Mostra totes les entrades de admin

Convocatòria Mesa Sectorial 13-11-2015

Divendres, 13-11-2015, a les 12:00 hores, hi ha convocada Mesa Sectorial d’educació per tractar els documents que Alternativa docent us apropa:

Resolució criteris de plantilla : La creació de la plantilla orgànica de cara al curs vinent.

-Modificació procés ordinari d’adjudicacions: Es proposa que en els procés d’adjudicació ordinari (telemàtic) sigui de participació voluntària, però s’obligarà a acceptar la plaça si s’hi ha participat. Excepte en cas de baixa mèdica, per maternitat, etc…

Modificació bases convocatòria d’interins: S’ofereix la possiblitat als docents tècnics de formació professional d’accedir al lloc de feina tot i no estar en possessió del títol universitari de formació pedagògica exigit per la normativa.  A canvi, hauran de comprometre’s per escrit a matricular-se en aquesta formació i aprofitar-la.

En acabar la Mesa Sectorial us en farem un resum.

Af3

 

 

 

 

 

Af3

Tens diferents possibilitats per formar part del Sindicat Alternativa:

Afiliació: 30€/ any  o 15€ (mitja jornada i/o situació d’atur

Amic d’Alternativa: Pots fer un donatiu sense haver-te d’afiliar.

És molt fàcil fer-ho:

1)Descarrega’t i completa amb les teves dades el full d’afiliació.Full afiliació

2)Descarrega’t el sobre, tanca’l i deixa’l a la bústia.    Sobre Alternativa

 

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres:

info@sindicatalternativa.cat

facebook.com/alternativa.docent

@sindalternativa

Consell Escolar Municipal de Sant Josep de sa Talaia

Assistim al Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Josep de sa Talaia, del dia 22 d’octubre de 2015, presidit per Sra. Mª José Guisat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament.

En ell, presentem com a proposta l’adhesió del CEM al document de Illes per un Pacte, moviment i document que pretén consensuar les bases en matèria educativa més enllà dels canvis de govern, perquè es deixi de fer servir com una moneda de canvi. Podeu consultar el document en aquest enllaç:

https://illesperunpacte.wordpress.com/document-pacte-illes/

S’aprova per unanimitat, encara que, també va generar cert debat per part de Pere Llomes, Secretari terriorial de Pitiüses *STEI, únic sindicat que encara no s’ha adherit al Pacte. Va repetir les mateixes paraules que en altres ocasions Biel Caldentey, Secretari General de l’STEI Intersindical, com que el document del Pacte no està acabat,  cosa que des de  Illes per un Pacte, s’ha explicat moltes vegades ja, no pot haver-hi un document definitiu, ja que és una cosa que està viva i necessita d’aquesta qualitat per poder respondre a les necessitats socioeducatives així com al consens de les diferents parts adherides. O com que amb el Pacte la llengua catalana perd protagonisme dins de l’educació. Gens més lluny de la realitat, ja que, i citem literalment el paràgraf relatiu a la llengua catalana, “sempre tindrà un tractament preferent la llengua pròpia dels Illes Balears, i se’n garantirà l’ús com a llengua vehicular, tal i com marquen l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística.”

Es van tractar, també, els temes relatius a l’inici de curs dels centres del municipi:

 • Compliment de les obres de manteniment, segons la Delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera, la Sra. Margalida Ferrer Marí, s’ha fet tot el possible perquè els centres poguessin començar el curs amb certa normalitat, estant aquestes acabades l’11/09, encara que hi ha centres que continuen amb deficiències, com l’Escola d’Arts i Oficis, respecte al professorat les plantilles estan completes, si bé hi ha hagut noves incorporacions degudes a l’augment de matrícula en el període extraordinari, s’ augmentaran les ajudes de menjador, progressivament des d’aquest curs als següents. Pel que fa a escolarització, es pot observar que el nombre de matrícules és elevada, a causa del creixement de la població. Recorda la necessitat de la construcció d’un centre nou per a Infantil i Primària, però mentre aquest arriba cal buscar solucions temporals. Ja que tenen com a objectiu anar reduint les ràtios en tots els nivells educatius durant la legislatura, i preveuen una bona planificació durant aquest curs per aconseguir-ho. Pere Llomes apunta que estadísticament no s’arriba al 100% de centres d’Infantil que es passen. Sobre aquest tema, des d’Alternativa vam fer la reflexió que si bé les ràtios estan dins de la normativa actual, LOMCE, que de per si mateix ja són elevades, i s’allunyen de les quals serien idònies per aconseguir una educació de qualitat. Així com la possibilitat d’introduir dos docents per aula fins que existeixin els centres nous.

