Mostra totes les entrades de admin

Mesa Sectorial Educació 2/10/2015

En la convocatòria de Mesa Sectorial de dia 2/10/2015, s’han tractat els següents temes:

1. Proposta de reserva de places de funció pública de l’any 2015: Amb la normativa vigent a l’Estat, només es pot fer una reposició de 50% del total de les places que deixen de tenir titular per jubilació, per canvi de plaça pública, defunció, etc. Així, es conservaran 83 places (166 places sense titular) per a cossos docents durant 3 anys per poder convocar oposicions abans que acabi aquest període.

Les places dels anys anteriors s’han perdut per no fer el tràmit administratiu corresponent.

La quantitat de places podria augmentar lleugerament, però depèn de l’administració central.

2. Convocatòria Resolució del Concurs de Trasllats AUTONÒMIC 2015-2016: 

-En aquesta convocatòria només podran participar aquells docents que tinguin plaça definitiva a la Illes Balears.

-El mestres amb plaça a secundària només podran concursar a places d’aquesta tipologia.

-Alguns cursos universitaris no computables per a la baremació i puntuació per a sexennis no estan inclosos en el Portal de Personal. Si es volen afegir per al concurs, caldrà presentar-los una altra vegada.

-En cas de supressió de plaça, l’administració donarà preferència dins de la mateixa localitat als titulars perjudicats.

-El calendari PROVISIONAL és el següent:

IMG_20151002_203615

3. Altres informacions:

– Davant la impossibilitat d’alguns centres concertats per trobar personal amb la titulació necessària per impartir algunes matèries, la conselleria, sempre amb el permís dels docents, facilitarà la informació per posar en contacte Centres i personal de la borsa d’interins en espera de ser nomenats. No implicarà res més que facilitar la informació personal i les dades de contacte.

-Màster FP. A falta de la resolució definitiva, ens han informat que a partir del gener es podrà cursar el màster de Formació professional a la UIB. Serà bàsicament a distància i el mòdul de pràctiques es convalidarà amb la feina als centres. Per complir la normativa vigent, inclourà un mòdul d’anglès. Els detalls es donaran a conèixer més endavant. Us mantindrem informats.

-Degut a la dificultat de cobrir un gran nombre de substitucions per la possibilitat de renunciar amb justificació, estan mirant un altre sistema perquè això no passi. Segons ens han informat, gairebé un 30% de places queden sense docent substitut.

-Hem demanat per algunes places amb perfilacions no afins que es queden vacants durant molt temps. Ens han contestat que estant treballant dia a dia amb els directors perquè això no passi i crearan un catàleg  específic de places.

Si teniu algun dubte o voleu ampliar la informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: info@sindicatalternativa.cat

 

Plenari Junta de Personal Docent -30/10/2015-

EL plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari, reunida ahir, dia 30 de setembre va procedir de la següent manera:
1. Es va començar amb un minut de silenci  en memòria del nostre company Miquel Albero Maestre i vam acordar emetre un comunicat de condol a la família i els amics del professor que ens va deixar el passat 26 de setembre.

2.Es van revisar i aprovar les actes anteriors.

3.Tot i que es van acceptar gran part les nostres esmenes al document de valoració d’inici de curs, vam abstenir-nos en la votació perquè no es va voler modificar un paràgraf -el primer-. Volíem que s’hi reflectís que la normalitat en aquest inici de curs encara queda lluny del que ens agradaria. A més, volíem fer veure que el Govern no ha augmentat el nombre total de professor no per voluntat pròpia, sinó perquè s’hi han vist obligats per l’aplicació de la LOMCE.

 Podeu consultar el text aprovat amb els vots a favor de STEI, CCOO, ANPE i FETE-UGT. UOB va votar en contra i Alternativa es va abstenir. MODIFICACIÓ Valoració Inici de Curs

4. Vam acordar enviar una carta al nou president del Consell Escolar de les Illes Balears, demanant que s’actualitzin els representants de sindicats en l’òrgan educatiu i que s’instés a recuperar la quantitat que el Govern Bauzá va reduir. ESCRIT_AL_CEIB_ESBORRANY

5.Es va acordar contestar a una carta que 150 interins van presentar per demanar la modificació de la baremació de la puntuació a la borsa en els següents termes: Instar a conselleria a la modificació i tancar els apartats específics en meses tècniques.

6. En la proposta d’actuació, Alternativa va proposar l’adhesió de la junta de personal al Pacte per l’educació. Per segona vegada, es va desestimar aquesta proposta perquè no es va presentar per escrit el document del pacte.

 

Procés de selecció de nous membres al cos d’inspecció educativa

Alternativa docent, únic Sindicat que ha seguit tot el procés en qualitat d’observador, us en fa el següent resum.

Durant el passat mes de juliol, el Conseller d’educació, Martí X. March, va convocar la creació de 14 noves places per a la inspecció educativa amb la finalitat de cobrir les necessitats que hi havia a Mallorca, Eivissa i, sobretot, Menorca, on no hi havia cap membre del departament d’Inspecció educativa de les Illes Balears.

Tal i com marcava la resolució, es va fer una primera fase de baremació de mèrits de formació i experiència professional. De 56 candidats que van presentar la sol·licitud, van superar-la tots aquells que van assolir la puntuació mínima, que era de 5 punts.

Abans de continuar amb el procés, es van atendre totes les reclamacions presentades en temps i en forma. La comissió de selecció va actuar seguint la normativa establerta en la resolució per decidir si s’admetia a tràmit, o no.

La segona fase correspon a la defensa d’un projecte personal d’actuació en inspecció educativa i una entrevista personal. En aquesta fase hi van participar un total de 32 aspirants.

Superada aquesta fase, la Comissió va fer pública la llista dels aspirants amb la puntuació. I es va procedir a un doble període de reclamació, primer a la Comissió i després a la mateixa llista publicada per la Direcció General de personal docent. Tant en una com en altra, les dues reclamacions es van desestimar per no ser procedents i la Comissió va ratificar la seva decisió anterior.

Així, avui, dia 1 d’octubre, es fa publica la llista definitiva de nous membres del cos d’inspecció: 11 a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa, que prendran possessió de la seva nova funció demà, dia 2 d’octubre. La Directora Genera de personal docent ha assegurat que la substitució als centres serà immediata. Esperem que sigui així.

Podeu trobar més informació a la pàgina del DIE:

ie