Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial: convocatòria d’oposicions

La MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ va reunir-se ahir amb l’ordre del dia següent.

-Convocatòria d’una plaça per a inspecció educativa a Menorca en comissió de serveis.

-Aprovació de la relació de llocs de treball: un tràmit administratiu per tal d’assegurar estabilitzar places. Vam reclamar que es recuperessin les 18h lectives a secundària i 23h a primària, fet que propiciaria una ampliació substancial de la plantilla i una millora de les condicions laborals dels docents.

-Convocatòria d’oposicions 2020: La Conselleria ha decidit no fer modificacions substancials en el procés d’oposicions per donar continuïtat les oposicions dels darrers anys. Sembla que serà el darrer any de mega oposicions.

S’esperen canvis per als propers anys des del sistema promocionats pel govern central.

En aquesta convocatòria, les grans novetats són:

-L’entrega de la programació didàctica serà de forma telemàtica i només per aquells que hagin superat la primera part.

-Es publicaran a la web de la conselleria models de proves pràctiques amb anterioritat.

-El sorteig per a la tria del tribunal serà numèric, no per lletra com fins ara. S’obre així la probabilitat.

-La inscripció telemàtica serà del dia 26 de febrer al 16 de març (via telemàtica o presencial).

-Les proves començaran el dia 20 de juny. 

Tota la documentació aquí

Vam reclamar algunes millores possibles perquè, dins de la normativa, hauria millorat el sistema: canvi de l’ordre de les proves, més facilitats als opositors de Menorca i Pitiüses, publicació dels criteris d’avaluació i de les rúbriques de correcció…

-Vam acabar reclamant l’aplicació immediata de l’augment del sou anunciat pel govern central i la defensa dels docents per part de la conselleria dels diferents atacs sistemàtics de l’extrema dreta i de grups adjacents.

Creació d’una Comissió per treballar sobre el FOLC

Ahir  vàrem  assistir a la mesa sectorial per tractar l’esborrany del nou decret que eliminava el FOLC, el curs de capacitació  en llengua catalana per a la docència a les Illes Balears.

La Conselleria ha anunciat que la tramitació del nou decret queda suspesa i que, una comissió formada per la UIB, la Conselleria i sindicats, treballaran en una nova proposta.

Des del Sindicat Alternativa no esperàvem una reducció dels requisits de llengua catalana per exercir la tasca docent per això valoram de forma de molt positiva la posició de la Conselleria després del debat de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana del passat dilluns.

També valoram positivament l’acceptació de la nostra proposta sobre la creació d’una comissió per treballar conjuntament en una nova proposta de FOLC.

Recordam però que s’ha de solventar la problemàtica de les convocatòries (actualment només una per any), dels docents d’altres indrets…s’han de fer les millores oportunes per donar seguretat en l’ensenyament en català als docents.

>Consulta les notícies:

Comunicat de la Conselleria d’Educació

Diario de Mallorca

IB3 notícies

Creació comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent

Divendres dia 24 de gener es va constituir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos de Personal docent.

En primer lloc, es van designar els càrrecs de President i Secretari de la Comissió.
Aquest any el càrrec de Presidenta l’ ocuparà Rafaela Sanchez en nom de l’Administració i el de Secretari per Francesc Xavier Alomar (STEI, representant de la part social ) i decidirem que cada any es renovaran aquests càrrecs alternant presidència i secretaria entre l’administració i representats part social.
Els sindicats aniran ocupant el càrrec segons el percentatge de representació obtinguda.

Seguidament discutirem i aprovàrem el reglament que regirà la Comissió.

Pel que fa a l’estat actual del Servei de prevenció de riscos laborals, ens informaren que a Mallorca disposen del local al Gremi de Sabaters , 68-2b al polígon de Son castelló on disposen de l’edifici, aparells necessaris i estan acaban d’ adequar el local per a poder començar a treballar amb el personal docent de la zona de Palma. De moment compten amb 3 metges de salut, 2 infermers, 4 tècnics i 1 administratiu.

Tenen previst també en breu la dotació d’un tècnic a Menorca i un a Eivissa i Formentera per poder començar a treballar en aquestes zones amb personal propi. De totes maneres de moment s’ha subcontractat el servei amb l’empresa Previs per poder donar cobertura als casos que ja s’han de tramitar a les Illes.

Actualment s’estan fent les avaluacions de risc del cos de mestres i properament es farà el del cos de secundària i de formació professional per part dels tècnics de prevenció per després fer una formació a tots els docents.

Un altre punt de dia que va quedar pendent de votar va ser l’ obligatorietat o no dels exàmens de salut.
S’ha de decidir si fer passar un examen previ de salut a totes les persones que vulguin formar part del col.lectiu docents i també als col.lectius en risc.  com decidir també la voluntarietat dels exàmens de salut periòdics per a tots els docents que ja estan treballant actualment dins la CAIB.
Aquest punt es va deixar per a la propera sessió, ja que hi ha certs punts on els sindicats no hi estàvem d’acord i teníem dubtes de cara a la seva aplicació: quin seria el contingut dels exàmens i quines les conseqüències pels aspirants en cas que fossin no aptes.

En aquest punt, no es va fer votació i demanàrem més informació i documentació per tal que a la propera reunió ens puguem posicionar en relació aquest tema.

Una altra apartat important de la reunió va ser l’explicació del Procediment de canvi o adaptació de llocs de feina per motius de salut (AEML) que es farà de manera similar a com es fa a funció pública.

Al torn obert de paraules des de el Sindicat Alternativa varem demanar que es doti als centres educatiu d’armaris de seguretat pels laboratoris de física i química per evitar riscos amb els productes químics.