IMG-20151104-WA0001

IMG-20151104-WA0000

 • Centres amb menjador, hi ha en totes les escoles del municipi, excepte en CEIP Sant Jordi i CEIP Ca Guerxo. Escolas matineras hi ha també en tot el municipi. I transport escolar tenen tots, en Primària es recull aquest dret, i a causa del volum d’alumnat comença haver-hi problemes en Infantil, encara que per a aquest nivell la normativa diu que només s’atendrà si sobren places de Primària, i sempre amb una autorització provisional. La Delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera ha posat en coneixement d’aquesta situació a la Conselleria d’Educació però li han contestat que no ampliaran els mitjans de transport perquè no és obligatori per a aquesta etapa. El CEM intentarà solucionar-ho fent una proposta per canviar la normativa i les prioritats i que es tingui en compte la col·laboració de Serveis Socials així com la dispersió de la població per a totes les etapes educatives obligatòries o no. La secretària del CEM, María Cardona, explica la proposta de sol·licitud de transport escolar que els ha arribat des de CEIP És Vedrà perquè el CEM de Sant Josep l’hi faci arribar a la Consellería d’Educació: revisió dels criteris de rebaremación donant més prioritat a l’alumnat amb germans en ensenyaments obligatoris i valorar la possibilitat d’incloure uns altres d’acord amb la possibilitat laboral de pares o tutor. D’altra banda es proposa a l’Aj. de Sant Josep adequar el transport urbà Cala de Bou-Sant Josep a l’horari d’entrada i sortida del centre, i facilitar bons a l’alumnat d’Infantil i als seus acompanyants. El CEM està d’acord amb aquesta proposta, i la fa extensible a tots els centres, a Batxillerat i a famílies amb informe de Serveis Socials.
 • Escola de Cala de Bou, ja va ser aprovada pel ple de l’ajuntament per unanimitat, la proposta de construir aquesta escola en Ca Marí (a Ses Planes, Port d’Es Torrent), i ara es portarà a ple l’aprovació de la cessió dels terrenys (8.000m2) a la Conselleria d’Educació, i estan en contacte continu perquè s’agiliti i començar les obres al més aviat possible. Per pal·liar la situació, mentre es construeix l’escola, se situaria a l’alumnat a les Escoles Velles de Sant Josep, amb el compromís de la Conselleria d’Educació en dos anys ho executi, i que el Conseller Martí March compleixi la seva paraula de prioritzar la construcció d’aquest centre tal com va dir.
 • Programa policia-tutor, des de Serveis Socials, informen que els centres del municipi estan tots adherits al programa des del curs 2011-12, el programa que se segueix està adaptat al municipi de Sant Josep en funció de les necessitats del mateix, disposen de dos policia-tutors treballant durant el curs coordinats amb Serveis Socials, amb l’objectiu d’assegurar que l’alumnat no es quedi en els voltants dels centres en lloc d’entrar a classe. Es decideix que es passi aquest programa a cadascun dels membres del CEM, a petició de Pere Llomes, per poder fer una valoració i conèixer millor els protocols a seguir en cada cas, com per exemple l’absentisme escolar o ciberbullying.

