Mostra totes les entrades de admin

Nou Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears: IEDIB

A la mesa de 20/04/17 que es va convocar amb caràcter extraordinari es va presentat la voluntat de la Conselleria de posar en marxa pel curs 18/19 un Institut d’Ensenyaments a distància (IEDIB) que ja varen anunciar en premsa amb anterioritat. La seva finalitat, segons ens van informar, és afavorir l’accés a aquesta formació i fer possible la simultaneïtat amb altres ensenyaments o amb l’activitat laboral i la complementarietat amb altres accions i estratègies formatives.

La seu de l’IEDIB estarà ubicada al carrer Salvà, 14 de Palma.

Es preveu que el nou centre tengui un director, un cap d’estudis, un secretari i un coordinador de sistemes informàtics i edició de materials. A la seu de l’IEDIB hi haurà la figura del professor especialista, que elaborarà material i serà tutor i corrector. A la seu dels centres col·laboradors hi haurà les figures dels professors col·laboradors, que seran tutors dels alumnes del centre col·laborador i assistiran als exàmens presencials. A més, hi podrà haver altres professors, que col·laboraran en cas que sigui necessari, per exemple, en el cas de matèries amb poca matrícula, etc.

Les places s’assignaran en comissió de serveis a funcionaris de carrera per mitjà d’un concurs de mèrits. Les comissions seran prorrogables, però amb una limitació temporal. Els professors rebran una formació específica en ensenyaments a distància en entorns virtuals, en tutorització i dinamització d’aules virtuals.

En aquest sentit s’ha començat a treballar sobre els esborranys que la Conselleria va remetre als sindicats per fer les resolucions per tal de cobrir les places de l’equip directiu i del professorat del futur centre.

Des d’Alternativa creiem que la creació del nou institut ha de ser gradual i en cap cas ha de suposar cap canvi laboral a les actuals plantilles que ofereixen aquesta formació que fins ara són model de formació i referent.

La conselleria va remetre un primer esborrany als sindicats que servirà de base per a dotar d’equip directiu i plantilla a aquest centre a la mesa Sectorial d’Educació per a començar a treballar. A més, aquests documents s’han de completar amb les instruccions de funcionament del centre i altres de caràcter administratiu abans de poder aprovar i posar en funcionament l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). Per tant, la mesa va ser una primera reunió de treball de les tantes que creiem calen per fer realitat aquest projecte.

Des d’Alternativa els hi hem fet arribar l‘inquietud que hi ha entre el professorat que hi ha respecte a la creació d’aquest Institut a distància. Des d’Alternativa creiem que qualsevol nova iniciativa cal comptar amb tots els docents que, d’una manera o altra, es veuen afectats i que és una formació que ja existeix i que tot el que es faci ha de sevir per potenciar i impulsar l’actual oferta i que sigui per sumar i no restar. Aquests ensenyaments són per a combatre l’abandonament i impulsar la formació a llarg de la vida. Els ensenyaments a distància han d’anar dirigits a un perfil d’alumne major d’edat que treballa, amb càrregues familiars i que no pot seguir un curs presencial. Hem demanat també que se’ns informi i se segueixi negociant i treballant amb l’actual plantilla no només sobre la mobilitat que es pot produir sinó també als recursos que poden aportar així com els criteris pedagògics que la seva experiència pot aportar.

La Conselleria oferirà estudis de Batxillerat i els estudis d’FP inicialment inclosos al nou projecte s’han descartat inicialment degut a la complexitat d’implantació , especialment als mòduls pràctics.

I pel que fa als estudis d’ESPA, s’han compromés a mantenir l’actual oferta presencial i semipresencial.

En breu es continuarà la negociació on es tractaran aspectes com les condicions laborals dels professors, les instruccions de funcionament d’aquest centre, i altres qüestions especifiques d’aquest nou institut.

Informacions a premsa:

https://www.arabalears.cat/societat/Institut-dEnsenyaments-Distancia-Mesa-Sectorial_0_1981602008.html

 

 

 

COMUNICAT DE PREMSA: Per unes pensions dignes!

