Mostra totes les entrades de admin

Obertura de la borsa d’interins de determinades especialitats.

Des del dimecres 24 de febrer fins al dimecres 2 de març s’obrirà la borsa d’interinitats corresponent a diferents especialitats segons la convocatòria extraordinària publicada avui al BOIB.

Accés al tràmit telemàtic.

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

0590002 Grec

0590003 Llatí

0590006 Matemàtiques

0590012 Alemany

0590019 Tecnologia

0590107 Informàtica

0590124 Sistemes Electrònics

0590125 Sistemes Electrotècnics i Automàtics

0590803 Cultura Clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

0591203 Estètica

0591209 Manteniment de vehicles

0591218 Perruqueria

0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

0592001 Alemany

0592012 Italià

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

0594407 Cor

0594414 Guitarra

0594422 Percussió

0594435 Dansa Espanyola

0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

0596605 Ebenisteria Artística

Més informació a Conselleria d’Educació i Universitat

 

COMISSIÓ RÀTIOS

A la comissió d’estudi de ràtios que va tenir lloc divendres, dia 19 de febrer, es van t tractar els temes següents:

1.S’ha constituït la mesa técnica (un representant de cada organització i representants de l’Administració pública)

2.Els representants del Govern han explicat amb més detall les dades de ràtios exageradament elevades que es donen en alguns centres.
3.En el següent document ens han fet arribar les seves propostes per disminuir les ràtios durant el curs vinent, que va ser signat dins l’acord marc.
ratios001
ratios002
3.Les ràtios només es podran superar en un 10%.

Des d’Alternativa s’ha tornat a insistir que les ràtios de 4t i 5è d’infantil  són elevades, i també en aquells casos de primària que ja pugen amb un excés d’alumnes. La Conselleria ha insistit que en el acord marc les millores serien progressives, i bé, s’aniran corregint quan abans millor.

 5. Es faran comissions específiques a totes les illes per tractar els temes amb més coneixement. Alternativa ha insistit que cal descentralitzar ja que cada illa té unes particularitats que cal respectar.

6. Alternativa ha fet constar que en el criteris d’assignació d’unitats no s’ha tingut en compte els alumnes NEE i NESE. La Conselleria ha especificat que partiran de la plantilla orgànica i a partir d’aqui es farà una valoració cas per cas. Des d’Alternativa s’ha recordat que alguns alumnes de 4t d’EI venen sense diagnòsticar i, per tant, els alumnes NEE i NESE poden variar. S’ha demanat a la Conselleria que de totes maneres s’intenti cercar un sistema correctiu ja des d’escolarització i, si més no, arribats en aquest punt hem sol.licitat que hi hagi una total transparència, hi hagi uns criteris comuns i aplicables a tots els centres.

7.Les dades i l’estudi de CEPA i de centres FP es tractarà en properes reunions.

La comissió es reunirà el proper 4 de març.

REUNIÓ BILATERAL: Bases interins

El Sindicat Alternativa Docent i l’equip de la Direcció General de Personal Docent es va reunir ahir amb el propòsit de començar a tractar un dels procediments més complexos i llargs del curs escolar, la resolució d’interins.

Ens van informar de les idees que tenen sobre aquest tema amb la idea d’aconseguir un únic document que duri, com a mínim, durant els 3 cursos que resten de la legislatura. Per això  treballen seguint els següents eixos:

1-Oposicions 2017: Suposarà alguns canvis en la llista d’interins i és un factor a tenir en compte. En aquest punt vam proposar que aquelles persones que aproven les oposicions però malauradament no obtinguin plaça siguin recompensats en la llista d’interins amb una puntuació ‘extra’ en el barem total.

També vam insistir en la necessitat de saber, com abans millor, els cossos o especialitats a què es podran optar. Vam fer, a més, la proposta de centrar les oposicions de 2017 en el cos de primària i les de 2019 en la resta de cossos. Ens van contestar que era bona idea, però que hi havia algunes espcialitats de secundària i de FP que necessiten urgentment estabilitzar la plantilla i que aviat podran enunciar els cossos i especialitats que tindran oposicions.

