Mostra totes les entrades de admin

Esborrany de la convocatòria pública per formar borses d´interins (curs 2016-2017).

Proposta de la Conselleria que es debatrà a la mesa tècnica el dimarts dia 22. Recordau que el dilluns 21 de març a les 18:00 està convocada l’assemblea d’interins per tractar aquest document.

ESBORRANY.

Download

Download

Comissió ràtios (Mallorca)

Avui  (17/03/16) ha tingut lloc la Comissió de Ràtios de Mallorca en la qual la Conselleria ha explicat el 2n esborrany sobre ràtios que es durà a la mesa, a més ha informat de les reunions fetes a les diferents illes.

Tot i que Alternativa no va firmar l’acord marc, ha volgut deixar constància que el 10% afegit sobre les ràtios no constava dins l’acord i que això pot suposar unes   ràtios de 5è i 6è d’Infantil  i Primària en 25 alumnes  i que deixa la porta oberta  a què puguin arribar a 27 alumnes en el primer cas i a 28 alumnes, en el segon. Per part de la Conselleria, s’ha dit que per manca de pressupost encara no es pot fer en el proper curs, tot i que això es vol arreglar en propers cursos i que es tancaran les matrícules sempre en 25 i 20 a 4t d’Infantil.

Pel que fa referència a ESO, els grups es desdoblaran a partir 33 alumnes i al batxillerat a partir dels 39 alumnes.

L’apartat que s’ha introduït nou respecte al primer esborrany ha estat la inclusió dels alumnes NESE que Alternativa havia fet constar en la reunió anterior. Tot i que la Conselleria fa distinció entre NEE i NESE, el barem de tants per cent ens sembla excessiva, la Conselleria al·lega que en el còmput global estimat és del 17% d’alumnes NESE, a la qual cosa Alternativa ha manifestat que no es poden parlar de macro xifres en Ensenyament i, per tant, no hi estam d’acord.

Ha quedat pendent les ràtios de FP i règim especial que encara no es té l’esborrany i que s’enviarà tan aviat com sigui possible als sindicats per a que facin un estudi i esmenes corresponents.

Demanam a la Conselleria d’Educació que no s’aferri a la normativa LOMCE aplicant aquest increment del 10% i també  la derogació del Decret llei 5/2012  , encara vigent que permet augments de ràtios del 20%. Tots els pares i docents poden entendre que excepcionalment un grup superi en algun moment la ràtio establerta, el que és incomprensible és que el 26% dels grups superin les ràtios legals. No es pot fer de l’excepció la norma.

Download

Bases d’interins definitiva

Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Download