Dissabte dia 17 de març hi ha convocada una manifestació, en defensa del sistema públic de pensions. Hi som cridats tots, joves i vells, ja que l’atac al sistema públic de pensions públiques ens afecta a tots.Trencar el sistema de pensions públiques per fomentar les pensions privades o la privatització de les públiques. Recordem que allà on s’ha implantat, ha estat un fracàs.
Les pensions públiques estan garantides per l’article 50 de la constitució: “Els poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat….”.
La revalorització anual lligada a l’increment de l’IPC és una obligació dels poders públics i un dret dels pensionistes, ja està bé de ser constitucionalistes en alguns temes i no ser-ho quan no els interessa.
L’actual model de pensions, no vinculades a l’IPC, i lligades a l’índex de sostenibilitat, per reduir la despesa en pensions no fa més que mostrar el vertader problema de l’actual sistema de pensions. La precarització del treball, fruit de diverses reformes laborals que ha reduït les cotitzacions a la seguretat social dels treballadors actius. No som aquí per reclamar simples modificacions de l’insultant 0,25% de revalorització anunciada pel Govern del PP, som aquí per exigir una reforma de les condicions de feina dels treballadors que millorin la redistribució de la riquesa, millorant les bases de cotització a la seguretat social com únic element que pot garantir unes pensions dignes i sense pèrdua de poder adquisitiu.

Les pensions haurien d’estar incloses en el pressupost generals de l’Estat. Demanem reformar la constitució i que s’inclogui la prohibició expressa de que ningú govern actual o futur pugui toca retocar o privatitzar totalment el sistema públic de pensions i que reculli com obligació constitucional del manteniment del poder adquisitiu real de les pensions.
Les pensions dignes són un dret.

 

 

 

Renovació de places CEPs

Ahir a la Conselleria d’Educació es va constituir la comissió avaluadora per les comissions de serveis a places d’assessors i directors de centres de professors.

El President Tomeu Barceló ens informa que en els darrers anys s’han fet dues convocatòries i ara correspon la revisió de la primera.

Al  curs 16/17 es van adjudicar 16 places d’assessors, d’elles,  12 hi han sol.licitat renovar, les restants: hi ha 1 jubilació, 1 renúncia i 2 que van quedar vacants (Formentera i Manacor) i per tant es van cobrir amb comissions de serveis, aquestes darreres seguiran en comissió de serveis fins a l’any que ve.

En el cas dels directors en el curs 16/17 es van adjudicar 3 places, d’elles hi ha 3 que volen renovar.

Per a l’avaluació dels assessors es tenen en compte:

•Memòria i autoavaluació de l’aspirant, amb propostes de millora.

•Informe del director del CEP.

•Informe del Servei de Formació.

•Entrevista, on es fa incidència en les propostes de millora.

Per a l’avaluació dels directors es tenen en compte:

•Memòria i autoavaluació, amb propostes de millora

•Informe del Servei de Formació.

•Entrevista, on es demanarà sobre les propostes de millora.

Les entrevistes tindran lloc el 19 de març al CEP de Palma amb l’horari següent:

•9 h:          aspirants a assessors de Mallorca (7 ).

•11 h:        aspirants a directors (3)

•11,30 h: aspirants de Menorca i Eivissa (6).

El President ens va comunicar que per al 2019 hi ha intenció d’avançar el procés d’adjudicacions. Hi haurà quatre vacants, més les que es puguin generar.

Ens va recordar que el curs que ve es crearà  el CEP de Calvià amb 4 places d’assessors i 1 de director.

Segons ens van informar, la ubicació del centre de Calvià està pendent, ja que en un futur el CEP s’ubicarà on ara hi ha el centre d’adults, el qual està pendent de nova edificació (un any i mig). De moment l’ajuntament i la conselleria estan cercant un lloc provisional, en cas de no trobar un edifici, el CEP de Calvià restarà al CEP de Palma.

