Arxiu de la categoria: General

Plenari Consell Escolar de Mallorca

El Plenari del Consell Escolar de Mallorca es va reunir a Sóller, convidat pel Col·legi dels Sagrats Cors.

El nou President, Joan Ramon Xamena, i la Vicepresidenta, Maria Arenas Zarco, van prendre possessió del seu càrrec ja que el seu nomenament ja ha estat publicat al BOIB.

Es va agrair la feina feta per Miquel F. Oliver Trobat.

Es va aprovar proposar que la secretària en funcions, Martina perelló Contestí, sigui nomenada secretària per part de la Conselleria d’Educació i el Consell de Mallorca.

Es va aprovar la participació del CEM a la propera jornada sobre plurilingüisme a les tres illes, organitzades per la Societat Catalana de Pedagogia d’Estudis Catalans que tindran lloc el 19 d’octubre de 2019 a Palma.

MESA SECTORIAL: Quotes

Dimecres dia 5 de juny hi ha convocada una mesa sectorial amb un únic punt del dia:

La resposta és clara:

 

Us posem l’esborray enviat

Esperem les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

 

 

Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent

Ahir 29 de maig de 2019  es va fer la presentació dels delegats, per videoconferència, de tots els sindicats a cada illa que estaran al Comitè de Seguretat i Salut.

També s’ha aprovat el reglament que regularà la Comissió Paritària d’aquest Comitè i s’ha demanat als sindicats que han obtingut representació a la JpDnU que presentin un delegat i un suplent per a aquesta comissió, en un termini de dues setmanes, per poder començar a prendre decisions i a posar en marxa el servei al  més aviat possible.

La Comissió estarà presidida per la Directora General de Personal Docent en funcions, i formada per representants de l’administració (en principi de les direccions generals de Personal i Planificació, servei de Provisió, Inspecció educativa, Ibisec i servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent, aquest darrer com a assessor) i un representant de cadascun dels sindicats presents a les Juntes de Personal.

Es redactarà un acord de Govern semblant al de Serveis Generals i es durà a mesa sectorial.

S’ha iniciat el camí per a tenir un Servei real de Seguretat i Salut  del Personal Docent i per a això s’estan fent els tràmits a nivells d’infraestructures i de recerca de personal per a poder dur a terme aquestes tasques.

Actualment a Mallorca es compta ja amb un local on  s’es fan les obres de remodelació, a Menorca hi ha un espai disponible pendent de què l’ IBISEC revisi les  necessitats i fixi com s’ ha de fer  la remodelació i a Eivissa també hi ha un local disponible pendent de gestionar.

Pel que fa a personal per a dur a terme el servei, hi ha dificultats per trobar especialistes però aviat es preveu que es compti ja amb un tècnic superior de Prevenció  de Riscos a Mallorca, s’han convocat places d’oposició per assignar personal  al servei, i a les Illes de  Menorca i  Eivissa mentre no estigui en funcionament el servei es podrà donar cobertura gràcies a la subcontractació de Previs.