2-Treballen per la revisió de la baremació de la puntuació per formació permanent del docent per revaloritzar aquest apartat amb els nous cursos que molts docents estan duent a terme per actualitzar metodologies, etc…En aquest punt vam apuntar el perill d’augmentar la puntuació sense establir uns criteris clars de quins cursos es donaran per bons i quins no. Vam recordar que la formació l’ha d’oferir la Conselleria i que no tots els cursos formen els docents de la mateixa manera.

3-Estabilitat de centres i de plantilles. Volen ampliar l’estabilitat en els centres i en les persones que formen part de les plantilles amb una fórmula que es fa servir en altres treballadors públics:

Mentre existeixi una plaça vacant, l’ocuparà el mateix treballador/a fins que la plaça es modifiqui substancialment (sigui ocupada per un funcionari de carrera, desaparegui, etc…). a priori, sembla una proposta a estudiar i que pot ser molt interessant per aconseguir l’estabiliat. Ara caldrà mirar ‘la lletra petita’ i els detalls i establir mecanismes que assegurin transparència i la possibilitat de canvis sempre que sigui necessari.

També ens van informar que volen reprendre el procés de tutorització per a interins perquè sigui efectiva i acompanyi els interins durant els primers dies de feina i serveixi a l’administració per veure que les aptituds d’aquell docent a l’aula.

4- Reducció i simplificació de processos de substitució com, per exemple, que l’aspirant pugui decidir cada trimestre si vol estar disponible o no per fer feina o no.

Consell Escolar Municipal Sant Josep (Eivissa)

En l’últim Consell Escolar Municipal de Sant Josep, celebrat l’11 de febrer de 2016, , i presidit per la Sra. Mª José Guisado, Regidora d’Educació i Juventut, es van tractar els següents temes:

 • gestions realitzades per l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació per engegar el nou centre escolar de Cala de Bou, necessari a causa de l’augment de població d’aquesta zona, i per les necessitats d’escolarització detectades durant els últims cursos. Amb dues institucions s’han compromès a crear el centre educatiu al més aviat possible doncs són conscients de la necessitat imperiosa per al municipi del nou centre escolar, i intentaran que estigui operatiu per al curs 18/19. Actualment l’Ajuntament està realitzant els tràmits oportuns amb l’Administració per obtenir el projecte d’urbanització pertinent. Fins que estigui construït el nou centre, i tal com es va acordar en l’anterior CEM, s’habilitaran les Escoles Velles, per a això ja s’ha fet l’estudi dels tècnics de l’Ajuntament, del IBISEC i de la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa, perquè des de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació donin el vistiplau i estableixin el codi de centre, mobiliari, equip directiu i professorat per habilitar adequadament les Escoles Velles, també en infraestructures. Entre els components del CEM es valora i reconeix la labor que s’està duent a terme per part de l’Administració, la necessitat urgent d’obtenir els permisos necessaris per començar l’obres, d’altra banda, també preocupa el fet que hi hagi un compromís perquè aquesta situació se de el temps menor possible, considerant-la una solució temporal a la problemàtica existent en el municipi respecte a ràtios saturades i necessitats de millora i creació d’infraestructures.
 • escolarització, des de de el CEIP Sant Jordi s’havia demanat tractar aquest tema, i la seva Directora M. Presentació Far Ortiz, va comentar que així ho van fer no només per la situació del CEIP Sant Jordi, si no també a nivell general de la illa, creu que s’hauria de tenir en compte introduir un docent dins de l’aula (1+1), recordant la reflexió feta des d’Alternativa, en el CEM anterior, relativa a solucions immediates per rebaixar les ràtios i dotar de recursos per cobrir a l’alumnat amb NEE, mentre s’espera construeixin noves infraestructures. També, demana que s’ha de tenir en compte el tipus d’alumnat que es matricula i els recursos dels quals disposen els centres per donar poder donar una atenció de qualitat, no simplement que estiguin atesos. Des de la Delegació d’Educació informen que han fet el que han pogut, i explica que hi ha hagut 468 noves les matrícules des de juliol, així com baixes, també trasllada la necessitat de rebre la informació adequada per part de les famílies a l’hora de matricular als/les fills/filles, per poder conèixer les dotacions de recursos per als centres educatius relatius a les NEE, i el repartiment entre tots els centres. Pel que s’observa la necessitat de coordinar la informació entre els centres, les famílies i la Delegació d’Educació per optimitzar i preveure els recursos humans docents o no, i la falta d’aquests recursos en la realitat dels centres del municipi, entrant en el bucle de les ràtios, en la necessitat de baixar-les i tenir en compte el nombre d’alumnat per aula en funció de l’alumnat NEE, cosa que s’està treballant des de Suport Educatiu i Innovació, també s’està estudiant fer un centre específic per a aquells alumnes/as que siguin casos més severs per la dependència per a activitats de la vida diària (necessitats fisiològiques bàsiques: menjar, beure, etc), es planteja com una solució a optimitzar recursos i cobrir les peticions de les famílies que així ho han sol·licitat. Així com, la Delegada d’Educació, informa sobre la coordinació del treball entre les diferents àmbits de l’Administració (EOEB, Sanitat, Educació) per estudiar com es podria millorar la situació, que era una altra de les necessitats que reclamen els centres i la FAPA fa temps. Però, la viabilitat dependrà dels pressupostos.
 • proposta de l’Ajuntament “Reutilització de llibres”, la presidenta del CEM com a representant de l’Ajuntament del municipi, exposa l’interès de l’Aj. per reprendre un programa de reutilització de llibres, per a les etapes de primària i secundària. Per la qual cosa han pres com a referent el model de l’IES Sa Serra pels bons resultats que aquest té. I demana que els/as components del CEM expressin la seva opinió sobre aquest tema. S’obre el debat, sobri de quina manera es duria a terme si com un banc de llibres o d’altres formes, des de la FAPA recorden que els últims anys no s’ha fet per falta de pressupost (13 euros per alumne/a) i per la inconveniència dels canvis polítics estatals, ja que des de les famílies no volien invertir els diners en llibres LOMCE per la brevetat que ha aquesta se li pressuposa. I proposa fer-ho sent els llibres material didàctic (aquest material ho paga Conselleria), perquè els llibres quedin al centre i així es canviïn menys sovint, sobretot en secundària. Sobre aquest tema, els/as representants d’Aj. adverteixen que ha d’haver-hi compromís dels centres educatius, de les APIMAS i des de l’Aj., per la seva banda estan disposats a implicar-se, i poder començar a treballar en aquesta línia perquè el curs proper es pugui començar el programa, sempre tenint en compte el possible canvi la llei educativa estatal.
 • proposta de dinamització del CEM, des de l’Aj. es proposa crear comissions, d’acord al reglament, pot haver-hi una comissió permanent i altres específiques (de planificació, d’infraestructures educatives, de serveis educatius complementaris) i fins i tot es podrien formar altres noves en funció dels objectius que es plantegin si no els recullen les *habidas. I així, aprofundir en el coneixement de la realitat educativa del municipi i en la millora de la mateixa. Des de la FAPA reconeixen que és important fer coses en aquest sentit per la situació en la qual es troben els centres, proposa també flexibilitzar i optimitzar la forma de treball a través de les TIC. Finalment, es decideix crear la comissió permanent, i que es formi amb voluntaris/as, la representant del CEIP Sant Jordi i la d’Alternativa s’ofereixen voluntàries per a la comissió. Els/les representants de l’Aj. es posaran en contacte amb tots els col·lectius per veure qui més s’anima a formar part de la comissió permanent. Un altre tema tractat dins d’aquest punt va ser l’absència de representants de UOB, per la qual cosa es planteja des de la secretaria del CEM oferir aquest lloc a següent sindicat per ordre de la llista electoral. I per acabar amb el punt de parla també de la representació dels sindicats de l’ensenyament concertat, que hi ha una situació similar i s’actuarà igual.
 • altres temes, des de la FAPA es proposa que ha d’haver-hi més control durant les festes a nivell d’oci juvenil i crear un altre tipus d’oferta d’oci juvenil, així com engegar programes específics de prevenció i conscienciació social. S’obre un debat sobre el consum d’alcohol durant les festes populars i la possibilitat de promoure en les tendes que es demani el carnet a qui se li embena alcohol, tal com contempla la normativa. I que des del CEM es dinamitzi la col·laboració de tots els sectors implicats per solucionar aquesta situació. També, des de la FAPA obre el debat respecte a la situació de la Escola d’Arts i Oficis, demanant que se solucioni la problemàtica que té, que se li ha donat l’esquena durant anys i això és negatiu per al desenvolupament artístic de la joventut.