Les places d’aquest CEP,  el primer any es cobriran per comissions de serveis i el segon es farà el concurs de mèrits.

S’informar que està previst crear 1 plaça d’assessor més a Menorca i a Eivissa.

Lletra oposicions

Avui a la Conselleria d’Educació s’ha sortejat la lletra per a formar part del tribunals d’oposions:

Lletra RT

Per ordre d’actuació pels aspirants:

Lletra N

En aquest enllaç trobareu les causes d’exclusió per formar part dels tribunals.

Download

 

Oposicions 2018: Procés telemàtic

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

La Conselleria preveu la participació d’uns 7.000 o 8.000 aspirants. A les Balears hi ha uns 13.000 interins amb plaça o sense.

•Hi haurà un Portal de l’opositor, us informarem puntuament.

DADES PERSONALS 

•Els interins que entrau al procés telemàtic amb usuari i contrasenya, ja vos hi apareixen les dades personals. Els funcionaris de carrera en canvi les heu d’introduir.

•Els interins que fa uns 10 anys o més que no han actualitzat dades és possible que hàgiu d’actualitzar dades personals i presentar document d’identitat.

•Els aspirants pels procediments d’accés han de presentar el document d’identitat.

INSCRIPCIÓ ANÒNIMA

•Als interins del curs 17-18 també se’ls recuperen les dades personals. Reben al correu electrònic un codi d’accés temporal.

•Cal introduir les dades personals, titulació d’accés i la formació pedagògica i didàctica. Un cop signat apareixeran els documents a presentar al registre.

TITULACIONS

•Si es vol presentar un títol d’accés nou al cos que s’oposita es pot afegir i després seleccionar dins el menú que apareix.

• RECORDA: La titulació no es pot canviar un cop completat el procés d’inscripció.

DISCAPACITATS

•Tenen l’opció d’autoritzar la Conselleria a comprovar-ho.

PROCEDIMENT D’ACCÉS

•S’han detectat errors de funcionament en el d’accés 4 (a mateix subgrup i nivell) i es possible que també es produeixin al 3 (subgrup superior). La Conselleria solucionarà l’error es demana que els aspirants ho tornin a intentar d’aquí a dos dies.

ACREDITACIÓ DE CATALÀ

•Si s’hi accedeix amb nom i contrasenya ja apareix la titulació del portal del personal.

•En el cas d’inscripció anònima, i si es disposa del certificat de capacitació de català, es pot autoritzar la Conselleria a consultar la titulació a Política Lingüística. Si aquesta opció no funcionàs, es pot esmenar posteriorment.

•Tot i que es pot fer la inscripció amb el C1, convé acreditar-ho amb el certificat de capacitació de Política Lingüística perquèen cas de superar el concurs-oposició i obtenir plaça caldrà acreditar-ho.

•Si la titulació de català ja apareix al portal del personal no cal acreditar-la.  Encara que no indica que s’hagi aportat es un error d’informàtic, no cal fer res.

TAXES 

•Si heu fet el pagament de les taxes amb targeta però al final no es completa correctament i surt un missatge d’error, comunicau-ho per correu a provisio@dgpdocen.caib.es indicant nom, document d’identitat i la incidència.

•Si es fa el tràmit amb usuari i contrasenya i es vol fer pagament presencial al banc, recordau que s’ha d’imprimir el document per dur-lo a l’oficina bancària.

Quan surt un PREREGISTRE?

•Si la persona no és a les llistes de la Conselleria.

•Si no han aportat el certificat de català.

•Si s’està exempt de pagament.

MAJORS DE 55 ANYS 2018/19

El termini per sol.licitar la reducció de jornada lectiva per majors de 55 anys finalitza el 23 de març.

Trobareu la instància  a presentar al centre a les instruccions del curs 2017/18.

http://www.sindicatalternativa.cat/normativa-2/curs-1718/

Com veureu en el cas de secundària no surten els tres supòsits que Alternativa va demanar que s’incloguessin, a l’igual que ho vàrem  aconseguir a primària, i que es va aprovar en mesa el 2 de maig de 2017.

