Mostra totes les entrades de admin

Campanya 8 de març del 2020

Des del Sindicat Alternativa, llençam una campanya a les xarxes socials en motiu del 8 de març, per reivindicar el paper de les dones a la societat i el feminisme com a eina de transformació social.

La campanya fa referència a dones referents del passat però també a les invisibles del present.

Mesa sectorial, 27 de febrer 2020: tribunals i comissions de servei

Dijous vàrem anar  a la mesa sectorial per tractar les causes d’exclusió dels tribunals i també pel tema de les comissions de servei del proper curs.

1. Causes d’exclusió dels tribunals d’oposicions: la Conselleria ja ha publicat el document. I als articles 23 i 24 de la LLei 40/2015 les causes d’abstenció i recusació.  S’han fet aportacions com per exemple allargar l’edat dels infants als 24-36 mesos, tenir en compte la finalització dels lloguers, les famílies monoparentals, les persones amb fills discapacitats a càrrec o majors, la discapacitat…

-Sorteig: s’ordenarà a tots els tribunables (ja s’hauran llevat els exclosos) per ordre alfabètic i s’assignarà un nombre a cada un. Després, un programa informàtic seleccionarà a l’atzar un nombre i a partir d’aquí es seleccionaran els tribunals. Els cinc primers titulars, els cinc següents substituts.

Informació Conselleria

2.Comissions de servei. Convocatòria general 

La direcció general informa de les principals novetats de la convocatòria d’enguany. Totes les modificacions són per objectivitzar els motius i fer més transparent el procés.

-S’eliminen les comissions per motius de salut. Aquestes es donaran quan la comissió de prevenció de salut laboral ho indiqui en el seu informe final sense tenir en compte el moment en què es dicti.
-S’eliminen les comissions amb perfilació. No va tenir gaire èxit i moltes s’emmarquen en altres motius per demanar una comissió de servei.
-Per tal de demanar una comissió de serveis per formar part d’un projecte d’un centre, el centre haurà d’estar inscrit en un dels programes oficials i reconeguts per la conselleria.

-Es deslliga la comissió de serveis per a formar part d’equip directiu del Concurs de trasllat, també per a funcionaris en pràctica (sempre que sigui dins de la mateixa illa).

Des d’Alternativa vam demanar també que, per tal de compensar la quantitat de comissions per motius de projecte de centre, s’ adjudiquessin en primer lloc les comissions per motius personals.

Estem a l’espera de la convocatòria definitiva que sortirà prop després de les vacances de pasqua (aproximadament)

3.Comissions de servei. Camps d’aprenentatge. 

La Conselleria va proposar, per tal d’unificar tots els processos, prorrogar alguns dels projectes que estan en marxa i fer la renovació conjuntament.

Des d’Alternativa  vam expressar que, malgrat ser un bona idea, podria suposar un greuge per a terceres persones i que es plantegés per a properes convocatòries.

Estam a l’espera de rebre més informació.

4.Comissions de servei. Serveis educatius especialitzats. 

S’obre una nova convocatòria per cobrir places de serveis especials. (Aules hospitalàries, centres de menors etc…) per als quals s’haurà de presentar un projecte i passar una entrevista personal, en cas que sigui necessària.

5. Altres: El conjunt de sindicats va reclamar l’augment immediat del 2% del salari aprovat pel govern central. La Conselleria ens va comunicar que, ara per ara, no tenen informació d’Hisenda per fer-ne efectiu el pagament.

 

Mesa sectorial extraordinària, 25 de febrer de 2020 amb únic punt d’ordre del dia

Esborrany de mesures per a la millora de la gestió econòmica dels centres i gestió dels romanents

Han participat a la Mesa el Secretari tècnic de Conselleria d’Educació, Tomeu Barceló; el Director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante; la Cap del Departament de Planificació i Centres; La Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

Alternativa ha lamentat que Conselleria que no hagués comptat més prest amb els representants sindicals així com no haver avisat amb temps les directives dels centres del problema dels romanents i de les retallades en les assignacions dels centres.

Conselleria, una vegada més, a fallat en la comunicació de mesures importants pels docents i la vida dels centres educatiu.

Valorem positivament una sèrie de propostes per millorar la gestió dels centres (separar les partides de funcionament de les d’inversió), i la formació dels equips directius al nou model de comptabilitat, així com la voluntat de revertir les retallades en els pròxims anys.

No obstant això, seguim reivindicant una millora de les assignacions que reben els centres.

Alternativa participarà en el proper grup de treball sobre aquest tema i esperem poder solucionar, entre totes les parts, el problema de gestió econòmica sense afegir més burocràcia.