Arxiu de la categoria: General

Cobrament de l’estiu dels docents interins

 

Avui s’inicia la tramitació al Parlament de la PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2015, DE 23 DE MARÇ, DE RACIONALITZACIÓ I SIMPLIFICACIÓ DE L’ORDENAMENT LEGAL I REGLAMENTARI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS on es resoldrà el tema del pagament de l’estiu dels interins. El pagament d’una mensualitat als que acumulin cinc mesos i mig de feina, sembla garantit, però nosaltres continuam exigint als polítics l’aplicació del principi d’igual feina igual salari i demanam que durant la tramitació d’aquesta Llei s’introdueixin les modificacions necessàries perquè els companys que no arribin als 165 dies treballats, almanco cobrin proporcionalment els dies treballats.

Consideram positiva la presa en consideració per part del Govern, de la proposta d’Alternativa per poder fer efectiu aquest pagament retallat des de 2012. Ara bé, continuarem reclamant i cercant una solució millor que permeti computar la puntuació d’aquest període i la seva cotització.

Premsa

Llistat de tribunals d’oposicions

Dia 23 d’abril va sortir la llista dels membres convocats per formar part dels tribunals d’oposicions, enllaç

Termini de alegacions fins al 26 d’abril .

Aqui teniu enllaç de les causes d’exclusió.

També en poden ser causes d’exclusió segons situació abstenció que es troba a la llei 40/2015

Prou utilització dels docents

 

 

Alternativa condemna la utilització dels docents per part d’un partit nascut a l’ombra del Círculo Balear per obtenir publicitat mitjançant amenaces de querelles d’adoctrinament.

Alternativa dona tot el seu suport al professor assenyalat de manera arbitrària.

Volem recordar que en els centres hi ha mecanismes que els pares han d’utilitzar per obtenir informació verídica i contrastada referent a les activitats que s’hi realitzen.

 

 

 

PLA D’ATENCIÓ EDUCATIVA 0-3

 

ASSEMBLEA 0-3 DE MALLORCA, EIVISSA I FORMENTERA I ELS COL.LECTIU 0-3 de MENORCA.

PRIMERA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

Download

 

ASSEMBLEA 0-3 DE MALLORCA, EIVISSA I FORMENTERA I ELS COL.LECTIU 0-3 de MENORCA.

AHIR AL PARLAMENT 22/05/18

Text de la moció

Download

ASSEMBLEA 0-3 DE MALLORCA, EIVISSA I FORMENTERA I ELS COL.LECTIU 0-3 de MENORCA.

 

Download

 

Criteris de quotes 2018/19

Text difinitiu

Download

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3320092&coduo=36&lang=ca

Esborrany anterior

Download

 

 

Calendari curs escolar 2018/19

 

Dia 9 d’abril s’ha convocat un ple del consell  assessor del calendari escolar pel curs escolar 2018/19, On s’ha aprovat el mateix.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3308488&coduo=7&lang=ca

Download

Download

Mesa sectorial d’educació: comissions de serveis: places de docents en serveis educatius especialitzats

Avui (26/04/18) a la mesa extraordinària hem treballat sobre l’esborrany de resolució de les comissions de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.

El director general d’innovació i comunitat educativa ens ha explicat que la intenció d’aquestes comissions és donar un servei de qualitat i que es treballa perquè els docents que accedeixin a aquestes comissions tenguin experiència, capacitació i formació i estabilitat. També ha dit que s’ha parlat amb tots els docents que a dia avui fan feina en aquestes places per informar-los d’aquestes comissions, encara que la posada en pràctica pot suposar que alguns docents interins no podran optar a aquestes places en primera instància, però que és l’única manera de fer el procés més transparent i equànime.

La conselleria ha informat d’una sèrie d’errors que s’arreglaran en el text definitiu com:

En el punt 8.2 es podrà prorrogar a 3 cursos més.

A Menorca i a Eivissa i Formentera la plaça de l’Equip d’Atenció a les dificultats sensorials visuals és una plaça de cos de mestre amb l’espacialitat de AL o PT.

Les places de Mallorca de l’equip d’alteració del comportament són 3 i 3, no 2 i 4.

Des dels sindicats, ens hem manifestat que la manera de fer estabilitat en aquestes places és que siguin de plantilla orgànica i no habilitada, en aquest sentit se li ha demanat que si podem entendre que en tres anys això es durà a terme. No ens ha volgut confirmar o desmentir, però que sí que és la primera passa i a veure com evoluciona.

També s’ha pactat que, en cas de malaltia, no només sigui la conselleria que determini si s’ha de cobrir o no, sinó, que sigui a petició de l’equip de suport que faci les valoracions sobre les necessitats.

En cas que no es cobreixin les places s’obrirà una borsa dels docents que han quedat sense plaça. En aquest sentit, Alternativa ha demanat que es millori el redactat, ja que no queda clar, que en cas de sortir vacants a la llista d’interins no es pot perfila les places, només informació d’elles.

Unificarà el criteri a totes les comissions de serveis que es podrà renunciar el 30 de juny.

Alternativa ha demanat que s’utilitzi el genèric, ja que en el text surten places de: una mestra, un professor.

Ens han informat que esperen que la setmana que ve surti la resolució al BOIB, després hi haurà 15 dies per presentar-se.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3304494&coduo=38&lang=ca

Termini de sol-licituds de  19 al 26 de març, ambdós inclosos