Valoració de la proposta de pressupost del govern de les Illes Balears

Des de la pàgina web del govern (http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8834860) es pot llegir:

Al titular:  “Consell de Govern: Aprovat el projecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2016, per un total de 4.241 M€”

I a un dels paràgrafs:

“Els pressupostos del gir social a l’esquerra

a Sanitat la pujada de la dotació és d’un 5,6% i d’un 5,4% a Educació…”

Des d’Alternativa creiem que si el projecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma per al 2016 té aquests augments pel que fa a sanitat i educació i recordem que a educació es dedica, ara mateix, un 2’81% del PIB i, es pretén (aprovat en Consell de Govern) un augment del 5,4% sobre aquesta xifra, la qual cosa suposa arribar a un fantàstic 2’96% del PIB destinat a educació. Recordem que la mitjana estatal és del 4,5% del PIB destinat a educació i que organismes internacionals recomanen un 6%. Suposant que el PIB no s’hagi incrementat. La qual cosa amb una temporada turística com la passada no sembla gens probable, el que fa pensar que aquest percentatge encara sigui menor. No sabem en què es diferencien aquests pressupostos dels de l’anterior govern del Senyor Bauzá, en matèria educativa.

Amb aquest projecte de pressupostos, demandes de ràtios alumnes/docent menors són una quimera, l’augment de professorat d’atenció a la diversitat també, igualment les beques de menjador o de transport, per no parlar de les infraestructures noves o d’eliminació de l’amiant. No és d’estranyar que els docents consultats en un percentatge prop del 70% hagin dit no a un acord. El què hagués estat estrany és que el signessin.

Perquè després ens acusin de fer una vaga política. Estem, a efectes pràctics, en una situació igual a l’anterior.

logo alternativa

Trobada amb el President del Consell Insular d’Eivissa

Volem informar-vos que el passat 14 d’octubre de 2015 vam ser citats pel Consell Insular d’Eivissa per reunir-nos amb l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch, President del Consell Insular d’Eivissa, en no haver estat convocats a la reunió conjunta amb la resta de sindicats del 5/10/2015, a causa d’un error. Entenem que va ser així, i és per això que agraïm que se’ns facilités el poder reunir-nos un altre dia per presentar-nos, establir una via de comunicació i valorar la situació actual educativa en la qual es troba l’illa.

Aquesta trobada es va donar de forma dialogant i propera, amb ell comentem la situació alarmant de les ràtios en Educació Infantil i Primària, valorant que l’augment de plantilla de docents és vital per arribar a les ràtios que marca la LOMCE, i fins i tot sobre la idoneïtat de ràtios més baixes per poder oferir realment una educació de qualitat.

Un altre dels temes tractats va ser la imperiosa necessitat de millorar les infraestructures a l’illa, sobretot en el cas de l’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola Oficial de Idiomes, centres que durant 19 i 22 anys, respectivament, estan situats de forma provisional en espais que els resulten insuficients, o el cas del CEIP Sant Ciriac. Des del Consell Insular d’Eivissa reconeixen que aquesta situació hauria de canviar, ens informen que s’està creant una comissió a nivell autonòmic que valori les prioritats de cada illa, i esmenten que el projecte de Sa Coma en el cas d’Eivissa, ja proposat fa més de quatre anys, com a possible solució per a l’Escola d’Arts i Oficis i l’EOI, dotant-los en el complex Sa Coma d’un espai i centre propis, en el qual també hauria cabuda per a l’Escola d’Hostaleria. Al mateix temps que lamenten que aquest projecte es veiés truncat pel PP en l’anterior legislatura.

Anotació que compartim, considerem que l’Educació ha d’estar per sobre dels canvis polítics de govern, en favor del seu desenvolupament i de la qualitat educativa, raó per la convidem al Consell Insular d’Eivissa a adherir-se al Pacte Educatiu dels Illes (Illes per un Pacte, https://illesperunpacte.wordpress.com/). Per la seva banda, Hble. President del Consell d’Eivissa es va oferir a portar el Pacte Educatiu a ple del Consell Insular d’Eivissa per a la seva adhesió, si així ho estima el conjunt que ho forma.

Agraïm la consideració tinguda per part de l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch per brindar-nos l’oportunitat d’aquesta trobada i confiem farà el que estigui a la seva mà per contribuir a la millora de la situació educativa actual d’Eivissa.

IMG-20151030-WA0003

Obertura llistes d’interins

S’ha publicat al BOIB la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Es pot presentar la sol·licitud amb la documentació necessària entre el dia 30 d’octubre i el 3 de novembre de 2015 (ambdòs inclosos).

