Mostra totes les entrades de admin

Mesa sectorial d’Educació amb el Conseller d’Educació

Convocada la Mesa Sectorial d’Educació EXTRAORDINÀRIA amb la presència del Conseller d’Educació.

Download

NO al decret Iceta!

El Govern estatal ha publicat al BOE el decret per “estabilitzar” llocs de feina per imperatiu legal després de múltiples sentències europees i de les directives de la Comissió Europea que obliga l’Estat a reduir la taxa d’interinitats en l’administració pública.

L’acord del Govern amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF va en contra de la normativa que l’impulsa. És el govern qui s’ha excedit contractant personal de manera interina durant més de tres anys, ara no ha de ser el personal qui hagi de solucionar el problema. S’han d’estabilitzar treballadors, no llocs de feina. A més, es contradiu clarament l’esperit de la directiva comunitària sobre la contractació temporal  i de les sentències europees condemnatòries.

Es dona el cas que el Ministeri de Treball, a càrrec de Yolanda Díaz (Podemos), lluita contra el frau de llei en la contractació en l’empresa privada aplicant les mateixes normes que Miquel Iceta (PSOE) se salta. Una incongruència que perjudica els treballadors del sector públic.

Els negociants han acordat un acomiadament (20 dies per any treballat, però amb un màxim de 12 mensualitats). Una mala broma per a treballadores i treballadors que fa més de 10 anys que han fet la seva feina sense la possibilitat d’obtenir una plaça degut a la inexistent o minsa oferta pública. 

Així, l’Estat s’estalvia una part de la indemnització, això sí, haurà de pagar el subsidi d’atur i el salari dels nous treballadors. 

Una oferta massiva de places no estabilitza els treballadors, només les places. A més, ni tan sols s’ha entrat a negociar el model d’accés. Quan eren a l’oposició, Podemos va impulsar una PNL, amb el vot favorable del  PSOE, per canviar el model d’oposicions i fer eliminatòries les diferents parts. Ara ja no se’n recorden. 

Amb aquesta normativa, el principal afectat, el treballador contractat en frau de llei, es converteix en víctima de la situació provocada per l’empresa contractant, quan el que és realment necessari és trobar com estabilitzar els treballadors contractats en frau de llei.

El Govern ha perdut una oportunitat històrica per cercar una solució a aquesta problemàtica aplicant un model anàleg al que aplica a les empreses i treballadors afectats per l’abús de la contractació temporal.

[RESUM] Mesa sectorial d’educació: concurs de trasllats

S’ha celebrat la Mesa Sectorial d’educació per presentar la convocatòria de concurs de trasllats autonòmic.

La Conselleria ha comentat les principals novetats:
-S’incorpora “Tecnologia” en l’àmbit científico-tecnològic. També es farà en el tràmit d’interins.

-S’elimina “Comunicació audiovisual” de l’ambit científico-tecnològic.

-Surten a concurs totes les places on hi ha docència directa amb alumnes: camps d’aprenentatge, per exemple. S’exceptua, però, l’IEDIB i el CEP per tenir una normativa pròpia i l’arxiu del museu-històric per no impartir docència directa. En cas que no es cobreixin per aquesta via, sortiran com a Comissió de serveis específica.

-Aquesta convocatòria no inclou concurs per al cos d’inspecció educativa.

El termini per fer el tràmit, pendent de la publicació al BOIB , és del 3 al 22 de novembre.

Per a resoldre dubtes info@sindicatalternativa.cat

Download