Mostra totes les entrades de admin

Suport a la vaga a Catalunya

Els docents catalans han anat massivament a la vaga contra una política impositiva que gira l’esquena als docents.

Quins són els motius que els han dut a la vaga? [Taula reivindicativa acordada]

 

 •  El 6% del PIB per educació com a mínim.
 •  La reversió de les retallades:
 • Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23 com a reivindicació irrenunciable.
 • Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la Pública.
 • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
 • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.
 • Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.
 • Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).
 • FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial ja!
 • La retirada de l’ordre de calendari escolar.
 • El no al nou currículum.
 • L’estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat.
 • L’assumpció de responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres.
 • Una negociació real i la dimissió del conseller.

 

En definitiva, per la qualitat educativa!

La vaga indefinida que vam dur a terme a les Illes Balears l’any 2013 va deixar ben clar que, en matèria educativa, la imposició no és efectiva.

Tot el nostre suport!

#vagaeducació

Les urgències dels currículums LOMLOE

-El temps per presentar esmenes i al·legacions és intencionadament insuficient.

– La pressió de l’aplicació de la LOMLOE recau sobre els docents.

-El proper curs s’haurà d’organitzar sense temps necessari.

El Govern de les Illes Balears, arrossegat per la pressió del Govern estatal, està tramitant els nous currículums a ritme accelerat i només permet presentar les al·legacions durant 5 dies, temps del tot insuficient per poder fer-hi les aportacions de manera pausada i argumentada.

Amb aquesta manera de fer, el Govern gira l’esquena al conjunt de la comunitat educativa, la més interessada en els currículum perquè els haurà d’aplicar i a la societat en general. A més, el Govern  els  dona per aprovats abans de la preceptiva exposició pública. 

Ens trobem, lamentablement, una altra vegada, en què els docents, que són qui hauran de posar en pràctica la nova normativa, no n’han format part de la creació. 

En aquesta ocasió, a més, els docents hauran d’adaptar la LOMLOE de manera urgent, sense tenir temps a organitzar el nou curs amb el temps prudent necessari: matrícules, noves programacions, etc. D’aquesta manera, tota la pressió recaurà, una vegada més sobre els docents.

Volem afegir que no compartim el calendari d’aplicació de la LOMLOE perquè  a hores d’ara no tenim tots els currículums al nostre abast, ni coneixem les matèries que s’ofertaran per cursos, ni l’assignació d’hores per grups i nivells. En el millors dels casos, estem treballant damunt alguns esborranys que ni  han estat aprovats ni són definitius.

NO es pot pretendre que el sistema canviï sense que els que han d’executar el canvi tinguin un temps mínim per poder dur a terme aquestes grans modificacions que comporta la LOMLOE.

Modificacions mesures covid

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021

Download