Document: formulari

 

Especialitats objecte de la convocatòria

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

0590010 Francès

0590012 Alemany

0590107 Informàtica

0590109 Navegació i Instal·lacions marines

0590124 Sistemes electrònics

0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics

0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

0591201 Cuina i pastisseria

0591202 Equips electrotècnics

0591203 Estètica

0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids

0591206 Instal·lacions electrotècniques

0591209 Manteniment de vehicles

0591218 Perruqueria

0591226 Serveis de restauració

0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

0592001 Alemany

0592002 Àrab

0592004 Xinès

0592008 Francès

0592012 Italià

0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

0594402 Arpa

0594405 Clavecí

0594407 Cor

0594410 Flauta Travessera

0594414 Guitarra

0594422 Percussió

0594423 Piano

0594427 Trompa

0594435 Dansa Espanyola

0594436 Dansa Clàssica

0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic

0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

0596605 Ebenisteria Artística

0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria

0596618 Tècniques de Metall

logo alternativa

Mesa tècnica 28-10-15

La Direcció General de personal Docent ens havia convocat avui a una mesa tècnica per iniciar la tramitació de diversos procediments i informar-nos d’altres. La reunió d’avui només pretenia ser una primera presa de contacte i una sessió informativa. Properament, en Meses Sectorials, es tancaran tots aquests apunts. És per això que totes les informacions no són definitives a hores d’ara.

 • Criteri de plantilla orgànica

Ens han fet arribar els criteris que faran servir per crear la plantilla orgànica del sistema educatiu. És la primera vegada que es negociarà després de 3 anys. La podeu consultar a continuació:

plant1plant2plant3

 

S’hi poden presentar esmenes fins al proper 4 de novembre.

S’ha de tenir en compte que aquesta plantilla es completa posteriorment amb la quota de professorat, de la qual ens faran arribar també els criteris per establir-les. Es negociarà més endavant.

 • Procediment contradictori

La Conselleria d’Educació i Universitat, a petició del Cos d’Inspectors, s’ha posat a treballar en un nou procediment per tal d’avaluar la idoneïtat de la tasca dels docents interins. A falta del document definitiu, el procediment d’avaluació l’iniciarà el centre, a través del director, i tindrà en compte l’activitat docent, el sistema d’avaluació, la gestió de l’aula, la participació en el centre, etc. Si després del procés d’avaluació s’emet un informe negatiu i, passant per comissió i Mesa sectorial, el docent  serà exclòs de les llistes durant un curs.  En tot moment, però, la persona afectada tindrà dret a al·legacions i a la defensa pròpia.

Quan  en tinguem més informació, us la farem arribar.

 • Adjudicació de substitucions

Davant de la dificultat per cobrir la totalitat de les places a través del sistema telemàtic, l’Administració es planteja mantenir l’optativitat per participar en el procés telemàtic, però, l’obligatorietat d’acceptar la plaça en cas d’aconseguir-la en l’adjudicació.

Quan tinguem més informació, us la farem arribar.

 • Obertura de borses de 37 especialitats

A partir de divendres, estarà obert el procediment per completar les borses d’interins de 37 especialitats que coneixerem demà en el BOIB.

 

Deficiències en els centres educatius d’Eivissa

Des de la Delegació d’Alternativa Docent hem valorat la situació d’alguns centres educatius d’Eivissa durant el primer mes del curs 15/16.

Entre els centres eivissencs, dos arrosseguen greus problemes des de fa massa temps. Com per exemple, l’Escola d’Arts i Oficis, que porta 19 anys de forma provisional en un espai vell amb mancances que requereixen una intervenció urgent: canonades oxidades, finestres que no tanquen, goteres, pistes poliesportives insuficients, manca de gimnàs i vestuaris, espais exteriors abandonats, aules velles sense tancaments aïllants, falta de pissarres digitals (només disposen de dues), tallers que han sofert alguna adaptació però que segons el IBISEC segueixen necessitant millores, i, tot i que, des de la direcció del centre fan meravelles amb l’escàs pressupost del que disposen, no s’arriben a cobrir recursos bàsics com laa calefacció, la neteja, llum, material per a classes de pintura, forja, ebenisteria, etc. Fa 6 anys que no reben partides pressupostàries per a la millora de l’ Escola d’Arts i Oficis. El més destacable és el fet d’estar situats provisionalment a l’edifici amb adreça en carrer des Riu Duero nº5 de Ca Cifre, Sant Josep, encara, després de 19 anys, no els han proporcionat una ubicació definitiva.

