Mostra totes les entrades de admin

Oposicions sense descans

Arran de les queixes rebudes a causa de la decisió de dur a terme les proves de la part A els dies 19 i 20 de juny, el Sindicat Alternativa reitera la seva disconformitat en relació a aquesta decisió, com ja vam expressar a la Mesa de dia 17 de maig, la Comissió Paritària del mateix dia i altres reunions anteriors.

En primer lloc, recordem que aquest sindicat ja havia demanat en meses anteriors que es convoquessin les oposicions com a mínim una setmana més tard, com s’havia fet en convocatòries anteriors, una vegada finalitzades les activitats lectives. Per tant, la Conselleria va decidir posar les dates dia 19 i 20 de juny de manera unilateral amb la justificació que l’endarreriment implicaria dificultats per dur a terme totes les adjudicacions que es fan durant el mes de juliol.

Posteriorment, hem conegut les indicaciones que la setmana del 21 al 25 de juny tant els membres dels tribunals com els opositors han d’acudir als seus llocs de treball habitual per evitar desatendre l’alumnat. Això implica:

Els membres dels tribunals s’han d’incorporar als centres els dies següents a la celebració de les oposicions ( 19 i 20 juny) sense tenir cap dia de descans.

Mentre les activitats lectives continuïn, no es convocaran aspirants de certes especialitats per fer la 2ª prova de la part A i els tribunals tampoc no podran corregir les proves escrites ja que la correcció es fa a les seus de les oposicions i anar als seus centres al matí i a corregir a la tarda implica una doble jornada laboral.

Per tant, és una realitat que el fet de fer les proves una setmana després implica l’inconvenient de no poder acabar tots els processos en els terminis adients? O el que significa realment és augmentar l’estrés de tribunals i aspirants que combinen avaluacions, finals de curs, entrega de notes… amb estar pendents del procés d’oposició?

A banda d’això, cal esmentar que aquesta és la primera vegada que es fan les proves en dissabte i diumenge cosa que, segons ha comunicat la Conselleria, es fa per garantir el descans entre les proves. Això tal vegada podria afavorir els opositors, però també suposa que els membres dels tribunals hagin d’estar disponibles dissabtes i diumenges.

Recordem que els membres dels tribunals han d’acudir de manera obligatòria a desenvolupar aquesta feina i no és una decisió personal ni voluntària sinó que estan obligats a dur a terme aquesta funció mentre tenen també l’obligació de seguir amb la seva tasca habitual com a docents, com ja hem esmentat anteriorment.

Una prioritat per Conselleria?

Avui hem sabut per Acord del Consell de Govern publicat que finalment s’ha aprovat la creació del centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears CFIRDE-IB.

A la mesa extraordinària de dia 12 d’abril, on es va presentar l’esborrany, des del Sindicat docent Alternativa vam votar en contra de la creació d’aquest nou organisme perquè no en veiem cap de necessitat, més en la situació econòmica en què ens trobam. Temem que es propicii una professionalització de la funció directiva per perpetuar el càrrec apartant la participació democràtica dels claustres.

Per altra banda, pensem que aquesta formació específica ja es fa en els CEPs. A més, si es necessita millorar-la perquè tingui més qualitat basta reforçar els equips d’assessors o dissenyar la formació d’una altra manera potenciant els grups de treballs i seminaris específics.

També volem mostrar el nostre desacord amb la manca de diàleg i intercanvi de la Conselleria d’Educació pel que fa a aquest tema, amb el vot en contra de la majoria de sindicats.

Recordar, una vegada més, que els docents encara tenim reivindicacions com el fer efectiu el complement del 2’9%, el complement de residència, la reducció de ràtios, les hores lectives a 18/23…

Mesa sectorial extraordinària: protocols Covid_19 a les oposicions

Avui hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària per tractar els protocols COVID19 per a les oposicions del pròxim mes de juny. Hi ha un protocol per cada col·lectiu, tribunal i opositors. Per confeccionar-los, Conselleria s’ha basat en les darreres instruccions de Salut Pública i, ambdós protocols han estat avalats per aquest organisme.

A més, cada tribunal podrà establir mesures complementàries si així ho considera.

Aquest any hi ha 30 tribunals en lloc de 15, amb una mitjana de 20 o 30 candidats per tribunal, i un màxim de 60 candidats en alguna especialitat. Amb aquesta mesura pretenen reduir les aglomeracions.

Cada tribunal tindrà una maleta amb material de prevenció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, etc.

Es faran sessions de formació per als presidents i secretaris dels tribunals.

Alternativa ha demanat què passa amb les persones vulnerables que no han pogut treballar durant el curs, però es presenten a oposicions o bé són membres de tribunal. Conselleria ha assegurat que als tribunals no hi ha cap treballador vulnerable, ho han comprovat. Pel que fa als opositors, no són considerats treballadors de Conselleria i per tant hauran de contactar el Tribunal per informar-lo d’aquesta circumstància i que aquest pugui prendre les mesures necessàries en cada cas segons el protocol.

Alternativa ha demanat perquè les oposicions es fan en dissabte i diumenge. Conselleria ha respost que la primera prova es farà dissabte 19 de juny al matí i la segona prova diumenge al matí també. Han considerat que per estar en bones condicions per entomar la segona prova era millor fer un descans a la tarda del dissabte en lloc de fer totes les proves el mateix dia i tenir diumenge lliure. A més, han recordat que els membres de tribunal no poden actuar el temps de la jornada laboral fins que no han acabat al centre, dia 28 de juny. Dia 21 i 22 són lectius i els membres del tribunal i els opositors docents interins ha d’acudir al seu lloc de feina.

La directora general ha permès fer preguntes encara que no hi havia torn obert de paraula. Sobre la vacunació als docents dels CEPA i EOI, ha tornat a dir que  han passat totes les dades al servei de salut corresponent.

També ha informat que aquesta setmana, segurament, sabran si es comença a administrar la segona dosi dels docents.