Mostra totes les entrades de admin

RECORDEM: COORDINACIÓ DE COEDUCACIÓ

 

US RECORDEM QUE,  de cara a la distribució d’hores del proper curs, que com sabeu s’han prorrogat els criteris per a la confecció de quotes del professorat. Per la qual cosa , tant a primària com a secundària, és PRECEPTIVA una coordinació de coeducació per centre educatiu.

El text diu:

“Les coordinacions preceptives, d’acord amb la normativa són: departaments didàctics i de família professional, extraescolars, normalització lingüística (article 42 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària), coeducació (article 26, punt 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes) i convivència (article 30 del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.”
El text per a consultar:

Programa coeducatiu SKOALE

Haureu llegit aquests darrers dies la notícia que han citat a declarar als tribunals de Pamplona els redactors i redactores del programa coeducatiu Skolae. Aquest programa, que inclou tots els temes que volem treballar a les aules per assolir la plena igualtat, és un referent a seguir per l’elaboració del Pla Autonòmic de coeducació aquí a Balears. Han iniciat una campanya de suports i us hi volíem demanar l’adhesió. Us enviam l’enllaç per si ho voleu signar.

Mesa sectorial d’educació: Adjudicacions de destinacions provisionals

Convocada mesa sectorial d’educació:

Dia 20 de juny de 2019, a les 9h.

-Comissions de servei per a Inspecció Educativa Esborrany

-Adjudicacions de destinacions provisionals curs 19/20. Esborrany

TERMINIS DELS TRÀMITS [PROVISIONAL -POT MODIFICAR-SE A LA MESA]

4.1. Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de
juliol a les 12.00 hores.

*a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per
manca d’horari:
a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29
de juliol a les 12.00 hores.

*b) Els funcionaris docents en pràctiques.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5
d’agost a les 12.00 hores.

*c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna
especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2019-2020.