Mostra totes les entrades de admin

Mesa sectorial d’educació: concurs de trasllats

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha convocat per tractar la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents

Consulteu-ne l’esborrany:

Download

Feu-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Mesa Sectorial: Programa inspecció educativa i convocatòria en comissió de serveis d’una plaça per a inspecció a Eivissa

La Mesa Sectorial d’Eduació s’ha reunit avui per tractar els temes següents:

Programa d’actuació del departament d’Inspecció Educativa

A la documentació aportada pel Departament d’Inspecció Educativa, hem trobat a faltar marcar com a prioritari alguns aspectes com el seguiment de l’aplicació del Projectes lingüístics dels centres, el control dels espais i les mesures de prevenció, les ràtios, etc.

A més, hem instat al Departament d’Inspecció a ser part de la resolució dels problemes i facin la funció d’orientació i suport legal per al conjunt del sistema.

Comissió de serveis per al Cos d’Inspecció a Eivissa

Es convoca 1 plaça per formar part del Cos d’inspecció educativa a Eivissa per necessitats del sevei.

Els dos document es publicaran al BOIB a principis de novembre.
(Podeu consulta els esborranys aquí)

Al torn obert de paraula, hem recordat alguns temes que ens afecten directament: 2’9%, oposicions, Icetazo, acord de millora…entre d’altres.

La Directora General de personal docent ens ha avançat que ens convocaran a una Mesa Sectorial amb el Conseller d’Educació per tractar diversos temes.

Mesa sectorial d’Educació: Programa del Departament d’Inspecció i Comissió de serveis per cobrir places a Inspecció Educativa.

La Mesa Sectorial d’Educació ha estat convocada per tractar els següents temes:

-Esborrany programa del Departament d’inspecció

-Convocatòria de comissió de serveis per a Inspecció Educativa. (1 plaça a Eivissa)

Podeu consultar la documentació aquí

Malgrat haver demanat en moltes ocasions que es retorni a la Mesa Sectorial habitual i la negociació presencial. La Conselleria ho denega contínuament.

Podeu fer-nos arribar aportacions a info@sindicatalternativa.cat