Arxiu de la categoria: General

L’acord de Govern PP-VOX, una amenaça per l’escola pública, de qualitat i en català!

El Partit Popular, liderat per Marga Prohens, formarà un Govern en solitari després d’un acord estable amb el partit d’ultradreta VOX. Pel que fa a l’educació, segons han informat ells mateixos, tenen la intenció de fer modificacions que afectaran greument el dia a dia dels docents, dels alumnes i de les seves famílies. 

En primer lloc, volem mostrar el nostre rebuig a aquest acord ja que és totalment oposat al model educatiu que defensam des del Sindicat Alternativa. 

Quant a la tria de primera llengua, des d’Alternativa lluitarem per evitar qualsevol tipus de segregació lingüística! S’ha demostrat que el català, llengua pròpia de les Illes Balears, és un element cohesionador de la societat que equilibra la balança del coneixement de les llengües oficials. El PP de Bauzá ja ho va intentar just abans de començar el camí cap al mal record del TIL. La segregació per idioma pot comportar un increment de cursos per poder dur a terme els dos models.  Ens demanam també si existeixen prou recursos humans i econòmics per dur a terme aquesta idea?

Pel que fa a la lliure elecció de centre educatiu, aquesta possibilitat ja existeix. Més del 90% de l’alumnat van al centre elegit en primera opció. Lamentam que durant les dues darreres legislatures no s’hagi afrontat aquesta problemàtica de forma valenta. Hem defensat i seguirem defensant l’escola pública i la no segregació escolar. 

En altres punts de l’acord de govern, diuen que volen dotar els docents de prestigi i respecte i llibertat en la tasca docent, ara bé, es contradiuen amb la inclusió del PIN Parental en activitats educatives. Els docents es guien per criteris professionals que els polítics, siguin del color que siguin han de respectar.

El reconeixement també arriba per les millores sociolaborals de les quals no n’han fet cap esment en aquest acord. Nosaltres els ho recordarem!

ALTERNATIVA I EL FOLC, PROTECCIÓ DELS DOCENTS DE BALEARS

Els resultats dels processos d’estabilització han fet palès que  la lluita que va fer el sindicat Alternativa Docent en el 2020, quan la Conselleria dirigida per Martí March volia eliminar el FOLC com a requisit per poder impartir docència a les Illes Balears,  no ha estat debades.

http://www.sindicatalternativa.cat/eliminacio-folc/

https://www.arabalears.cat/societat/govern-eliminar-pla-formacio-linguistica-cultural-folc-docents_1_2599089.html

Sense aquest requisit, la majoria dels docents que han obtingut plaça a les Illes Balears en aquest concurs de mèrits s’haurien quedat sense estabilitzar; com per exemple els mestres de primària per qui la nota de tall ha quedat en 9,5 a Balears i a La Rioja, per exemple, és un 12. Cal afegir que a l’especialitat de Primària: a València s’han estabilitzat 691 persones i la darrera amb una nota de 9’3749 mentre que a Balears s’han estabilitzat 142 places i la 142 té un 9’142. .Pel que fa als mestres d’anglès a Primària, sense el FOLC només haguessin quedat estabilitzades unes 4 persones enlloc de 74 de Balears.  En el cas dels docents d’Audició i llenguatge, només 7 de Balears haguessin quedat estabilitzats enlloc de 89.

Al cos de secundària, a Matemàtiques, la nota de tall ha quedat en un 6,7664 i a Andalusia és  un 9,5.

Sense haver donat la primera veu d’alarma des d’Alternativa, els resultats pels docents de les Illes Balears, haguessin estat pitjors. Vàrem defensar la llengua i els treballadors compromesos amb l’educació a les Illes Balears. Ho seguirem fent!

Trasllats dels membres dels tribunal d’oposicions. Així, no!

Des del Sindicat Alternativa sempre hem lamentat que els opositors que han de traslladar-se a altres illes per fer els seus exàmens participen en el procés en condicions diferents a la resta de companys que no han de fer aquests desplaçaments.

Doncs en els actuals processos d’oposicions aquesta situació s’ha traslladat també a les persones que els han d’avaluar: els tribunals. Hem rebut nombroses queixes per part dels docents desplaçats, especialment d’Eivissa-Formentera i Menorca, que s’han hagut de traslladar a Mallorca per exercir-hi la seva obligació.

La gestió dels trasllats i allotjaments d’aquests docents està sent caòtica des de la nostra perspectiva. Els docents no coneixen horaris de vol amb temps suficient per conciliar les seves responsabilitats personals amb la seva obligació laboral (perquè recordem que exercir com a membre d’un tribunal és una obligació).

S’estan trobant allotjaments propis del turisme low cost en lloc del que haurien de tenir persones professionals que van a exercir una tasca que requereix concentració i capacitat d’atenció (el descans és imprescindible per a poder-ho fer així).

Per si això fos poc, s’han vist afectats per situacions imprevistes que han generat cancel·lacions de vols i els han obligat a romandre encara més temps a Mallorca. Alguns han hagut de buscar opcions pel seu compte per retornar a la seva illa de residència i complir els seus compromisos personals i familiars. 

Davant tot això, demanam a la Conselleria d’Educació que es faci càrrec de totes les despeses que estan assumint els docents, que sigui més laxa a l’hora de gestionar les anades i tornades, respectant la conciliació familiar i laboral d’aquestes persones i, sobretot, que faci un exercici d’empatia amb totes les persones que participen del procés d’oposicions.