Mostra totes les entrades de admin

No al nou roc: línies vermelles

Aquesta setmana dediquem el nostre butlletí informatiu a explicar-vos per què hem votat NO a l’esborrany presentat a la Mesa Sectorial del nou ROC. Si bé és cert, que el document vigent és de 2002 i es fa necessària la seva revisió, no podem acceptar un document on no es reflecteixen (ni tan sols es negocien) les esmenes proposades.

A la nostra web ja vam publicar informació referent a la qüestió després de la Mesa Sectorial, aquí us expliquem més detalladament algunes (que no totes) de les nostres motivacions.

Avaluació dels docents

Qui ens avaluarà? Com? Serà una avaluació objectiva? Quines conseqüències tendrà? Un seguiment de la nostra tasca és positiu, però no el podem admetre sense tenir clar com serà i què implicarà.

Autonomia de Centres o Autonomia del director?

El model que es vol aplicar dona cada vegada més potestat a les directives, concretament al director. Volem un docent elegit pel claustre i no un gestor. No volem la creació d’un cos de directors. És més, la normativa s’ha d’enfocar a facilitar les renovacions dels equips directius i donar oportunitats a tots els docents. A més, pensam que és necessària la limitació de temps en el càrrec.

No existeixen centres autònoms sense una autèntica democratització dels claustres.

Reglament diferenciat per a les diferents etapes educatives

Cada etapa educativa té les seves particularitats i la normativa les ha de recollir.

Hores de permanència

La nova normativa proposa una permanència als centres de 30 hores. Com hem dit abans, cada etapa educativa té les seves peculiaritats. A més, amb això què pretenen? Que fem 30 hores als centres amb reunions i altres activitats sense reduir les hores lectives a 18 i 23? que les 7,5 hores restants fins completar la nostra jornada les fem a casa? Tots sabem que aquestes 7,5 hores no són suficients per dur a terme les tasques pròpies de la docència més tota la burocràcia que se’ns exigeix. Ens neguem a una mesura que tendrà com a conseqüència l’augment de la jornada fantasma dels docents. 

 

Qüestions econòmiques

No ens oblidem que com a Sindicat defensem els drets dels treballadors, i entre aquests drets es troba el de percebre un salari equilibrat a la responsabilitat de la nostra tasca i al volum de feina. Tant la LLEIB com el ROC s’obliden d’especificar com es produirà la incorporació de la Carrera Professional al nostre sou. Complement que venim demanant fa temps i que funcionaris d’altres sectors ja perceben. Aquest complement significarà un augment significatiu a les nostres nòmines.

Mesa sectorial d’educació: No al NOU ROC

La posició d’Alternativa, en la Mesa Sectorial d’Educació sobre el nou Reglament Orgànic de Centres (ROC) d’avui, és que encara que agraïm que s’hagin celebrat reunions bilaterals per a definir el document, considerem que per a poder aplicar aquest reglament la Conselleria d’Educació ja hauria d’haver baixat la ràtios (15 Primària, 20 ESO, Batxillerat i FP), com ja hauria d’haver recuperat també les 18h lectives, ja que així es van comprometre a fer-ho fa 8 anys.

A més, haurien de reconèixer la carrera professional i insularitat reflectint-se en la nòmina dels docents, més que merescut després de dos cursos Covid.

També, hem insistit que no sigui un únic reglament per a tots els centres d’Infantil, Primària i Secundària, sinó que sigui diferenciat segons etapes educatives. I que el Claustre recuperi la seva rellevància, que sigui democràtic per a poder decidir sobre marcatge horari o l’elecció del director o directora. Així com limitar la funció directiva a 8 anys i que l’avaluació externa als centres no es converteixi en un rànquing de centres i l’inspector/a assignats als centres no tinguin cap vinculació amb el centre al qual han d’avaluar.

Per a acabar, hem demanat respectar els projectes lingüístics com estan i tornar a les taules sectorials presencials.

Informació de la Conselleria: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4879251&lang=ca&coduo=7 

És urgent actualitzar el salari del docents: 2’9% i complement de residència.

Comunicat de premsa sobre la negociació del Factor d’Insularitat a la comissió mixta d’economia i hisenda

És urgent actualitzar el salari del docents: 2’9% i complement de residència.

Des de fa anys, el Sindicat Alternativa Docent ha reiterat, a tots els àmbit on tenim representació, els problemes generats per la pujada dels preus i especialment de la vivenda, així com la congelació de la nòmina dels docents. Aquest fet, especialment greu a les illes menors, fa que moltes places i substitucions quedin sense cobrir deixant alumnat sense docents.

Per començar, volem que se’ns pagui el 2% del sou que, amb formes pròpies de trilers, se’ns nega des del primer de la seva aprovació. A més, ha de ser de forma retroactiva. No entenem aquest menysteniment i perjudici: som els únics docents de l’Estat que no han actualitzat el salari.

D’altra banda, contínuament hem exigit equiparació del complement de residència, amb el que tenen a les illes Canàries, cal tenir en compte que hi ha fins uns 500 euros mensuals de diferència (veure documentació addicional).

Ara que la presidenta Armengol ha anunciat que dijous, a la comissió mixta d’economia i hisenda, amb la presència de la ministra Maria Jesus Montero, negociarà i compensarà el factor d’insularitat, i que els propers pressupostos estatals inclouran aquesta compensació per fer front als costos de la insularitat, volem recordar el greuge comparatiu que patim respecte als docents canaris i per això exigim deixar d’estar discriminats i que s’atorgui l’ equiparació del complement de residència i es pagui el salari complet.

Si tenim en compte l’encariment del nivell de vida, amb una inflació interanual del 3.3%, queda clar que el col·lectiu docent de les Illes Balears és un dels més afectats per la retallada encoberta del salari. 

Documentació addicional :

Volem l’equiparació del complement de residència!! | Alternativa (sindicatalternativa.cat)