Mostra totes les entrades de admin

No més burocratització de la tasca docent!

Aquests dies estan fent arribar als docents tutors de grup una enquesta des de la Conselleria d’Educació i Universitat, a través del IAQSE, per conèixer la situació socioeconòmica de les famílies dels alumnes de les Illes Balears.

Malgrat sigui una enquesta profitosa, no ha de recaure sobre els docents aquesta feina burocràtica i allunyada de la funció dels mateixos ja que resta temps a la veritable tasca, la docència i més encara més tenint en compte la situació generada per la COVID19.

La Conselleria ha de buscar altres vies per fer recollir aquestes dades: contractar personal especialitzat, repartir els qüestionaris amb les matrícules a principi de curs…

Per això, una vegada més reclamem a la Conselleria d’Educació que no burocratitzi encara més els docents de les Illes Balears.

[RESUM]Mesa sectorial d’Educació: substitucions COVID i permís COVID

Avui, hem assistit a la Mesa Extraordinària d’Educació.

Permís per cura d’un familiar (COVID19)

Al primer punt, Alternativa ha votat en contra de la Resolució sobre la conciliació laboral i familiar dels docents de manera extraordinària per cura d’infants o altres familiars en estat de confinament. Aquest permís d’una reducció de 50% de l’horari del docent, si bé dona cobertura legal, ve amb condicions com ara que s’ha de negociar amb les direccions dels centres, és un permís no retribuït. Al final és un permís que li costarà doblers.

Contractació de docents per suplir baixes COVID19

El següent punt tractat ha estat la substitució de les baixes per COVID. Aquest punt afecta sobretot als centres de secundària on han proposat ampliar la jornada a companys amb mitja jornada. Finalment, les cobertures de les baixes seran per zones i a proposta d’Inspecció Educativa perquè els centres amb més necessitat de substitucions siguin atesos.

Pel que fa a Eivissa i Formentera, s’ha procurat que els dos substituts no hagin de sortir de l’illa per fer substitucions en centres d’Eivissa.

Alternativa ha votat favorablement aquesta mesura perquè, malgrat ser insuficient, és una mesura positiva.

Permís per quarantena

L’últim punt tractat ha estat el permís especial per quarantena. Aquest document va ser enviat divendres a mitjans matí. Al llarg de la setmana passada hi va haver dificultats per contactar el servei d’ INFOCOVID que estava saturat. En la primera passa, el docent haurà d’avisar la direcció del seu centre de la seva situació sanitària. La direcció avisa el servei de Riscs laboral i el servei EDUCOVID. Paral·lelament INFOCOVID o el metge informarà de la baixa laboral (IT) la Inspecció mèdica. Tots aquest tràmits seran telemàtics.

Finalment, ens han informat que dia 25 de gener es farà el sorteig de la lletra per on començarà la configuració dels tribunals d’oposició. Us anirem informant.

 

Adaptació de les mesures contra la COVID19 als centres educatius

La Conselleria d’Educació ens informa de l’adaptació dels protocols davant la COVID19 en els centres educatius.

Download