Mostra totes les entrades de admin

Resum de la Mesa Sectorial extraordinària 29/10/2020.

 

Avui a la mesa sectorial extraordinaria telmàtica s’ha tractat l’únic punt de l’ordre del dia:

  • Proposta de resolució per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

El departament d’Inspecció ha dut a la mesa sectorial aquesta convocatòria per poder dotar d’un inspector adicional a Eivissa que va quedar sense cobrir. Ha informat que la plantilla actual pot arribar fins a 35 inspectors a totes les illes. A Mallorca, n’hi ha 22 i en resten 6 per cobrir, Menorca té els 3 que pertoquen i Eivissa actualment té 3 inspectors als quals s’afegeix aquest nou inspector per arribar al total de la plantilla assignada. 

Per part d’Alternativa , hem reconegut que als darrers anys s’ha millorat la situació amb la convocatòria d’oposicions al cos d’inspectors. Hem demanat que es doti la totalitat de la plantilla per poder donar un millor servei als centres i que es convoquin oposicions de forma periòdica. 

Esborrany convocatòria

Torn obert de paraules :

Tot i ser una mesa extraordinària , la Directora General de personal docent ho obert un torn de paraules als sindicats. 

Per part d’Alternativa hem plantejat dues questions:

  • La necessitat de millorar la informació i la coordinació i la resposta que es dona als docents i als centres  en tot el que fa referència a les diverses situacions que es donen quan hi ha casos de COVID. Hem plantejat que l’actual declaració de contacte estret, de  confinament del docents , dels fills dels docents, de presa de mostres PCR. Des de la Conselleria de Salut estan donant respostes diverses a situacions semblants i això genera molts dubtes als centres i als docents. 
  • Increment de sou dels docents . Aquest dies el Govern de l’Estat ha plantejat un increment de sou dels funcionaris del 0,9% , uns 20 euros mensuals. Hem recordat que enguany ens corresponia una pujada del 2%, uns 600 euros anuals, i que tots els funcionaris de l’estat i algunes administracions públiques de les Illes balears estan aplicant, als docents no s’ha aplicat. Millor dit s’ha aplicat aquest increment del 2% però a la vegada ens aplicaren una reducció equivalent en els complements. També hem recordat que el col·lectiu docent és l’únic col·lectiu de funcionaris de la CAIB que no està cobrant la carrera professional alhora que les darreres dades indiquen que la cistella de compra de les Balears és on més s’incrementa.

Per tot això hem exigit la negociació de totes aquestes millores retributives , per equiparar-nos a la resta de funcionaris i no quedar una vegada més  com els més beneits de l’Estat.

La Directora General ha dit que el Govern durà una proposta a la mesa general de funció pública. 

Per què els docents no som contacte estret?

Des del Sindicat Alternativa volem exposar una sèrie de circumstàncies que ens semblen contradictòries a la vegada que denunciables des del punt de vista sanitari, segons les consultes i informacions que ens fan arribar els docents d’arreu de les Illes.

Amb la definició que el Ministeri de Sanitat, la Conselleria de Salut i la d’educació han decidit atorgar a l’expressió de “contacte estret” a la mà, un docent de primària o secundària mai ho serà considerat perquè per protocol és impossible que es llevi la mascareta a l’aula, i molt menys més de 15 minuts. Llavors estam amb una normativa que entra en contradicció amb les mesures sanitàries i que deixa al docent en una situació de desprotecció total que no es troba a cap altra col.lectiu de treballadors.

Conselleria ha subcontractat empreses per dur a terme el servei de prevenció de riscos laborals. Si es produeix la circumstància extraordinària que al docent se li hagi de fer la prova PCR, en aquest cas, es fa una telefonada als afectats i gràcies al bon criteri del servei de Sanitat es fa la PCR però, el docent s’ha d’incorporar al seu lloc de feina encara que no conegui el resultat de la prova, posant així en risc als seus familiars, altres professors i també als alumnes. 

Serà que som un col.lectiu immunitzat o serà que s’han fet uns protocols i normes que atempten contra el drets dels docents com a treballadors i se’ls empra com a conillet d’índies per no haver de contractar més personal els dies de quarantena i per no haver de dir a pares i famílies que no s’està invertint el mínim per complir les normes de sanitat?

Des d´Alternativa qüestionem les mesures i  el concepte de contacte estret aplicat als docents. Exigim que es facin les PCR a tots els docents que han estat en contacte amb alumnes/ professors positius i que la reincorporació a la feina es faci segons els protocols vigents de Sanitat.

Reclamem que s’unifiquin els criteris entre Sanitat i Educació i que prevalguin els de Sanitat ja que no pot ser que primin altres interessos davant els riscos sanitaris i epidemiològics en el cas dels docents.També reclamem que es revisin els protocols seguint les darreres investigacions científiques que apunten a noves formes de contagi.

Criteris d’avaluacions BOIB Curs 20/21

La Conselleria ha aprovat les ordres d’avaluació per a aquest curs 20/21 seguint els paràmetres i les ordres ministerials.

Primària

Correcció d’errades: Primària

Secundària

Batxillerat

Comunicat Alternativa