Mostra totes les entrades de admin

Quants d’interins hi ha contractats en frau de llei?

Avui hem registrat dues instàncies relacionades amb les interinitats:

  • La primera sobre el nombre d’interins contractats en frau de llei:

EXPOSA:
● Que se’ns plantegen una sèrie de dubtes pel que fa al nombre de docents interins
amb més de 3 anys que estarien contractats amb frau de llei
Per això,
SOL·LICITA:
● Conèixer el nombre de docents interins amb més 3 anys contractats en cursos
escolars consecutius i que podrien estar afectats per aquesta situació.

  • I la segona sobre la possibilitat de fer públics els PDFs amb els llistats d’interins: els provisionals, els definitius, les adjudicacions…ja que la xarxa es satura fàcilment

Esperam tenir resposta aviat!!

 

MESA SECTORIAL 2/6: CURS 21-22

Avui hem assistit a la mesa sectorial extraordinària per l’organització del pròxim curs 2021/2022.

El conseller d’Educació, Martí March, ha fet una valoració del curs actual i ha destacat que a les Illes Balears no s’han hagut de tancar els centres en cap moment.  També ha explicat que els protocols venen marcats pel Consell interterritorial de Salut i Educació i que la major part dels protocols es mantenen, però hi ha canvis pel que fa a la distància i a recuperar la presencialitat.  Això no es contradiu amb la digitalització educativa.

Antoni Morante, director general de Planificació i centres, ha explicat els canvis als protocols. Destacam que es proposen grups de convivència estable a Infantil, Primària i Especial. L’ús de la mascareta serà obligatori a partir de primer de primària,  però s’introdueix una modificació sobre l’ús de les mascaretes segons dictin les autoritats sanitàries, cosa que farà possible emetre una Instrucció per fer les modificacions pertinents. També ha explicat els escenaris prevists en funció del nivell d’alerta sanitària. Al mes de juny s’ha d’adaptar els plans de contingència de cada centre. I també s’han recordat les ràtios màximes.

Des del Sindicat Docent Alternativa, hem ressaltat els bons resultats del curs i estam contents per la recuperació de la presencialitat. També hem mostrat la nostra queixa perquè hem tengut notícies per la premsa que s’estava preparant el curs 21-22 quan nosaltres ja vam registrar petició de mesa per aquest tema el passat dia 29 d’abril.

Alternativa està d’acord amb els altres sindicats sobre el manteniment de ràtios, la recuperació dels especialistes, la inquietud sobre les temperatures i la importància de fer una anàlisi prèvia.

Hem fet les següents peticions:

  • Detallar la diferència entre els nivells 3 i 4 d’alerta sanitària i ens han respost que això depèn de Sanitat.
  • Adaptar l’annex 2 sobre temperatures a les aules a la normativa sobre aquest aspecte i han respost que estam en una situació excepcional de pandèmia.
  • Fer una millora a la xarxa d’internet, adreçada al Govern en general.
  • Aclarir els dubtes que ens presenta l’annex 11 sobre l’àrea d’educació física. La seva resposta és que pensen que el document és solvent perquè es va fer el curs passat amb experts.

També hem afegit que cal adaptar l’escola a la vida real i ser coherents amb les mesures establertes per a la societat en general. Hem recordat també la importància pels docents de poder conciliar amb els serveis d’escola matinera i menjador.

En un segon torn hem recordat que els criteris de quotes s’ha prorrogat i els vigents són els del curs 18/19 i cal actualitzar-los. També hem recordat, una vegada més, que tenim pendent el 2,9%.

Previsiblement es publicarà a BOIB el propvinent 8 de juny.

 

Resum Mesa Sectorial 27 de Maig de 2021

A la Mesa Sectorial Extraordinària s’han tractat els següents punts l’ordre del dia :

1- Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

La nova cap d’inspecció educativa, Camila Tudurí, ha explicat les novetats d’aquesta convocatòria i que bàsicament corresponen a l’actualització de les referències normatives pel que fa a la LOMLOE. La resta de la convocatòria es manté igual a les darreres convocatòries.

En aquest punt des d’Alternativa hem demanat una explicació sobre la situació de la plantilla d’Inspecció i una previsió de la seva evolució.

 

2-Esborrany d’Instrucció Conjunta del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB i del Conseller d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aprova el protocol per gestionar la formació de Certificats de Professionalitat en Centres Propis Educatius Públics.

A partir del proper curs els centres educatius impartiran la formació professional ocupacional, que fins ara desenvolupava el SOIB. Aquest canvi suposarà un increment de les plantilles de FP d’aproximadament 35 vacants i un increment de la dotació econòmica dels centres. Els certificats de professionalitat seran impartits pel professorat ordinari dels centres educatius.

Per part d’Alternativa hem considerat positiu aquest canvi, però hem remarcat la necessitat de millorar l’apartat pel que fa a l’organització dins els centres d’aquests estudis. Especialment en l’assignació dels grups, horaris, hores de coordinació , etc..

Aquest canvi també implica la introducció dins dels centres d’un nou perfil d’alumnat i una part burocràtica que fins ara no es feia. Per aquest motiu hem proposat que la Conselleria organitzi un curs de formació per als docents que finalment imparteixin aquestes formacions. La Conselleria  ha considerat oportuna aquesta proposta d’Alternativa i juntament amb els tècnics del SOIB l’organitzaran .

Torn obert de paraules :

Tot i ser una mesa extraordinària la directora general de personal docent va obrir un torn de paraula.

Des d’Alternativa vàrem plantejar una vegada més la nostra queixa pel que fa a la congelació dels sous dels docents del 2,9% i la solució que ha proposat el Govern Balear. Els docents no tenim carrera professional com els altres funcionaris i d’aquesta forma anem acumulant greuges salarials que ens fan perdre poder adquisitiu any darrera any .

Com ens havíem assabentat que la Llei Educativa Balear iniciava el seu procés parlamentari, vam demanar si es tractaria a mesa sectorial, així com el Conseller s’havia compromès en el mes de gener o si ja donaven per acabada la negociació amb els sindicats.