Una altre cas similar és el de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa, que des de fa 22 anys no disposa de centre propi. Les classes s’imparteixen en l’IES BlancaDona a les tardes i als matins en l’IES Sa Serra, aquesta situació perjudica greument  l’alumnat perquè per fer accions diàries com ara realitzar consultes, formar part dels grups de pràctiques orals, utilització de biblioteca, etc, s’ha de desplaçar doblement. A més, aquesta situació no afavoreix la integració dels estudiants  privant-los de poder realitzar activitats culturals, com exposicions que romanguin de forma permanent en algun lloc del centre . També és un perjudici per a la directiva de la EOI i dels instituts en els quals imparteixen classes, ja que si bé gràcies a la seva bona comunicació i coordinació han anat salvant la situació, es troben amb el problema de no poder utilitzar materials didàctics a les aules que siguin permanents, o que el curs proper en l’IES Sa Serra no podran cedir les aules com ho han estat fent aquests últims anys, ja que veuran augmentat el seu alumnat i no quedaran aules lliures.

El CEIP Sant Ciriac porta des del curs 2008/09 sol·licitant que se solucionin els problemes d’infraestructures que sofreixen a causa de les modificacions que s’han anat fent des de la seva creació fins a aquest curs amb la finalitat de poder acollir a l’alumnat i poder resoldre així els problemes d’escolarització del municipi. Les necessitats més urgents són:

 • El tancament dels passadissos del 1r pis i finestres de baix, amb correderes, cobriment dels sostres de la planta baixa de la part vella.  
 • La col·locació de rajoles noves a la planta baixa de la part vella del centre (s’haurien de llevar les que hi ha perquè sovint es rompen i els nens es tallen).
 • La reforma dels banys dels alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària, dels mestres i la construcció de banys nous al pati d’EP.
 • Canviar la ubicació o remodelar les oficines per a fer-les més funcionals.
 • La construcció d’un gimnàs.
 • Ampliar o canviar de lloc el menjador perquè l’aula que s’utilitza és massa petita.
 • Ampliar l’aula d’informàtica.   
 • Construcció d’espais per a tutories, desdoblaments, reforç…
 • Construcció de noves porxades als patis i remodelació de la que hi ha a la sortida del pati d’EP.
 • La reforma dels patis d’EP (Educació Primària), perquè no estan en bones condicions, presenten barreres arquitectòniques i són perillosos pels alumnes.
 • Canviar les tanques de l’escola per unes altres més adequades i segures.
 • Reforma de les instal·lacions de fontaneria i electricitat perquè sovint presenten problemes.
 • Reforma de la climatització de tota l’escola (la calefacció no arriba bé a totes les aules i fa molt de fred a l’hivern i molta calor a l’estiu perquè s’ha de tenir tancat per mor de la remor).
 • Adaptar el centre a la normativa vigent quant a seguretat i suprimir totes les barreres arquitectòniques.

I, dels centres de recent creació, el CEIP Sa Joveria  preocupa perquè el seu l’alumnat ve d’estar anteriorment en barracons 5 cursos, i just els grups d’alumnes de 4t de primària cada any continuen patint problemes a l’inici de curs, els mateixos alumnes que quan tenien 3 anys varen patir l’obertura de l’escola en barracons.

El curs ha començat amb problemes en diversos àmbits: 

 • La manca de  mobiliari de les dues aules noves de 4t de primària, cosa que sorprèn respecte a la falta de previsió per part de l’Administració, ja que som un centre que va creixent cada curs escolar, i es poden preveure les necessitats per a la seva planificació i poder dotar del mobiliari requerit abans que comenci el curs perquè el professorat pugui situar-se i organitzar les aules pertinentment amb data anterior al començament del curs. I perquè  l’alumnat  disposi de l’ambient adequat i necessari per estar a l’aula.

