Mostra totes les entrades de admin

Complement d’insularitat i vivenda

El passat mes de gener llegíem la notícia de la creació d’una associació de professionals
del sector sanitari que demanen un plus d’insularitat que eviti la fuita personal cap a altres
illes. Des del Sindicat Alternativa Docent volem recordar que ja fa anys que lluitam per
l’equiparació salarial del complement d’insularitat amb el dels funcionaris que treballen a
l’arxipèlag de les Canàries.

No només feim públic aquest greuge comparatiu, sinó també el que es pateix dins la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears on la diferència de complement d’insularitat entre illes no arriba als 10€ quan és ben sabut que els preus i el cost de la vida en general són molt més elevats.

A més, incidim en el fet que la consolidació d’un complement d’insularitat equiparat al cost de la vida suposaria que hi hagués menys reticències per part del col·lectiu docent a
acceptar places a Eivissa i Formentera. És ben sabut que trobar vivenda a les Pitüses pot
convertir-se en missió impossible i això fa que també ho sigui trobar docents disposats a
invertir el 60% del seu sou en un allotjament.

Finalment, volem recordar que ja en 2017 publicàvem aquesta graella comparativa i que en2018 el Parlament de les Illes Balears va aprovar demanar al Govern de l’Estat aquesta
equiparació, cosa que encara no s’ha produït

Comissions de servei: ATD

El proper dimecres ens han convocat a una mesa sectorial sobre les comissions de servei de les places : ATD (assessor tècnic docent)

Ens podeu fer arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Podeu consultar l’esborrany aquí

Europa, interins i estabilitat: prou abús!

La Comissió Europea ha llançat un ultimatum al Govern Espanyol per tal de reduir l’alt percentatge d’interinitats en el conjunt dels cossos de funcionaris públics.

A l’Estat, en el sector educatiu, un 30% de la plantilla és interina i temporal. Segons la Comissió Europea, s’ha d’aconseguir arribar al 8% abans del 2022, dins del marc de reformes associades als Fons europeus COVID. Notícia El País

En altres sectors, què faria Iago Negueruela com a inspector de treball?

Si el Conseller de Treball del Govern de les Illes Balears arribés a un centre educatiu i apliqués la normativa dels treballadors a l’administració pública, que incompleix sistemàticament l’esperit de la normativa dels treballadors pel que fa a la temporalitat, fent un abús sistemàtic de la contractació reiterada de contractes temporals, la falta d’indemnització en cas d’acomiadament, etc.. 

El conseller-inspector de treball  els faria  fixes de cop, obligaria a pagar indemnització en cas d’acomiadament entre d’altres drets dels treballadors i imposaria una sanció milionària a l’empresa que dugués a terme aquestes pràctiques.

Des del Sindicat Alternativa, simplement demanem que els interins tinguin un tractament semblant al que recull l’Estatut dels treballadors quan els treballadors son contractats abusant de la temporalitat. 

La solució a aquest greu problema, que ha creat la pròpia administració,  ha de venir donada per un canvi de model d’accés a la funció pública, la convocatòria pertinent d’oposicions i a la vegada resoldre la situació dels interins contractats fraudulentament. La solució no pot passar únicament per la convocatòria massiva d’oposicions  sense tenir en compte la situació creada als interins, perquè això faria recaure la solució doblement en els treballadors i no en el culpable de crear aquesta situació.

Des d’Alternativa, ja fa temps que treballem amb altres sindicats a nivell estatal, per arribar a una solució satisfactòria de consolidació dels interins contractats en plantilla de manera ràpida i aplicant la normativa europea i respectant el dret d’aquests treballadors de l’educació. Aquesta és un problemàtica a nivell de l’Estat i per això  estem en converses directe amb els ministeris i els grups parlamentaris responsables.