Mostra totes les entrades de admin

Per què a educació tenim les taxes de les oposicions més cares?

Per què a educació tenim les taxes de processos selectius més cares?

Actualment i arreu de l’estat, hi ha en marxa els diferents processos d’estabilització, que són mitjançant concurs de mèrits o concurs-oposició.

Pel que fa a Balears, com ja sabem, les taxes a educació són les més cares de tot l’estat espanyol però també són les més cares de tota l’Administració autonòmica.

Consultades diferents Conselleries, creim que és necessari fer una breu comparativa amb els mateixos requisits de titulació per participar a processos selectius d’oposició:

Sanitat (Conselleria de Salut i Consum) : 28’89 euros 

Administració general i especial de la CAIB: 28’89 euros.

Educació: 83,72€ euros.

Des del Sindicat Alternativa hem demanat a la Conselleria d’Educació i FP i la Conselleria d’Hisenda que ens expliquin aquesta diferència.

Volem recordar també que vam demanar la suspensió de les taxes de les oposicions d’estabilització mentre no s’hagi resolt el concurs de mèrits. Llegeix el comunicat 

A Catalunya, el pagament de les oposicions queda pendent…i aquí, l’estabilització més cara!

El passat dia 24 es va publicar al BOIB la convocatòria de les oposicions extraordinàries del procés d’estabilització. El preu de les taxes no apareix encara.

A la convocatòria no es contempla la possibilitat de deixar pendent el pagament de les taxes de les oposicions com es fa altres llocs, com per exemple a Catalunya, on el pagament de les oposicions queda condicionat al concurs de mèrits. Els que es vulguin apuntar i estan pendents del concurs de merits, poden inscriure’s i deixar el pagament pendent fins que es resolgui el concurs de mèrits.

Des dela Sindicat Alternativa ja vam comentar a mesa sectorial la possibilitat d’haver de seguir fent pagaments per participar de l’estabilització sense que s’hagi resolt el concurs de mèrits (primer convocat).

Demanam que es faci una modificació de la convocatòria i s’afegeix un punt tal com ja fet la Generalitat de Catalunya.

Resolució de la Generalitat de Catalunya