Actualmlent ja han arribat les taules i cadires dels alumnes, però encara ha  d´arribar les pissarres, el tauló de suro, la taula i cadira dels docents, i els   penjadors. La resposta rebuda des de l’Administració va ser que en produir-se el canvi de govern es necessitava que l’equip de govern autoritzés la partida pressupostària. Amb la peculiar situació que l’empresa que va guanyar el concurs per dotar el mobiliari aquest any és una empresa portuguesa,ja que el concurs era d’àmbit europeu. Considerem que la Conselleria ha de preveure amb temps la planificació del pròxim curs, ja que hi haurà dues classes noves de 5è EP, i evitar que torne a succeir el mateix amb els mateixos alumnes, tema que es tracta en les taules sectorial amb temps suficient perquè la dotació arribe als centres abans de l’1 de setembre de 2016.

 • Problemes d’infraestructures, el centre encara no té línea telefònica fixa, tot   pendent de que Teleco faci el darrer tram per instal·lar el cablejat. No tenir línea fixa, repercuteix en altres aspectes del centre: xarxa interna, control de la refrigeració de l’aire de les aules, fax, ascensor.
 • El  manteniment dels jardins, les competències dels jardiners són mínimes i no dóna per fer un bon manteniment ja que hi ha males herbes des del curs passat.
 • L’augment de dotació de recursos personals d’atenció a la diversitat,ja que sense aquesta dotació  l’educació inclusiva no és viable. Ara per ara l’Administració ha respost que ja no contracten a ningú més, i amb les noves matrícules a vegades augmenta el nombre d’alumnes NESE i les dotacions de recursos personals es fan en funció dels alumnes que ja tenen dictamen a finals del curs anterior, no amb totes les dades reals d’un centre, ja que hi ha tots aquells alumnes que s’està fent un seguiment i/o observacions.

Valoració resultats ‘Acord global’

Després de conèixer els resultats de les votacions sobre l’acord Marc per desconvocar la vaga indefinida que proposava la Conselleria d’Educació i Universitats i que els Sindicats STEI i CCOO van donar per suficient (ratificat en Mesa Sectorial amb la votació a favor d’ANPE), Alternativa Docent vol expressar la seva enorme satisfacció per la gran participació dels docents. Cal tenir en compte que han sigut les Assemblees de centre les quals, coordinades per l’Assemblea Docent, han preparat tot allò necessari per poder dur a terme aquestes votacions de manera transparent i democràtica.

Un total de 4768* docents van decidir posar el seu vot en una urna, aquest gran nombre dóna als resultats una legitimitat i una representativitat molt elevada que ens apropa al semblar general de mestres i professors.

Els docents que han expressat la seva opinió ho han deixat ben clar. Amb un 69’09% dels vots, rebutgen aquest acord per ser completament insuficient i poc valent. S’han trobat a faltar mesures que reduïssin els efectes de les politiques de l’anterior govern en qüestions econòmiques, però sobretot en elements que afecten directament en l’educació de l’alumnat de les Illes balears: aules massificades, hores lectives del professorat, etc.

Alternativa Docent pren nota d’aquestes dades i defensarà davant del Govern la veu dels docents. A més, instarà a la Conselleria a fer una nova proposta perquè continuï el diàleg  i s’arribi a un acord que sigui satisfactori per a totes les parts i que sigui beneficiós al conjunt del sistema educatiu.

cartell gracies

*DADES no definitives:

187 URNES

Sí a l’acord: 1223 (25’65%)

No a l’acord: 3294 (69’09%)

Blanc: 227 (4’76%)

Nul: 24 (0’5%)

Concurs de trasllats d’àmbit autonòmic:

Diapositiva1

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 14 d’octubre de 2015 al 30 d’octubre, ambdós inclosos.

Acces al tràmit telematic: TRÀMIT

Normativa de referència: Resolució concurs de trasllats