Posats en contacte amb la Conselleria, ens han comunicat que no es va incloure perquè eren instruccions pel 2017/18 i no pel 2018/19. però que no serà inconvenient per fer-ho.

De totes maneres per organització del centre i perquè quedi constància, podeu ajuntar a la vostra instància amb l’opció que us interessi, passada per registre de Conselleria. Aquí

 

Oposicions 2018 .Tribunals i ordre d’actuació als tribunals.

S’han publicat les resolucions que determinen les normes que regeixen els sortejos públics per formar part dels tribunals així com els motius d’exclusió i ordre d’actuació dels aspirants davant els tribunals.

Download

 

Download

 

Jornada reivindicativa feminista: 8 de març 2018

El sindicat docent Alternativa s’adhereix a la mobililització de tot el sector educatiu de les Illes Balears el proper 8 de març.

Davant la convocatòria de vaga feminista el proper 8 de març de 2018 i, consultades les bases, Alternativa crida a tot el sector educatiu de les Illes Balears a la mobilització en qualsevol de les formes convocades: vaga d’un dia, aturades parcials de dues hores o realitzar activitats al centres docents.

A més, aquesta jornada reivindicativa és a nivell internacional, hi participen més de 177 països, pretén fer visible la importància del paper de la dona, no només a nivell laboral, sinó que també a nivell domèstic, de cures i de consum, tasques que majoritàriament realitzen les dones. És per això que, sota el lema “Sense nosaltres, s’atura el món”,  la Comissió 8 de març organitza aquesta jornada reivindicativa.

L’objectiu principal de la jornada és reclamar la igualtat salarial completa entre dones i homes.

A les Illes Balears hi ha convocades les següents manifestacions:

Mallorca:

12h Concentració a Cort (Palma)

12h Concentració estudiants a la Pl. del tub fins a Cort (Palma)

12h Concentració a Sa Bassa (Manacor)

18:45h Concentració pl Espanya (Palma)

Menorca:

19h Concentració Plaça Explanada (Maó)

12h Concentració Plaça del Born (Ciutadella)

Eivissa:

18h Manifestació Parc de la Pau (Eivissa)

19h Concentració Vara de Rei (Eivissa)

Mesa sectorial d’educació: convocatròria d’oposicions

La Mesa sectorial d’educació s’ha reunit aquest matí per acabar de perfilar la covocatòria d’oposicions de l’anys 2018.

La Conselleria d’educació ha presentat i explicat les novetats, entre les quals cal destacar:

La primera part (tema i prova pràctica) es realitzaran en dia diferents.

-No hi haurà lectura pública del tema.

La data d’inici será el dia 23 de juny.

Hem mostrat la nostra negativa a aquest tipus de proves, amb parts eliminatòries, ja que no valoren en el seu conjunt les habilitats del docent.

La data de publicació al BOIB el dia 6 de març

Podeu consultar els documents (encara esborranys) aquí.

 

RESUM DE REUNIONS DE TREBALL AMB ELS GRUPS PARLAMENTARIS

El dia 14 de febrer de 2018 els sindicats Alternativa Docent, Docents de Canàries INSUCAN, Sindicat del Professorat Extremeny (PIDE) i Sindicat Independent de Docents (SIDI) ens hem reunit amb els grups parlamentaris (en el següent ordre de reunions marcades per les seves agendes):

 • Grup Parlamentari Confederal d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
 • Grup Parlamentari Socialista
 • Grup Parlamentari Ciudadanos
 • Grup Parlamentari Popular
 • Grup Parlamentari Basc EAJ-PNV
 • Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ERC

Per la nostra banda al començament de la reunió se li lliurava el document de treball a cadascun dels diputats assistents amb els punts principals que portem des de les nostres organitzacions sindicals.