Decret de competència comunicativa en llengües estrangeres

En la sessió de la Mesa sectorial de dia 11/02/16   dedicat al decret de competència comunicativa en llengües estrangeres, els responsables de la Conselleria d’Educació i Universitat han informat de les modificacions que han fet en el document original, basades en les aportacions fetes per totes les organitzacions sindicals amb representació:

Preàmbul: creació d’un grup de treball per establir unes directives clares per aconseguir una NORMALITZACIÓ LINGÜÍSITCA real en el conjunt dels centres escolars de les Illes Balears.

Articles modificats:

2.3. El projecte lingüísitc, com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha de ser elaborat i aprovat d’acord amb la normativa vigent. La concreció anual del projecte lingüísitic s’ha d’incloure dins la programació general anual (PGA).

3.1. La llengua vehicular que s’ha d’utilitzar en l’ensenyament de les llengües estrangeres ha de ser la mateixa llengua objecte d’ensenyament. > En properes instruccions donaran a conèixer quina ha de ser la llengua de suport o alternativa.

4.3 S’elimina ‘a una área a l’eduació infantil’

5.2. S’elimina: ‘que haurà de comptar amb l’acord de les famílies o els representants legals‘. I s’afegeix: ‘D’acord amb els criteris generals que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat’ > Facilitaran unes instruccions precises més endavant.

6.2. S’afegeix: ‘o estar-ne habilitat’ (en relació al coneixement de llengua estrangera)

6.3. Formació professional: Segons la normativa vigente, només hauran d’acreditar B2 per fer impartir mòduls en anglès.

6.4. El professorat de secundària que imparteixi aquests ensenyaments ha d’acreditar estar en possessió del nivel C1 o superior del MECR o estar-ne habilitat.

Disposició adicional segona

El període per poder acreditar un C1 s’augmenta de 5 a 6 anys, a partir del curs posterior a la publicació del decret al BOIB.

Download

Esmenes al Decret ”de competència comunicativa”

A la sessió extraordinària de la mesa sectorial d’educació de dia 11 de febrer amb l’ordre del dia:

-Ratificació del decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius.

Hem presentat les esmenes següents:

Download

I l’esborrany del decret:

Download

Comissió Formació Permanent del Professorat

La comissió de Formació Permanent del Professorat s’ha reunit aquest matí per donar a conèixer el Pla Quadriennal de Formació permanent del professorat.

La directora general de Formació del professorat, Maria Alorda, i el seu equip han informat que:

 1. El nou Pla quadriennal es basa en les reflexions i aportacions que es van fer en les jornades de reflexió i orientació per a la formació del professorat que es va fer a inicis de curs.
 2. Les línies d’actuació que vol seguir el nou pla de formació (els podeu consultar en el document)
 3. La tipologia de formació: fan una aposta per la formació en els centres, dels centres i per als centres. La formació que s’imparteixi haurà de ser aplicable a les aules; formació especialitzada i intercentres; funció directiva, formació professional,  experiències formatives, etc…
 4. Moficicació del decret de Formació del professorat per aconseguir que:
  1. Reconèixer la formació, que es basarà en l’impacte educatiu que tingui la formació.
  2. Canviar la normativa i estructura interna.
  3. Valorar els col·laboradors i les entitats que puguin dur a terme activitats de formació.
Tot això comptarà amb un pressupost d’uns 9 milions d’euros.

