Mostra totes les entrades de admin

Junts ens mobilitzem! Dia 29, tothom al carrer!

La Conselleria d’Educació i Formació professional  ha començat a rectificar la seva postura i ha reconegut que ha estat un error l’aplicació precipitada de la LOMLOE i més concretament en el desplegament de l’ordre d’avaluació que han hagut de modificar a correcuita. 

A l’espera del redactat final, des d’Alternativa Docent creiem que és insuficient. 

La situació de caos i de tensió viscuda als centres en aquest inici de curs no és acceptable en cap cas. Per aquest motiu, demanem que:

-Aquest curs ha de ser d’adaptació a la nova llei, per tant, tota l’aplicació ha de ser de prova fins a final de curs.

-No deixar que una màquina posi la nota “per arrodoniment”. Confiar en la tasca i el criteri del docent.

-Eliminar burocràcia

-Fer formació PRÈVIA

-Implantar hores de coordinació en horari lectiu així com demana l’avaluació LOMLOE.

-Aquest model d’avaluació requereix tenir menys alumnat a classe. Cal reduir les ràtios.

A més, com fa temps que reclamem, cal millorar la situació sociolaboral dels docents, negociar i implantar la carrera professional com tenen altres col·lectius de funcionaris de mateix nivell.

Així, anunciem la convocatòria de concentracions a totes les illes el 29 de setembre a les 18h.

Notícia IB3

Resum Mesa tècnica: Instruccions avaluació LOMLOE

Hem assistit a la Mesa tècnica, a què es va comprometre organitzar el conseller d’Educació dia 16 de setembre, per tractar les Resolucions d’avaluació de la LOMLOE.

Convocada pel director general de Planificació, Ordenació i Centres, la Mesa ha comptat amb la presència del conseller, de la cap d’inspecció educativa, la cap del servei d’Ordenació i tècnics docents del mateix serveix. 

El Conseller ha reiterat que els hagués agradat tenir més temps per l’aplicació de la LOMLOE i que estan disposats a flexibilitzar la seva aplicació, però dintre de la legalitat.

Primer de tot, per aquest curs, no és obligatori fer servir l’eina d’avaluació del programa per a la gestió acadèmica (GESTIB). Es pot fer servir com a prova per anar adaptant-s’hi, i, si s’utilitza i no acaba de convèncer, s’hi pot fer canvis en gener 2023. A més, si no es fa servir, caldrà fer un informe per cada alumne.

El servei d’Ordenació va informar les directives que la decisió sobre la ponderació dels criteris d’avaluació es poden prendre fins a final d’octubre. Si el claustre no els aprova, s’aplica el percentatge establert. No cal fer claustres fins que s’aprovi allò que proposa la directiva del centre.

Alternativa ha incidit en el fet què les instruccions han estat precipitades i que la informació que diu Conselleria que ha donat a les directives, no ha arribat a tots els docents per igual. A més, manca formació prèvia per als docents.

Conselleria ens informa que hi ha previst més de 200 formacions en centres, així com formació individual en modalitat de formació a distància. Així mateix, cal saber que els centres poden sol·licitar la intervenció dels tècnics i d’inspecció, de manera presencial, per explicar als docents els criteris d’avaluació i resoldre dubtes.

Pel que fa a les coordinacions, les instruccions indiquen que quan 2 docents comparteixen matèria necessiten temps per coordinar-se. Alternativa ha tornat a insistir que es fa urgent reduir les hores lectives per poder fer coordinacions de manera efectiva i sense haver d’utilitzar temps de fora horari presencial en centres.

Hem recordat que si bé la nostra feina és vocacional, som treballadors amb drets com és el de conciliació laboral i familiar, entre altres. Cosa que no s’ha respectat publicant un decret de currículums el primer dia de les nostres vacances oficials i unes instruccions dos dies abans de l’inici de classe dels alumnes. Aquest fet ha provocat angoixa i incerteses innecessàries.

Finalment, Conselleria s’ha compromès a revisar les instruccions i fer-hi modificacions a partir de les aportacions fetes. Estarem atents.

Guia per a docents funcionaris i funcionàries en pràctiques (2022-2023)

Download

Més informació a: https://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/resolucio_guia_per_al_docent_funcionari_en_practiques_2022-2023/