Tal com es mostra en el document de treball que s’adjunta al present resum el començament de les reunions començava amb  la Recuperació de les condicions laborals  i econòmiques dels docents en l’ensenyament públic mitjançant la derogació dels Reials decrets 14/2012 Derogació del Reial decret-Llei 20/2012 i la derogació urgent de l’article 2 (retallada del 5% de la massa salarial) del RD-Llei 8/2010.

Exposat això i sabent que en aquests moments s’està debatent i treballant el document de Pacte Educatiu en diferents àmbits del Ministeri i serà a continuació quan s’escometi a nivell polític entre els diferents grups parlamentaris, se li exposen línies generals, començant amb l’augment de la inversió pública en educació, assumpte que engloba una sèrie de qüestions com són els punts que desenvolupem com a annex.  A més d’aquests punts els mostrarem a les diferents forces parlamentàries dos estudis elaborats sobre l’estalvi econòmic i de creació d’ocupació pública i de qualitat que suposaria:

La problemàtica  de l’existència d’una doble xarxa d’ensenyament , públic i concertat, que genera dificultats , selecció adversa d’alumnes i els problemes que això genera a l’escola pública i al model d’integració social. A més posarem de manifest que  es tracta d’una anomalia en el sistema educatiu europeu.

La impartició d’un percentatge elevat dels cursos d’empleats i aturats als centres d’ensenyament públics, la qual cosa porta associat un estalvi significatiu de les partides que actualment es destinen a aquesta qüestió, a més de crear ocupacions públiques i donar-li un ús més adequat a les nostres instal·lacions.

Acabat el bloc d’aspectes generals que afecten a l’ensenyament públic i a tots els seus docents, passem a la qüestió d’oposicions i “MIR educatiu”.

Seguint en la mateixa línia de treball que vam proposar en la reunió del passat 29 de novembre davant els responsables del MECyD sol·licitem als diputats i diputades dels diferents partits que:

 • Les proves d’oposició siguin de caràcter no eliminatori, de manera que s’avaluï en l’oposició les diferents parts de forma conjunta, des de la pràctica, coneixements científics, fins a la didàctica, superada la mateixa amb una qualificació global se li ponderaran els mèrits de la fase de concurs a l’opositor. Aquest sistema, mentre s’estableixi un altre criteri, i coincidint amb les ofertes massives de places d’oposició per als propers anys permetria una estabilització real de l’ocupació i dels funcionaris interins docents i l’accés dels nous aspirants al sistema educatiu.
 • A tots els grups polítics se li planteja la carrera docent, tal com figura en l’esquema del document de treball, on aquells docents que aproven l’oposició passen a forma part de les borses d’ocupació docent, i mitjançant un concurs de mèrits puguin obtenir la condició de funcionari de carrera. Aquest concurs de mèrits haurà de portar una part d’avaluació educativa així com els que es determinin.
 • Li plantegem que l’actual acord d’estabilitat de plantilles, tal com està plantejat, fa referència als llocs de treball, no als docents que actualment els ocupen. Tenint en compte les dades d’oposicions anteriors, amb proves eliminatòries, tindrem al 50 % dels aprovats amb res o pràcticament gens d’experiència, la qual cosa, i sabent l’edat d’una bona part dels funcionaris interins després de 10 anys amb oposicions, amb una oferta de places ínfima, fins i tot cap en les seves respectives comunitats i amb un professorat que en el cas de no obtenir plaça, quedaria en una situació crítica a causa de la seva edat. A més de l’impacte social que això suposaria en la nostra societat, cal afegir que tots aquests docents en atur, cobrarien durant dos anys la prestació per desocupació màxima deixant de contribuir, la qual cosa suposaria més endeutament a l’estat.

Finalitzada aquesta exposició entrem amb l’última part del document de treball que és el “MIR educatiu”.  Tot l’exposat en el nostre document és fruit de la fusió de les diferents opinions i informacions publicades en premsa durant aquestes últimes setmanes. Amb la informació disponible, la nostra preocupació és majúscula, per la qual cosa rebutgem frontalment aquest sistema “MIR”.

