Mostra totes les entrades de admin

RESUM MESA EXTRAORDINÀRIA 29-04-2020

RESUM MESA EXTRAORDINÀRIA 29-04-2020

Primer de tot hem de dir que la connexió era mala qualitat cosa que ha dificultat tenir respostes per part de la Directora general de Personal docent. No obstant, s’ha compromés a respondre per mails les preguntes que li hem fent.

Temes tractats
Modificació de la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places docents en serveis educatius especials, degut al Covid19.

Tots els sindicats han estat d’acord que, degut a les circumstàncies, es modifiqui la convocatòria i s’ofereixen les places primers als docents que les ocupen actualment en comissió de servei o a altres funcionaris que seríen nomenats de forma extraordinària i després les places no cobertes passarien a l’adjudicació per a funcionaris interins.

Hem demanat que ens informin d’aquestes adjudicacions especials.
Hem considerat que seria bo que, en el cas dels Camp d’aprenentatge, el docent que finalitza la seva comissió de servei quedi un curs en plaça al mateix temps que el docent que s’incorpori a aquesta destinació. Això per facilitar la continuïtat dels projectes.

Comissions de serveis.
La Directora general ha informat que no es treurà cap resolució per places d’ATD, degut a les circumstàncies i es proposarà a les persones que ocupen aquestes places de romandre-hi.

Vistes les circumstàncies, hi estem d’acord així com amb la convocatòria de comissions de serveis.

Preguntes
Encara que no estava a l’ordre del dia, la directora general ha acceptat que li fessin preguntes que ens contestarà per mail.

Alternativa ha demanat:
Rebre la documentació amb temps suficient per poder estudiar-la i fer-hi aportacions.
Atendre les queixes dels docents d’algunes directives que pressionen i exigeixen massa als docents.
Informació sobre la queixa per falsa Borsa de professorat.
Majors de 55 anys, terminis, interins.

BOE 22 d’abril: modificació de la gestió de les classes passives (pensions)

Aquests dies han aparegut a premsa notícies relacionades amb la publicació del BOE de dia 22 d’abril on es fa efectiu que els funcionaris de Muface deixen de dependre del Ministeri d’Hisenda i passen al nou Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La publicació d’aquest canvi durant l’estat d’alarma i sense prèvia informació als sindicats ha generat inquietud entre el funcionariat en general i entre els docents, especialment.

Arran de les notícies que han sortit a la premsa aquests dies en relació a les accions que ha realitzat el govern aprofitant l’ estat d’alarma i sense previa informació i negociació amb cap sindicat amb el BOE de dia 22 d’abril per canviar els funcionaris de muface fins ara depenents del ministeri d’hisenda i ara segons indica aquest BOE passaran a dependre del Ministeri de Seguretat Social.

Després de consultar diverses fonts, a hores d’ara no hi ha constància que això impliqui canvis reals en la gestió de les pensions, més enllà del canvi burocràtic del gestor.

De la mateixa manera, no sabem les intencions polítiques del Govern central de qui depèn directament la tramitació d’aquesta prestació.

Seguirem atents per comprovar que aquesta modificació no altera els drets ni la situació actual i ens oposarem a qualsevol intent de retallada.

Recomanacions psicològiques COVID19

Són moltes les queixes que ens arriben de docents que es veuen sobrepassats per la quantitat de feina burocràtica (noves programacions, nous criteris d’avaluació, programacions d’aula, completar quadres i graelles…) i reunions fora d’horari…

Tal com ens van afirmar en la Mesa Sectorial d’educació sobre la tercera avaluació:

-La prioritat és l’atenció a l’alumnat.

-No es pot assumir més feina de la possible.

-La burocràcia ha d’esperar.

-Les reunions han de ser les necessàries i en horaris convinguts.

-Són els DEPARTAMENTS DIDÀCTICS els que prenen les decisions pel que fa a la modificació de programacions, criteris i mecanismes d’avaluació.

En cas de dubte, posa’t en contacte amb nosaltres i farem arribar les teves reclamacions i denúncies al departament de la conselleria responsable com ja hem fet en diverses ocasions.


El servei de prevenció de riscos laborals de la Direcció General de Personal Docent ens fa arribar les següents recomanacions per afrontar la nova manera de fer docent durant aquest període.

Recomanacions per a la gestió psicològica en temps de confinament per a docents

Recomanacions per els directors, caps de departament o personal amb gent
al seu càrrec per ajudar a la gestió del treball en temps de confinament