Plenari Consell Escolar Illes Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha reunit avui per tractar els següents punts:

1. Informacions del President:
-Ja està tramitat el decret que facilitarà l’ampliació dels membres en el Consell Escolar de les Illes Balears. Només depèn de la lectura única i aprovació en el Parlament de les Illes Balears. Es calcula que durant el mes de març ja serà possible actualitzar la representació dels docents i d’altres sectors en el Plenari del Consell de les Illes Balears.
-S’ha allargat una setmana el període per presentar modificacions i al·legacions al Decret de llengües estrangeres per, segons diuen, faciliat la participació de totes les entitats en el procés de redacció.
2.Aprovació, si s’escau, dels informes sobre el:
-Avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat que regula el procés
d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial (INFORME 10/2015)
S’han discutit i aprovat diverses esmenes aportades per totes les entitats representades. FInalment, el document ha quedat aprovat per una gran majoria.
Els temes següents, tot i ser punt de l’ordre del dia, s’han ajornat per a propers plens, per falta de temps:
-Projecte de decret de modificació del Decret 32/2014, de 18 de juliol pel qual estableix el
currículum de l’educació primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per
la qual es desplega el currículum de l’educació primària i de l’Ordre de 6 de març de 2015,
sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears (INFORME 07/2015)
-Projecte de decret de modificació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i annex (INFORME 08/2015)
-Projecte de decret de modificació del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (INFORME 09/2015)

Mesa sectorial 3/2/16

La mesa sectorial d’Educació, reunida en sessió extraordinària, ha tractat el tema següent:

 1. Presentació del Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrengeres en els centres educatius.

Alternativa Docent ha començat la reunió recordant que el consens no és presentar un document quan ja no dóna temps per discutir i afegir les aportacions necessàries per enriquir la idea original. Esperem que encara estiguem a temps de fer-ho i es modifiquin tots aquells aspectes que es creguin convenients.

Els terminis per presentar esmenes és de dos dies -fins divendres- i han convocat a alguns col·lectius, com l’Assemblea de Docents, dijous a les 17:00h. Poques aportacions es podran fer…

Ens han comentat que el projecte es basa en el següents eixos principals:

-autonomia de centre

-recursos propis

-cada centre el seu propi projecte

De la nostra banda, hem demanat  que es millori el Decret i l’adquisició de competències comunicatives amb les següents aportacions:

-Reforçar les àrees lingüístiques amb desdoblaments i aportació de més professorat.

-Respectar el decret de mínims i/o establir el català com a llengua vehicular.

-Reprendre els serveis de català i fer estudis per tal de millorar-ne l’aprenentatge i la comprensió amb l’objectiu d’aconseguir la normalització lingüísitca.

-Afegir més recursos: amb el nivell de ràtios que tenim, qualsevol ensenyament es fa més complicat.

-Seguir el model de les Seccions Europees, que, com ha quedat demostrat, dóna resultats.

-Oferir als centres els recursos necessaris per poder implementar els nous projectes.

-Ampliar la reducció horària als docents que intervinguin en aquests projectes, a més de la reducció horària ja proposada per als coordinadors.

-Igualtat d’oportunitats i no discriminació: pensar en aquells centres que, per no tenir els recursos necessaris, no puguin encetar un projecte d’aquest estil.

-Progressivitat: s’haurien de destinar recursos a l’estudi de llengües estrangeres en les primeres etapes de l’ensenyament perquè arribin a secundària amb la possibilitat d’entendre les clases en llengua estrangera.

-No reservar places per a docents amb C1: hem proposat que només es reservin aquestes places a mestres i professors amb plaça definitiva al centre. És a dir, que la plantilla que engegui el projecte sigui estable.

-Reforçar la plantilla d’auxiliars de conversa i millorar les seves condicions.

-Possibilitat de fer més proves de nivell de llengües estrangeres per al professorat a EOI.

-Ampliar les possibilitats d’ús de la llengua estrangera a IB3 televisió i ràdio, o mesures similars.

Ara, tot i que el projecte ja està en mans del Consell Escolar de les Illes Balears per al seu estudi, esperem poder modificar tot el que sigui necessari.

Download