Mostra totes les entrades de admin

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ EXTRAORDINÀRIA

ACTUALITZACIÓ 19/5/2020

BOIB amb les noves dates :

El termini esmentat es reprengui el dia 20 de maig, de manera que el darrer dia de presentació de les sol·licituds és el 4 de juny. Ambdós dies estan inclosos dins aquest termini.

Consulta el BOIB aquí

RESUM DE DIIVENDRES 15/5/2020

Divendre 15 de maig, hem assistit a la Mesa Sectorial Extraordinària on s’ha tractat les resolucions que modifiquen els tràmits tant d’Interins com els de Comissions de serveis per la suspensió dels tràmits a causa de l’Estat d’Alarma.

Aquestes modificacions afecten els terminis de presentacions de les sol·licituds així com a la manera de lliurar la documentació que serà telemàtica. És important tenir activat algun sistema d’autentificació electrònic. Es recomana CL@VE. També es recomana tenir el telèfon mòbil a mà per rebre el codi per finalitzar, si escau, el tràmit.

A més, Conselleria demana que fem servir el correu electrònic per fer qualsevol consulta perquè actualment és un sistema més ràpid que el telèfon.

INTERINS

Nous terminis: del 20 de maig al 4 de juny, ambdós dies inclosos.

Si encara no havíeu engegat el tràmit telemàtic o no l’havíeu acabat, poder fer-lo o reprendre’l.

El tràmit ha estat modificat per poder aportar documents en PDF. A cada apartat (Titulació, Formació,etc) s’obrirà una pestanya per poder posar el document PDF que cal generar amb tots els documents. És important tenir clar i anar alerta a l’hora de presentar la documentació en els diferents apartats. L’apartat de Formació va directament per ser gestionat pel Servei de Formació.

Aquesta documentació es verificarà de forma aleatòria.

De moment, fins que no es tanqui el termini de sol·licitud, no es pot confirmar com anirà el calendari per tot el procés d’adjudicació però conselleria fa comptes de què sigui més o menys com el curs passat.

COMISSIONS DE SERVEIS

Nous terminis: del 25 de maig a l’1 de juny, ambdós dies inclosos.

En aquest cas, el tràmit encara no havia començat abans de l’Estat d’Alarma. Serà telemàtic però no hi haurà apartats per la documentació.

Per ser Mesa extraordinària, no hi ha torn obert de paraula. No obstant això, la Directora general de personal docent, ha vingut a bé acceptar algunes preguntes per part dels sindicats i respondre-les.

Retorns als centres: es debatrà en la propera Mesa sectorial de dilluns 18 de maig.

Convocatòria d’Interins suspesa: hi haurà unes instruccions específiques i segurament es tornaran els diners a qui ho demani.

Reclamacions: la gestió és molt lenta per la manca de personal  en el Servei Jurídic, encara que ja n’han demanat.

Substitucions de professors especialistes: ara no hi ha demanda per tant fins a l’estiu no s’obriran les borses.

Tràmits extraordinaris de substitucions: hi ha poca demanda ara mateix i per tant és més efectiu fer-ho per telèfon que telemàticament.

Fons social: s’està estudiant un procés de tramitació telemàtica que serà operatiu aviat. Les persones que no han pogut sol·licitar ajudes per fills menor a causa del confinament ho poden fer per correu electrònic.

Proposta a les Juntes de Personal Docent: “No a la tornada precipitada a les escoles i instituts!”

Després de reclamara les 3 juntes de personal docent que es posicionés, aquí teniu el comunicat oficial i definitiu.

Download


Des d’Alternativa, proposem a les diferents Juntes de Personal Docent no universitari aprovar aquesta resolució.

Download

 

Després de reclamara les 3 juntes de personal docent que es posicionés, aquí teniu el comunicat oficial i definitiu.

Download

Servei de Prevenció de Personal Docent. Missatge important

El Servei de Prevenció de Personal Docent ens demana col·laboració per fer arribar als docents el següent missatge:

“Davant els dubtes i el gran número de sol·licituds que hem rebut i la gran pressió assistencial, us concretam el procediment intern que seguim per tal d’avaluar l’especial vulnerabitlitat dels treballadors, perquè pogueu informar els vostres afiliats.
Us informam que estam atenent tant el telèfon com els correus tant aviat com ens és possible però estam desbordats i per tant, us demanam que digueu als docents que tenguin una mica de paciència si no agafam el telèfon a la primera o no contestam els correus el mateix dia.”
Per tant, us recomanam paciència. Aquí teniu els contactes i els documents:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BBfogTJTtYAOXCdEvvKm87S-pJm8MNf9