Mostra totes les entrades de admin

RESUM MESA SECTORIAL 13 DE SETEMBRE DE 2022

Avui a la mesa sectorial d’educació, s’ha tractat l’esborrany de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de setembre de 2022 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents.

La cap de servei de provisió educativa, ha exposat els petits canvis en la redacció de la resolució que regula la fase de pràctiques dels docents que han aprovat l’oposició en juliol. En essència aquesta resolució és igual a la del curs passat, sols ha pogut canviar algun redactat.

Peticions fetes per Alternativa

En una situació d’implantació precipitada de la LOMLOE, hem demanat que l’avaluació dels funcionaris en pràctiques, tingui prou flexibilitat i sigui contextualitzada, tenint en compte que estem en un curs on s’ha produït un canvi curricular i organitzatiu que està generant incertesa entre tots els docents, i especialment entre els funcionaris en pràctiques. 

Hem tornat a exigir canvis en els terminis per dur a terme la fase de pràctiques. Volem que s’allarguin a més de dos cursos, donant així la possibilitat real de tenir dues d’avaluació. 

Torn obert de paraules:

Alternativa ha exigit una equiparació salarial amb la resta de funcionaris de mateix nivell de les Illes Balears i una millora sociolaboral, per una part, per reconèixer la tasca docent, i per altra, per poder fer front a l’increment del cost de la vida a les Balears.

Alternativa ha sol·licitat un calendari de previsió d’oposicions i de processos selectius. A més, hem sol·licitat que Conselleria anuncii com més aviat millor  les especialitats que s’oferiran a les oposicions i al concurs de mèrits del 2023.

La directora general ha respost que no poden donar dates exactes, de moment, perquè Conselleria està pendent del Decret estatal de FP.

Comença el curs sense restriccions

Comença el curs sense restriccions

Comença el primer curs escolar sense restriccions des del començament de la pandèmia de la Covid_19. 

Hem après moltes coses, per exemple, que  la reducció de ràtios ha funcionat. 

Els tres darrers cursos han estat marcats per les restriccions marcades per la pandèmia generada per la Covid_19.

Aquests cursos hem après moltes coses. Hem après a fer docència des de casa o a detectar símptomes mèdics. També hem après a treballar amb ràtios més reduïdes i hem vist que ha funcionat.

Les ràtios baixes garanteixen una millor atenció a l’alumnat i una forma més individualitzada de donar aquesta atenció .

La nova llei educativa ha creat entre els docents una grau  incertesa, tant pel fons com per les formes amb què s’ha aplicat.

L’implementació de la nova llei educativa requereix molt d’esforç i molt de temps per part del professorat, i, per tal seguir garantint la millor atenció possible als nostres alumnes, les ràtios han de continuar essent reduïdes. I quan ens referim a ràtios, volem dir el nombre d’alumnes per docent dins una aula.

Per poder aplicar moltes d’aquestes millores, s’ha d’incrementar notablement el pressupost i la inversió en educació pública tal com preveuen, a llarg termini, les noves lleis d’educació. Si no s’accelera, potser fem tard.

Des del Sindicat Alternativa reclamam un Decret de reducció de ràtios abans que acabi aquesta legislatura. 

Enquesta aplicació LOMLOE

Volem saber quina opinió tens sobre la LOMLOE i l’aplicació que se n’està fent als centres educatius de les Illes Balears.