Prèvia a la finalització de totes les reunions sol·licitem reconeixement social, no solament als excel·lents docents que vindran, a tots, als quals estem i als quals van anar.

A continuació exposem les postures que trobem en les diferents reunions que vam mantenir, en l’ordre que es van produir el dia 14 de febrer.

 

Grup Parlamentari Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La reunió comença a les 11:30 hores en les dependències del partit al Congrés.  La reunió se celebra amb Ione Belarra Urteaga, Javier Sánchez Serna i  Joan Mena Arca.

Estan totalment d’acord amb les nostres propostes de derogació dels Reials decrets. Les propostes de privatització de la concertada, unit a l’estalvi econòmic estatal i la creació d’ocupació la consideren molt interessant, així com la qüestió de la impartició dels cursos d’aturats i empleats als centres d’ensenyament com una forma de potenciació de la nostra xarxa de centres, generació d’ocupació i estalvi econòmic.  En relació a la privatització de l’educació concertada ens informen que ja van presentar en el seu moment un projecte no de llei juntament amb el grup PSOE, que posteriorment van votar aquests mateixos en contra. Malgrat això veuen alguns impediments de tipus legal perquè aquesta privatització pugui dur-se a terme en els termes proposats pels sindicats allí presents.

Quant al plantejat en referència a les oposicions, consideren que un sistema d’examen no eliminatori seria l’ideal més encara quan el que es tracta és de buscar als “millors docents” i sent la primera prova eliminatòria únicament de caràcter memorístic i basada en l’atzar d’una bola d’un tema no s’aconsegueix avaluar les capacitats docents de l’aspirant. D’altra banda, el grup Podemos va plantejar i era partidari d’un sistema no eliminatori, però, ens comuniquen que després de consultar el govern amb les diferents comunitats autònomes i produint-se un empat entre elles, va anar el ministre, com a representant de Catalunya (gràcies al 155) qui va desempatar i per això els exàmens són eliminatoris.

En l’última part de la reunió mostren la seva postura totalment contraria al MIR educatiu tal com un sistema de precarizació del treball docent, substituint als funcionaris interins per treballadors en pràctiques.

Després de més d’una hora de reunió, vam obtenir el compromís d’aquest grup parlamentari amb les nostres inquietuds.

 

Grup Parlamentari Socialista.

La reunió comença a les 12:00 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb María Luz Martínez Seijo i Guillermo Antonio Meijón Couselo.

Estan totalment d’acord amb les nostres propostes de derogació dels Reials decrets. Quant a la qüestió de la concertada és un tema complicat d’abordar a causa de l’actual normativa.

Quant a la impartició dels cursos per a aturats als nostres centres, ens comenten que és un tema que ja s’han plantejat. Des de PIDE se’ls informa que a Extremadura s’ha vingut sol·licitant des del 2006. Ja en 2010 es va dur a terme va fer una experiència sobre aquest tema, i després de la petició reiterada per part del nostre sindicat, s’ha tornat a engegar aquesta iniciativa en la present legislatura. Alternativa va exposarla situació a Balears on s’està iniciant una col·laboració entre SOIB i Conselleria.

Plantejada la nostra postura sobre les oposicions, ens responen que des del govern rebutgen qualsevol sistema de de oposició que no sigui eliminatòria, mentre que, com és ben conegut el grup parlamentari del PSOE vulgues i ha sol·licitat que les properes convocatòries siguin de caràcter no eliminatori, encara que són conscients que ells no governen i que el govern ho ha rebutjat reiteradament.

Quant al MIR rebutgen el plantejament ofert pel govern, encara que sí creuen que ha d’existir una potenciació de la formació inicial i contínua. No obstant això, veuen amb certa dificultat la seva engegada, a causa del seu alt cost. Ens remeten a un article recent on exposen la seva posició http://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-explica-posicion-sobre-formacion-inicial-profesorado-no-educativo-201802122056_noticia.html

 

Grup Parlamentari Ciutadans.

