Mostra totes les entrades de admin

Oposicions 2021: peticions d’Alternativa

El Sindicat Docent Alternativa demana a la Conselleria d’Educació que reprengui l’organització de les oposicions ajornades el curs 2019/20 quan abans millor.

Ja que la Conselleria ha manifestat que la realització d’aquestes proves segueix prevista,si no hi ha canvis importants en la situació, i d’acord a la convocatòria  publicada. Demanam que s’aprofiti per aclarir i modificar els següents aspectes (que no depenen de cap normativa, sinó que són organitzatius).

  • Informació que aclareixi que la convocatòria és la ja publicada i per tant la normativa i els elements que els opositors han de tenir en compte és aquesta. (Hem rebut moltes consultes referents a l’inclusió de referències als plans COVID)

 

  • Composició dels tribunals.

 

El sorteig ja està fet i només queda fer la composició definitiva dels membres dels diferents tribunals. Fer-ho a partir de gener afavorirà que els tribunals tenguin temps suficient per a dur a terme la planificació de les diverses proves i dels criteris específics d’avaluació i correcció.

 

  • Publicació de criteris d’avaluació i correcció

 

La Conselleria no es pot limitar a dir que els tribunals són sobirans. Les programacions dels centres i les que fan els opositors també, han de tenir ben especificats aquests criteris per garantir que tots els alumnes seran avaluats de la mateixa manera. Per què quan els avaluats som nosaltres no sabem què es valorarà? Per què ha de dependre del fet que t’examini un tribunal o un altre? Exigim la publicació  de rúbriques d’avaluació amb temps suficient.

 

  • Mobilitat d’opositors

 

Les juntes de personal docent fa temps que ho demanam. Els opositors que s’han de desplaçar a Mallorca no concursen en igualtat de condicions. Enguany amb més motiu degut a la situació generada pel COVID. Si hi ha un decret que indica que els membres del tribunal han de ser present, la Conselleria ha de demanar al Ministeri que es publiqui una disposició perquè aquesta presencialitat pugui ser per videoconferència.

Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears.

Aquest dijous 3 de desembre ha tingut lloc la reunió del Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears.

Se’ns informa de la intenció que es té des de l’administració de potenciar un canvi de reglament dels CEPA i un anàlisi acurat que ho permeti. Es volen activar els centres d’adults, dotar-los d’eines i poder atendre les demandes socials que sorgeixen.

Ens hem de demanar cap a on va l’educació de les persones adultes, com ens adaptam als canvis socials i com construir una ciutadania formada, crítica i analítica, preparada per al segle XXI.

Es planteja l’elaboració d’un reglament a partir d’una proposta que se’ns farà arribar, es podran fer esmenes fins al 31 de gener i a partir d’aquí una Comissió Redactora, formada pels voluntaris que es troben dins el Ple, serà l’encarregada de donar-li forma.

Des de l’administració se’ns agraeix la participació i l’activació d’aquest Consell.

Resum mesa sectorial d’educació 02/12/2020

A la mesa sectorial s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 

1.Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga el

nomenament dels funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a

substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels

ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments

a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes

directament relacionades amb la COVID-19.

La conselleria ha proposat la prorroga voluntària dels nomenaments fets per fer front a les substitucions per motiu de la COVID. Serà una prorroga per el pròxim trimestre i previsiblement es tornaran a prorrogar fins a final de curs.

Alternativa , considera positiva aquesta mesura, perquè d’aquesta forma els companys podran cobrar les vacances de nadal i reconeix la feina voluntariosa d’aquests companys. Hem demanat que en cas que aquestes contractacions s’allarguin fins a final de curs, passin a tenir la consideració de vacants sobrevingudes. Així aquests contractes tendran els mateixos drets laborals que qualsevol altre vacant.

També hem demanat un tractament anàleg als que tenen el sanitaris a Eivissa, on la conselleria de sanitat els dona hotel i manutenció. Hem recordat que el que volem és un complement de residència suficient, com si tenen a Canaries i una carrera professional com la resta de funcionaris, que permeti establir-se a treballar a les illes com correspon.

2 . Oferta publica d’ocupació.

La Conselleria ha duit a la mesa la Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La proposta total es de 1162 places, 262 de la taxa de reposició i 900 de l’ampliació de la taxa d’estabilitat. Aquestes places es poden oferir a futures oposicions , en un termini de 3 anys.

La conselleria ha confirmat que a l’estiu del 2021, només es duran a terme les oposicions que ja estan convocades i que s’ajornaren per causa de la pandèmia i que en cap cas faran una nova convocatòria.

Per part d’Alternativa hem demanat que es negociï el calendari anual d’oposicions a mig termini i que d’una vegada el Govern d’Espanya, modifiqui el model d’oposicions com va demanar quan era a l’oposició.

  1. Torn obert de paraules :

Hem demanat aclariment sobre la situació del cobrament de tutoria, que la Conselleria es va comprometre pagar totalment a tots els que fessin de tutors aquest curs. Hem recordar que les mitges jornades fan la feina de tutoria íntegre i a més l’organització extraordinària dels centres està duent a terme desdoblaments interns als centres, etc.. amb l’assignació de tutories als docents que la conselleria no paga.

 

Hem tornat a insistir en les reivindicacions sobre la congelació de la nómina del 2,9%  únicament als docents metges i administratius, quan totes les comunitats autònomes ho estan pagant .A més  també som discriminats respecte altres funcionaris de les illes Balears com puguin ser els companys dels ajuntaments , consells insulars etc.. També hem recriminat que el govern ens digui que som insolidaris i que el problema del finançament autonòmic s’ha d’arreglar reivindicant un finançament suficient al govern de Madrid i no fent-lo recaure en el docents.