Mostra totes les entrades de admin

PRESENTACIÓ TRÀMIT ESTABILITZACIÓ

Al portal d’estabilització hi haurà:

  • el tràmit obligatori per participar
  • una aplicació de simulació NO vinculant. (Un “wallet” on consultar els registres fets)

El tràmit ha estat pensat per que sigui com semblant al tràmit d’adjudicació d’interins.

TRÀMIT

Caldrà entrar amb Certificat digital o Cl@ve.

Si teniu qualsevol incidència, caldrà telefonar al 060. Conselleria no podrà donar suport perquè és un tràmit nacional.

 Pestanyes:

1- Dades personals

Si teniu alguna excepció, al final de tràmit haureu de lliurar la documentació.

2- Sol·licitud

Aquí, la primera vegada surt Illes Balears. Si es fa vol fer una altra sol·licitud per una altra Comunitat Autónoma, aquesta sortirà com a nº 2.

Si es vol sol·licitar primer una altra comunitat, cal fer el tràmit des d’aquesta comunitat.

 

3- Titulacions

Apareix allò que tenim al portal de personal. Si no apareix la nota d’expedient acadèmic, caldrà posar-ho i al final aportar el document justificatiu.

Aquí cal posar totes les titulacions i en la següent passa especificarem quina és la de requisit per entrar al cos.

4- Selecció de titulació d’ingrés al cos

Aquí cal posar tots el títols perquè podran anar com a requisit o com a mèrit.

5- Aprovats des de 2012 sense plaça.

A la nostra comunitat no n’hi ha gaire.

 

6- Formació

Aquí la pestanya és una poc diferent de la d’adjudicació d’interins. 

Quan s’arriba al màxim de punts de l’apartat, el sistema ja no deixa posar més formació.

Si en puc posar més perquè no he arribat a la màxima puntuació, lliuraré la documentació al final del procés.

Hi ha cursos validats per Conselleria i cursos NO validats per Conselleria.

 

7- Experiència docent prèvia

Cal posar-la si se’n té.

L’experiència a l’educació concertada ha d’estar validada per Inspecció educativa.

Pel que fa a l’experiència en àmbits, diversitat, Cultura Clàssica o com a professor tècnic d’FP, cal marcar l’especialitat on volem que se’ns compte l’experiència. 

Cal anar alerta perquè si no és fa bé el procés queda bloquejat en aquest punt.

8- Delictes sexuals. 

9- Declaracions jurades

10- Informació de protecció de dades

11- Documentació obligatòria

Aquí el sistema ens informa de la documentació que cal aportar segons la implementació que hem anat fent.

Requisits: posar un sol document.

Mêrits: es pot posar fins a 4 documents.

Es recomana usar les eines ajuntar diferents documents en un sol PDF.

En el cas que una mateixa titulació serveix per justificar 2 conceptes (exemple Mestre de la UIB, el títol serveix per ingrés en el cos i coneixement de Català) caldrà lliurar 2 vegades el document en els apartats corresponents.

Fins que no es puguin tots els documents requerits, el sistema no deixa avançar.

 

12- Pagament

Caldrà pagar amb targeta bancària.

Si tarda a processar el tràmit, cal esperar o comprovar en el nostre compte bancari que s’ha fet el pagament.

Al cap d’unes 2 hores podem comprovar en la CARPETA CIUTADANA l’estat de la meua sol·licitud. Si he pagat però el tràmit no ha acabat, podré registrat la sol·licitud des d’aquest lloc.

Hi haurà un recordatori de REGISTRAR el tràmit.

 

SEGONA ESPECIALITAT

Si ens volen presentar per una altra especialitat, cal fer una nova sol·licitud, però es pot recuperar la documentació justificativa de la primera especialitat i afegir al final el document necessari.

CARPETA CIUTADANA

Des de la Carpeta ciutadana  l’apartat ELS MEUS TRÀMITS es pot veure l’estat dels tràmits fets i comprovar que tot està bé per exemple el pagament.

APLICATIU

Permet simular el càlcul de la puntuació. Sols és un SIMULADOR. NO ÉS VINCULANT. Permet revisar els cursos, per exemple, però serveix per reclamar. Qualsevol reclamació caldrà fer-la pel mitjans establerts dintre dels terminis indicats a la resolució.

Generarà un PDF on figurarà tots els aspirants de les Illes Balears. No serà una llista ordenada.

Conselleria sols barema els aspirants d’aquí Balears i envia la baremació definitiva al Ministerio de madrid qui és qui adjudica plaça. 

S’habilitarà un telèfon de consulta durant el període del tràmit que serà de dia 21 de novembre de 2022 a les 00.01 h a les 23.59 h de dia 21 de desembre de 2022.

Download

Més concertada, més segregació

La Conselleria augmentarà la inversió en l’escola privada i mentrestant no soluciona el problema d’escolarització equilibrada a la pública.

La doble via d’escolarització i la gestió que se’n fa des de les administracions públiques genera cada vegada més segregació i més desigualtats socials des de l’única eina que protegeix la igualtat d’oportunitats: l’escola pública. 

A les Illes Balears, ens els darrers anys s’ha evitat afrontar l’escolarització equilibrada de manera valenta i amb l’objectiu de racionalitzar la matriculació a fi d’evitar la segregació per motius econòmics o socials.

Lluny d’això, en algunes zones, majoritàriament urbanes, com Palma o Eivissa, l’escola pública absorbeix un gran percentatge d’alumnat NESE, contradint, fins i tot, la pròpia normativa de la Conselleria d’Educació, que estableix que poden superar un 30%. 

A més, hi ha algunes zones que també superen el 10% d’alumnes NESE per centre, superant la resta de centres de la seva zona sense oferir recursos extra per poder tractar l’alumnat, tal com han denunciat els companys del CEIP Verge de Lluc (Palma). 

Els docents de l’escola pública, any a any veuen incrementada la càrrega de feina que comporta treballar a aules plenes i cada dia més heterogènies i diverses . 

Segons ha anunciat la Conselleria d’Educació, el Govern incrementarà la inversió pública en l’escola privada subvencionada (concertada) sense, ni tan sols augmentar les exigències en elements tan sensibles com l’escolarització equilibrada i inclús premiant amb recursos addicionals als centres que demostrin que no cobren quotes il·legals, en lloc de perseguir aquesta pràctica tan estesa.

Des del Sindicat Alternativa sempre hem defensat l’escola pública de qualitat i inclusiva, però per aconseguir-ho s’ha d’anar cap al decreixement/reducció d’escoles concertades i millorar la inversió i les infraestructures de l’escola pública.