Arxiu de la categoria: General

COMISSIÓ PARITÀRIA DE RISCOS LABORALS

Paritària 19/8/2020

Ahir es va dur a terme la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal docent. Ha estat una reunió llarga i, com és evident la qüestió a què hem dedicat més temps ha estat l’inici de curs i  la gestió del COVID-19.

Ha quedat aprovat el Pla de Prevenció de Riscos Laborals en el qual s’han inclòs les aportacions que vam fer des d’Alternativa en el seu moment. En breu es posarà en marxa la comissió que estudiarà quins i com seran els exàmens de Salut periòdics que es realitzaran als docents i se’ns ha informat de les actuacions sanitàries que ha dut a terme el SPRL, bàsicament totes relacionades amb la gestió dels docents de risc a causa del coronavirus.

Mª Antònia Font, Directora General de Salut Pública, ha intervengut a la reunió explicant-mos el que ha pogut i aclarint els nostres dubtes, a més ha agraït la tasca feta pels docents durant el confinament.

De forma unànime els sindicats ens hem negat a aprovar el document  de “Mesures preventives en el marc COVID-19” ja que ens sembla contradictori que les reunions familiars es limitin a 10 persones, que els experts diguin que la principal mesura per evitar contagis és el distanciament físic i que les ràtios es mantenguin a 25 alumnes per aula. Des d’aquesta perspectiva els representants dels docents consideram que no es pot garantir la nostra salut i per això s’ha acordat que aquest aspecte es tractarà a MESA sectorial.

 

Valoració del procés i tràmit d’adjudicacions provisionals

Valoració del procés dels diferents tràmits d’adjudicacions provisionals

Dins del procés d’adjudicacions de places provisionals per al curs 20-21, des del Sindicat Alternativa hem detectat diversos punts que s’han de millorar necessàriament per afavorir la millora d’aquest procés:

-Llistes d’interins amb puntuació: Fora del procediment habitual, les llistes definitives s’han publicat el mateix dia que les adjudicacions. Així, s’ha hagut de fer la tria de places sense saber exactament quina era la situació real i definitiva de cada docent.

-Llistes per fases: L’administració ha publicat la llista per fases, és a dir, sense tota la puntuació. Ha generat desconcert sobretot en el moment de reclamacions de punts que depenen de direccions generals diferents. Els docents interins no poden veure’s afectats per descoordinacions internes. Arribant, fins i tot, a no atendre les reclamacions pertinents.

Obligatorietat de triar totes les places: Els darrers anys s’ha tornat a l’obligatorietat d’haver de triar totes les places en el procediment de destinacions. Ja hem manifestat un parell de vegades el nostre desacord, ja que amb amb la tria d’un % determinat de places quedarien totes les places cobertes. 

-Adjudicacions incompletes: Com hem vingut advertint, l’adjudicació de places d’aquest estiu s’ha fet de manera incompleta, sabent que en unes setmanes s’afegiran més places i, per tant, l’ordre a la llista quedarà completament trastocat. És una reclamació que venim fent els darrers anys, però enguany, a més, s’ha anunciat obertament l’increment de docents. Un aspecte que caldria revisar, per exemple,l’adjudicació de places reservades per a discapacitats, ja que, si no es trien, queden vacants per al següent tràmit, provocant desajustos entre les llistes, la tria i l’adjudicació. A més, hem detectat algunes places de caire tècnic -que no places polítiques- a les quals no hi han pogut optar tots els interins. 

-Pèrdua de transparència: Havíem fet passes endavant en aquest camí, però últimament s’han perdut alguns aspectes que ens fan anar enrere. El més destacable és la no publicació en un únic document (en PDF) de totes les adjudicacions que s’han fet en el tràmit. D’aquesta manera es pot comprovar que s’hagin donat totes les places possibles.

-Tràmit telemàtic: La tria telemàtica és una bona eina, però s’ha de millorar per no saturar el sistema i que “caigui” contínuament tant mentre es fa la el procés de tria de places, com per revisar les places adjudicades. Tant és així que es va haver d’ampliar el període per poder fer el tràmit de tria de places.

Aquí una anàlisi i propostes de millora

 La Conselleria ha de comptar amb els recursos necessaris per dur a terme aquests grans moviments informàtics sense que suposi un perjudici per als usuaris de l’administració. 

Des del Sindicat Alternativa ens agradaria poder revisar tots els aspectes que hem enumerat per tal de cercar millores i dotar de més transparència el procés d’adjudicacions de docents interins.

Tornen les retallades: volem el nostre 2%

Segons les notícies aparegudes a premsa i la compareixença de la portaveu, el Govern de les Illes Balears menysprea novament els treballadors públics amb la reducció del 2% del salari que, a la pràctica, no s’ha arribat a concretar mai d’ençà que el Gobierno de Pedro Sánchez ho aprovà amb l’aplicació a partir del gener del 2020. 

La decisió, a més, fa que els treballadors de les Balears siguin els únics a tot l’Estat que no han percebut en cap moment aquesta lleu millora salarial i, per tant,  no han notat que millorin les condicions i s’apropi al nivell de vida  que han pogut tenir en algun moment i que es va devaluar ja amb el Govern de J.R. Bauzà. 

Entenem que la situació és econòmicament greu, però aplicar les mateixes mesures que ja van fer que el col.lectiu docent digués prou fa uns anys no sembla que hagi de ser la millor solució. No podem passar per alt tampoc les formes amb què s’ha dut a terme dignes d’un joc de trilers. Han aplicat aquesta reducció les altres CCAA?

Si ens fixem en el cas dels docents, s’agreuja la situació perquè no s’ha volgut ni tan sols encetar el debat de l’aplicació de la carrera professional que milloraria i equipararia a la resta de funcionaris autonòmics substancialment la qualitat de les condicions laborals.(els docents són els únics funcionaris que no ho cobren) 

La tornada a l’escola al setembre no serà fàcil per motius sanitaris, pels plans de contingència imposats i per la sensació d’arriscar sigui al preu que sigui la salut d’alumnes, famílies i docents.  

Tot això ens fa pensar, on són els milions que Sánchez va prometre per a educació? Per què el Govern Balear no lluita per rebre el que hem aportat durant anys al Fons de Contingència? Per què no fan una passa valenta i decidida i anuncien una retallada dels sous de tots els càrrecs polítics i de confiança? 

La resposta és ben senzilla, és millor atacar al més feble, aquells que no seran recolzats per la societat quan les seves reivindicacions siguin econòmiques perquè ja se n’ha encarregat el Govern en els últims mesos de fer-mos quedar com uns privilegiats. 

Dignificar la tasca docent comença per dignificar les seves condicions.