Arxiu de la categoria: General

Docents compromesos i responsables, sempre!

La setmana passada els docents de les Illes Balears van rebre una carta a través del Gestib en un dels paràgrafs de la qual els demana “un esforç per restringir les activitats socials dins i fora del centre” a més d’una sèrie de consideracions en relació a aquesta qüestió.

Des del Sindicat Docent Alternativa volem fer-vos saber, que aquestes paraules no han estat ben rebudes per la comunitat educativa. Una vegada més es carrega sobre les espatlles dels docents una responsabilitat que no els correspon i una vegada més s’afavoreix que l’opinió pública carregui contra el col·lectiu si la posada en marxa del curs té com a resultat que es multipliquin els contagis. 

A més, crida l’atenció aquest missatge quan els docents han rebut per part de Conselleria dues mascaretes sense embolcall i sense les seves especificacions. Desconeixem el grau de filtratge que tenen,  quina normativa compleixen, el grau de reutilització permès i les mesures de conservació i maneig, ja que, sense etiqueta ni embolcall, és difícil saber-ho. A més, ometre aquesta informació amb un estri de vital importància en aquest context, és si més no, irresponsable. Potser hagués estat més encertat facilitar aquesta informació als docents. 

D’altra banda no tenim coneixement que cap sanitari dels que atenen les persones malaltes per COVID 19 hagi rebut una carta semblant. Aquesta actitud cap als docents és lamentable. És que no tenim família amb la que poder fer activitats? Els nostres fills i filles s’han de quedar a casa perquè nosaltres hem de limitar la nostra vida social? S’acusarà les famílies de la mateixa manera quan la possible quarantena o el positiu provingui d’un nen que es passa les tardes jugant amb els seus amics sense distància ni mascareta? S’acusarà a les persones que havent donat positiu han continuat sortint al carrer i anant a treballar?

Els docents van sostenir el sistema educatiu en temps de l’estat d’alarma amb recursos propis i amb hores extraordinàries per seguir atenent l’alumnat de la millor manera possible, i ho tornarem a fer sempre que sigui necessari. Assenyalar i sospitar del seu comportament no sembla gaire oportú.

Els docents som conscients del que pot significar un contagi a una aula, vengui d’on vengui, i és per això que des d’abans de la fi del curs 2019/20 ja demanàvem reducció de ràtios i augment de plantilles. Els docents, i gran part de la societat, coneixem les xifres d’abans de l’apertura de les Illes al turisme i també sabem de qui és la responsabilitat de la situació actual. I no, no és nostra. Per tant no podem acceptar que es demani als docents que es quedin a casa i es limitin a sortir per anar a treballar.

Mesa sectorial d’educació: substitucions d’urgència COVID19

En la mesa sectorial, s’ha continuat la negociació per l’adjudicació urgent de les substitucions generades per la COVID.

Des d’Alternativa hem recordat que aquestes places no serien necessàries si la dotació de plantilla dels centres fos superior a la que s’ha dotat als centres al principi de curs. Tot i això ens sembla una proposta interessant per poder donar una resposta ràpida a les necessitats dels centres.
Respecte a la resolució anterior, hem valorat positivament la introducció d’algunes de les nostres peticions fetes anteriorment, com pugui ser la tutorització, o la incorporació de places de secundària i l’increment del nombre d’aquestes places si és necessari.

Per la nostra part reiterat les següents peticions :

Contractació mínima de tres mesos, independentment del moment de la contractació, amb això es dona seguretat als companys que agafin aquest tipus de plaça i permet cercar habitatge a aquells que es desplacin a treballar a una altra illa.
Implantar un sistema d’adjudicació ordinària diaria que solucionaria molts dels problemes actuals i permetria adjudicar ràpidament les substitucions a tots els cosos docents i especialitats.
Establir un seguiment sanitari especial del docents que accedeixen a aquestes places, ja que aniran a substituir companys on hi ha hagut situacions actives de coronavirus.
Que les places de Formentera siguin només per aquesta illa i els substituts puguin cercar-hi allotjament .
La Conselleria ha considerat que aquests punts pendents molt interessants i s’ha compromès a fer un seguiment conjunt amb els sindicats del funcionament i evolució d’aquestes places i modificar si és necessari. Des d’Alternativa hem donat suport a la posada en marxa per aquest divendres d’aquesta UDE, unitat docent d’emergència per la necessitat urgent de poder donar una resposta als centres.
Aquestes places UDE, de moment seran per trimestres i s’adjudicaran en el procés ordinari de substitucions setmanal. Conselleria ha dit que a l’adjudicació d’aquest cap de setmana ja n’hi haurà per poder enviar els substituts als centres a partir de dimarts. Al procediment de substitucions apareixeran amb una informació addicional, indicant les característiques especials .

La conselleria també ha informat que d’algunes especialitats manquen docents a les llistes i posarà en marxa les substitucions extraordinàries i urgents per poder cobrir aquest tipus de substitucions. Conselleria ens informará prèviament de les característiques concretes d’aquest tipus de substitucions.

Punt 2 ordre del dia:
Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquesta resolució, s’ha tractat la problemàtica que es genera quan un funcionari es traslladat per raons de salut a una altre plaça durant el curs per un interí . La conselleria va presentar un esborrany a l’anterior convocatòria, i en aquesta ha introduït alguna modificació per tal de millorar la situació dels interins que quedin sense feina per aquesta situació. Nosaltres a l’anterior Mesa sectorial ja demanàrem establir un procediment de permuta entre el funcionari desplaçat i l’interí que no s’ha incorporat en aquest nou esborrany. Hem exposat algunes problemàtiques legals que no estaven ben resoltes i hem insistit que la millor manera se solucionar-ho és establint una permuta entre els afectats i d’aquesta manera es respecten els drets a la salut i alhora els drets laborals de l’interí afectat que mantindrà un lloc de feina de la mateixa durada que el contracte que te.
La Conselleria , ha considerat que el nostre raonament és adequat i ha decidit estudiar jurídicament aquesta situació per reformular la resolució . Per part d’Alternativa consideram molt positiva aquesta forma de funcionament de la mesa sectorial i hem demanat la reactivació dels grups de treball d’altres qüestions pendents que ens permeti arribar a acords beneficiosos pel sistema educatiu.

FONS SOCIAL

INFORMACIÓ DGP DOCENT: FONS SOCIAL

Avuí hem assitit a la reunió de la Comissió de Fons Social.

Hem tornat a demanar que hi hagi ajudes o bestretes per comprar material informàtic. Conselleria n’ha pres nota. Estarem a l’espera de la decisió.

En el següent enllaç teniu tota la informació sobre ajudes i bestretes.

http://www.caib.es/sites/fonssocial

Ara mateix, totes les sol·licituds es podem tramitar per via telemàtica o per Registre presencial amb cita prèvia. 

El Servei de Fons Social demana que si heu de fer alguna gestió, utilitzeu preferentment el correu electrònic.

fonssocial@dgpodocen.caib.es