els assessors de formació de tots els centres de professorat de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Actualment la Conselleria està tramitant un Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a promoure l’ús de la programació informàtica en l’educació segons el model del Projecte “Escola de pensament computacional” i per incorporar-ho a la pràctica docent de les Illes Balears.

Aquests dos nous equips serviran per consolidar els actuals programes de formació a la vegada que impulsen noves iniciatives d’innovació i recerca en la formació del professorat.

Al darrer punt s’ha informat de la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de director a l’escola d’educació infantil Can Nebot.

Alternativa es congratula de què després d’anys de passar-se la pilota entre el Consell Insular i la Conselleria a la fi s’hagi arribat a l’acord per part ambdós de la concessió de l’espai durant 75 anys. Esperem que aquesta escoleta de gestió per part de la Conselleria no sigui l’única que s’obri.