Mostra totes les entrades de admin

Informació: vacunació dels docents!

-En aquests darrers dies, els equips directius dels centres han enviat la informació actualitzada dels treballadors del seus centres.

-La Conselleria d’Educació facilitarà tota aquesta informació a la Conselleria de Salut. Serà Salut qui citarà els treballadors.

-La vacunació començarà al març per mestres d’Educació Infantil i Primària i es continuarà per la resta d’etapes educatives.

-Segons la informació que tenim, els docents rebran les dosis de la farmacèutica Astra-Zeneca, només a menors de 55 anys.

NO és obligatori vacunar-se. 

El proper dimecres, dia 3 març, ens han convocat a una Comissió paritària de seguretat i salut laboral. Resoldrem tots els dubtes sorgits en el procés de vaccinació i que ja hem fet arribar als òrgans competents:

  • docents d’entitats privades de Muface? 
  • docent que ara mateix no exerceixen docència activa i que es poden reincorporar en qualsevol moment o bé accedir per primera vegada a la docència durant aquest i els següent curs escolar?
  • vacunació escalonada dels docents d’un mateix centre per evitar així l’aculumació de possibles absències degudes a reaccions de la mateixa vacunació?

Lamentam que se’ns convoqui quan ja s’ha començat el procés de vacunació i no abans per poder resoldre els dubtes.

Noves pautes d’actuació : Covid _19 als centres educatius

Publicada la darrera versió de les Pautes d’actuació per als docents davant un cas sospitós de la COVID -19 als centres educatius.

Pautes d’actuació: versió 4

Trobada virtual amb el Secretari d’Estat d’educació: LOMLOE

Hem assistit a la trobada virtual amb el Secretario de Estado de Educación, el senyor Alejandro Tiana, sobre la nova llei d’educació LOMLOE. Aquesta trobada havia estat organitzada per la Delegada del Govern a les Balears, la senyora Aina Calvo.
Ens havien demanat que enviéssin prèviament les preguntes i els comentaris.
En l’enllaç següent les podeu trobar.
https://drive.google.com/file/d/1lky5p4WDyrqi2s7019w5-kFrx0orSwAo/view?usp=sharing

No va contestar directament a la pregunta sobre la interinitat i les resolucions de la Unió Europea. Sols va manifestar que preocupa al Ministerio i que cal un canvi de model d’accés a la funció docent.
La llei inclou un calendari d’actuació, el govern té un termini d’un any per entomar aquesta tasca. Volen canviar els currículums tant d’oposició com dels ensenyaments, consideren que van lligats. Aquests han de ser més competencials cosa que obliga a reformar també els criteris d’avaluació.

Ja han mantingut una reunió amb els degans de les facultats d’Educació i la pròxima setmana tenen està convocada la Mesa Sectorial Estatal per començar a parlar i negociar aquest temes.
Sobre altres temes laborals que depenen també de les comunitats autònomes, el Conseller Martí March, present a la trobada, s’ha ofert a col·laborar.

Finalment, Alejandro Tiana va llençar un missatge tranquilitzadors al professorat tècnic de FP. No han de passar pena, la reforma beneficia al 90 % d’aquest col·lectiu que passarà a ser professor d’ESO i la resta es mantindrà com està fins la seva jubilació.
I quant a l’avaluació professional docent, que ja existeix, però considera que està mal redactada i prefereixen parlar de “desarrollo professional”, hi estan treballant.

Us farem un resum més detallat de la trobada en propers dies.