La reunió comença a les 12:30 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb Marta Martín Llaguno Couselo.

Aquesta reunió va estar més centrada en la proposta del MIR educatiu que planteja el grup Ciutadans. Segons ens va dir, a cap moment això suposaria una precarització del sistema ni l’acomiadament dels interins que treballen actualment. El MIR que proposa aquest grup polític consisteix en un canvi en el sistema de la carrera docent, d’una banda consisteix en una especialització cap a la carrera docent de manera que l’últim any del grau seria un curs de tipus teòric-pràctic destinat a la pràctica docent més, i després d’aprovar un examen, dos anys de MIR on els estudiants trien el centre on volen fer les seves pràctiques remunerades, de manera que estarien a les aules al costat de docents ja consolidats en la professió; aquest MIR implica la desaparició i la seva substitució de l’actual Màster del Professorat. La justificació d’aquest sistema radica que quan un estudiant d’alguna de la llicenciatura acaba la seva carrera universitària té molts coneixements de tipus teòric però això no implica que sap impartir-ho, per tant consistiria en un canvi en aquestes titulacions de manera que es realitzi una especialitat cap a la professió de docent. Segons ens diu, en cap cas això suposaria l’acomiadament de cap docent ja que són estudiants. La realització d’aquest MIR és una condició indispensable per poder presentar-se a les oposicions docents (com l’és ara la formació pedagògica corresponent, antic CAP o actual Màster del professorat).

Quant al sistema d’exàmens no eliminatoris, el grup Ciutadans no ho considera oportú, encara que si que manifesta que aquesta prova eliminatòria no ha de ser l’actual basada únicament en coneixements.

Pel que fa al pacte per l’estabilitat de l’ocupació i les properes oposicions ens comunica que el desitjable hagués estat un altre sistema transitori, però a causa de l’intervencionisme del grup Popular i que ni tan sols ha comptat amb l’opinió de la resta de grups parlamentaris, aquestes oposicions seran amb exàmens de caràcter eliminatori.

Aconseguim el compromís de Marta de seguir mantenint una relació fluïda i que escolti les opinions dels sindicats allí presents així com d’estudiar el document de treball lliurat amb més detall.

Grup Parlamentari Popular.

La reunió comença a les 13:00 hores en les dependències del partit al Congrés.  La reunió se celebra amb Sandra Moneo Díez.

 

Una vegada plantejat el document de treball i començant amb el tema de la derogació dels RRDD, seria un bon punt de partida per abordar qüestions com l’estatut docent. Encara no hi ha data per a la seva derogació, però és evident que està dins dels seus punts com a partit.  Recordem el dany a l’ensenyament públic que aquestes qüestions han produït, alguna cosa que no ha succeït amb l’ensenyament concertat. Tal com li expliquem, mentre que l’any 2010 a l’ensenyament públic li van baixar les retribucions entre el 5 i el 7% aquest any, a la concertada no se li va aplicar aquesta baixada, igual que l’any 2012 tampoc van tenir la retirada de la paga extra. En la mateixa línia li expliquem la nostra postura sobre la privatització de l’ensenyament concertat i la seva repercussió econòmica.  De la mateixa manera que mantenir els concerts, però sol·licitem que el personal docent, tant per a substitucions com per a  jubilacions, siguin funcionaris públics. A continuació es planteja el tema de la potenciació de la FP amb la impartició de cursos per a aturats als centres públics. Ambdues propostes són recollides.

 

Entrant en el tema del sistema d’oposició, li informem que en el mes de novembre ens reunim amb responsables del MECyD, i ara tornem a insistir que les oposicions han de ser no eliminatòries. El govern, encara que encara no està aprovat, no té intenció de tornar a fer l’oposició no eliminatòria. Insistim que aquest sistema signat amb els sindicats suposa l’estabilització de les plantilles, però no dels docents. Quan passin les oposicions i tinguem un gran nombre de docents interins en borsa, amb molta experiència i en l’atur, serà el moment d’avaluar el sistema com a fallit, però ja serà tarda, a més del cost personal suposarà un alt cost econòmic a les arques de l’Estat en prestacions per desocupació. Es compromet a portar la nostra proposta al Sotssecretari d’Educació.

