Mostra totes les entrades de admin

Curs 21/22, i ara què?

Avui hem sabut per IB3 notícies que el proper curs començaria el 10 de setembre amb un escenari B de semipresencialitat, però amb mesures més relaxades que l’actual curs, i seria a partir del segon trimestre -si els indicadors epidemiològics ho permeten- quan es recuperaria la presencialitat al cent per cent, mantenint les mesures com ara la ventilació a les aules, l’ús de la mascareta i la distància de seguretat, tot i que es podria veure reduïda. Mesures que afectarien les quotes de professors i les ràtios d’alumnes.

IB3 Notícies

Des del Sindicat Docent Alternativa hem registrat també una petició per abordar aquest tema a una mesa sectorial, ja que són nombrosos els dubtes que ens arriben així com les informacions, que, de vegades, són contradictòries. 

Pensam que la Conselleria d’Educació ha d’abordar aquest tema conjuntament amb la Conselleria de Salut però també amb els sindicats, representants dels treballadors i que coneixem de primera mà la realitat als centres educatius. 

Volem recordar també que des del Sindicat Docent Alternativa apostam per la presencialitat a tots els cursos mantenint les ràtios actuals i amb tots els recursos necessaris.

Mesa sectorial d’educació: creació de centre de Formació, innovació i Desenvolupament FP

Dimarts vam assistir a Mesa Sectorial per parlar de la creació del centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears. El Director General de Formació Professional, Toni Baos, ens va explicar breument l’objectiu dels documents que es presentaven i va respondre les qüestions plantejades pels sindicats.

Alternativa va exposar que consideram molt favorable la creació d’aquest centre que no només gestionarà la formació específica dels docents de FP, sinó també serà un referent en les relacions amb empreses en aquesta etapa educativa. Tot allò que signifiqui fer passes envant per milorar la qualitat dels diferents ensenyaments comptarà amb el nostre suport.

Entre les qüestions que vam plantejar, destaquem que ens preocupa que els docents i alumnes de FP de Pitiüses i Menorca no puguin gaudir de la mateixa manera d’aquest centre, que estarà localitzat a un espai cedit pel Parc Bit; i també que volíem conèixer el que suposa aquest projecte des del punt de vista econòmic, sabent que les partides són bàsicament finalistes i provenen del Ministeri d’Educació i dels Fons Europeus. El director General es va comprometre a fer-nos arribar aquesta informació.

La segona qüestió que es va tractar va ser el funcionament de les aules d’emprenedoria i tecnologia aplicada que ja s’han posat en funcionament en el present curs. Novament vam indicar que ho consideram una passa envant per l’adquisició de les competències professionals de l’alumnat de FP en un entorn modern, encara que ens preocupen aspectes com els criteris d’establiment als centres i les mancances d’espai que ja sabem que són problema endèmic als centres educatius de les Illes. 

La mesa es va haver de posposar per qüestions d’agenda del Sr. Baos, i es reprendrà per tractar fonamentalment el torn obert de paraules ja que es va reconèixer la necessitat de tractar punts que afecten la FP amb els canvis que suposa la LOMLOE, com és l’equiparació dels cossos i la situació dels professors tècnics.

CONTINUACIÓ…

Dilluns es va continuar la mesa ajornada la setmana anterior per manca de temps en què es van tractar aspectes relacionats amb la creació del centre de. Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears. L’únic punt que quedava per tractar era el torn obert de paraula i els sindicats vam aprofitar per presentar dubtes i preocupacions relacionades amb la FP, però sobretot amb moltes altres qüestions que pensam que necessiten resposta.

Si bé és cert, que  la DG de Personal Docent i el DG de Formació Professional no ens van poder donar solucions tan concretes com voldríem, valoram que es pugui dedicar un temps a fer aquest intercanvi de preocupacions.

 • Professors tècnics de FP i equiparació amb el grup A1 i altres qüestions que afecten a docents interins de FP:
  • ara mateix les autonomies estan esperant les modificacions que es facin a Madrid. S’ha posat en marxa un grup de treball que tractarà que no es vegin perjudicats els docents interins, especialment, i s’atenguin les particularitats de cada Comunitat Autònoma.
 • Oposicions:
  • la Conselleria s’ha compromés a facilitar-mos en breu els protocols que estan elaborant.
  • ens han confirmat que no es repetiran proves en cas de quarantena o positiu per COVID.
  • l’elevat nombre d’al·legacions ha fet endarrerir la publicació dels llistats de tribunals definitius, però pensen que sortiran en breu.
 • Vacunació:
  • hem exposat els problemes detectats i s’han compromès a traslladar-los a Salut. Per la nostra part, Alternativa s’ha posat en contacte directament amb IB Salut i estem esperant resposta.
 • 2,9%
  • hem recordat que el problema no està solventat i a més que, per les informacions aparegudes a premsa, sembla ser que el Govern Estatal no està d’acord amb les actuacions dutes a terme pel  Govern Autonòmic a les Illes i qualifica de frau de llei la mangarrufa feta. Per si fos poc, des de Madrid s’ha anunciat una nova revalorització dels sous dels funcionaris per al proper any.
  • hem demanat que la DG de personal docent traslladi aquesta reivindicació a qui pertoqui.
 • Curs 2021/22
  • els sindicats hem criticat que aparegui a premsa informació referent a l’organització del proper curs abans de reunir-se amb els representants dels treballadors i que les condicions del proper curs han de tornar a la normalitat, pel que fa a hores lectives, no semipresencialitat, especialistes a primària, etc..
  • Alternativa ha fet saber a la DG de personal docent que recentment ha registrat una petició de reunió informativa per tractar la qüestió.

 

 

 

Període d’al·legacions al nou ROC d’Infantil, Primària i Secundària.

Saps què és el ROC? 

És el document base que regula molts dels aspectes que afecten a la nostra tasca docent i a les nostres condicions laborals.

La versió vigent data de 2002 i ara mateix està en marxa el procés de revisió.

El termini per fer esmenes acaba dia 4 de maig. Des del Sindicat Alternativa hem presentat un llistat amb una vintena d’esmenes que pots consultar aquí.

És important ja que aquest document regula entre d’altres:

 • Les programacions didàctiques.
 • La distribució de les matèries.
 • L’horari de permanència als centres.
 • El paper del Claustre, Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
 • Les tasques de les diferents comissions.

Us animem a fer-hi una ullada i fer les aportacions que considereu oportunes tant de forma individual com en nom de l’Assemblea del vostre centre.

Podeu fer les al·legacions aquí fins dia 4 de maig.