 

 • L’última fase de la reunió se centra en el MIR proposat. Vam mostrar la nostra preocupació per la precarització de l’ensenyament que pot suposar a l’aula la substitució de funcionaris interins per estudiants en pràctiques. Vam mostrar el nostre desacord que tot el plantejada fins ara venja de sectors que no estan en els nivells on es vol implantar (degans d’universitat), informes i opinions d’experts que imparteixen en l’ensenyament privat o privada concertada (José Antonio Marina o Catedràtic de l’O. Camilo José Cela). La proposta que maneja el govern és la de potenciació de la formació inicial, la no substitució de docents interins per estudiants en pràctiques i seria també en l’àmbit universitari.  És una proposta que no té la immediatesa que es reflecteix en premsa. En aquest sentit va apuntar Sandra Moneo, en relació a les condicions laborals dels Funcionaris Interins “Els drets adquirits no es toquen”.

Grup Parlamentari Basc (EAJ-PNV).

La reunió comença a les 13:45 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb Joseba Andoni Agirretxea Urresti, qui després de rebre’ns i lliurar-li el nostre document de treball, ens indica que ells són un partit nacionalista i que aquest tipus de qüestions a nivell nacional estan fora del seu àmbit de treball.

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ERC

 

La reunió comença a les 16:45 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb Joan Olòriz Serra.

Comencem la reunió amb el lliurament del document i exposició de les diferents parts del mateix, en l’ordre establert fins ara. Una vegada acabada i veient punts d’acord entre les nostres propostes, ens respon que no estan en posició d’estar reclamant aquestes qüestions ja que la qüestió de partit està complicada.  Reiterem que són qüestions laborals que independentment del model educatiu, són comuns a tots els professors de l’ensenyament públic.

CONCLUSIONS

Després d’almenys una hora de debat amb cadascun dels grups parlamentaris, les principals conclusions després de totes les reunions, i una vegada exposades les nostres postures i escoltat als diferents partits són:

 • Els RRDD de retallades cal derogar-los però és qüestió i voluntat del govern, ja que és la forma de reconèixer i tornar a valorar als funcionaris públics.
 • La qüestió de l’ensenyament concertat és dispar, existint diversos impediments legals que ho farien viable.
 • La potenciació de la Formació Professional reglada és un objectiu comú entre tots.
 • El sistema d’oposició no eliminatori és rebut de forma positiva des de PSOE i Podemos, amb alguna part eliminatòria per Ciutadans i mantenir el que tenim per part del Pàg.
 • El MIR tal com s’està plantejant és de rebuig per part del PSOE i Podemos, PP i Ciutadans ens aclareix que és potenciació de la fase de formació inicial, però el més rellevant és que no és per res immediat, sent el seu principal obstacle el finançament, amb la qual cosa la seva engegada és gairebé impossible, sabent que no pot posar-se en pràctica abans de 5 o 6 anys, que necessitarà de la modificació dels graus universitaris perquè existeixin assignatures destinades a formar a aquells que vulgui dedicar-se a la docència en matèria educativa

D’altra banda, aconseguim:

 • El suport majoritari de sol·licitar la derogació dels *RRDD abans esmentats.
 • El compromís de PSOE i Podemos d’intentar novament realitzar aquestes properes oposicions mitjançant exàmens no eliminatoris i portar-ho a la comissió d’Educació.
 • El compromís de tots els grups parlamentaris, de no acceptar un MIR que impliqui l’acomiadament dels interins i la precarització del sistema.

 

MADRID 14 DE FEBRER DE 2018

Alternativa Docent, INSUCAN, PIDE i SIDI.

Document entregat als grups parlamentaris.

Download