Mostra totes les entrades de admin

Protocol d’exàmens de salut als docents

Avui s’ha dut a terme una reunió de la comissió tècnica per avaluar el protocol que regirà la realització d’exàmens de salut als docents. Aquest protocol serà aprovat en breu per la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, però us traslladem els trets més destacables del mateix a hores d’ara.

  • Els exàmens de salut per als docents seran voluntaris, llevat d’una sèrie de supòsits que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals cataloga com a obligatoris.
  • Els exàmens consistiran de dues parts: una tècnica on es farà un qüestionari de salud que valorarà condicions del lloc de treball, nivell d’estrès, qüestions d’ergonomia… i una mèdica on es faran les proves pertinents, a més d’una revisió amb el servei de logopèdia.
  • Començaran en breu, de seguida que els nivells d’incidència de la pandèmia ho permetin.
  • Els docents que ho considerin oportú  (siguin interins o funcionaris de carrera) els podran sol·licitar al SPRL.

Seguirem informant-vos de seguida que el protocol sigui aprovat i definitiu.

 

 

Mesa sectorial d’educació: relació de llocs de treball.

La Mesa sectorial d’educació s’ha reunit avui per tramitar l’adaptació del document de relació de places d’ocupació. No suposava un canvi en les plantilles, la Conselleria ha d’actualitzar  el format de document per poder fer la reserva de llocs de feina. El document, amb un nou format, explicita les places aprovades en Mesa sectorial el passat mes d’octubre. 

Hem recordat que d’algunes modificacions ens he assabentat pels companys i/o directament en el BOIB. La manca d’informació no ajuda a fer una negociació neta. 

De cara a properes negociacions de plantilles, com cada curs, recordarem que cal baixar ràtios, reduir les hores lectives dels docents, etc… A més, l’aplicació de la LOMLOE planteja certs canvis que s’hauran d’aplicar a partir del setembre.

Mesa sectorial extraordinària: nou acord marc de legislatura

Avui, hem assistit de forma telemàtica a una mesa sectorial extraordinària on s’ha presentat un document per tal d’iniciar una negociació sobre aspectes relacionats amb l’estabilitat laboral i amb millores de les condicions sociolaborals dels docents.

El document consta de quatre punts però es poden incloure altres aspectes :

1.Oposicions : temporalitzar les convocatòries i el nombre de places dels anys 2022 ,2023 i potser 2024 per tal de rebaixar taxa d’interinitat.

2.Mesures d’estabilitats pel docents interins:

-Una és el Sinedie: els aspirants a funcionaris interins que obtinguin plaça en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals romandran en la destinació obtinguda fins que siguin desplaçats per un funcionari amb superiors drets administratius o l’esmentada plaça quedi suprimida.

-Una altre és mantenir la preferència al procés de substitucions dels aspirants de més de 55 anys amb 10 anys de servei i de més de 50 anys amb 12 anys de servei.

Per tal de dotar d’estabilitat, hi hauria una combinació d’oposicions i de places Sinedie

3.Millora de les condicions laborals: càrrega lectiva, permisos, cobrament de tutories…

4.El reconeixement de la carrera professional del personal docent,  dins el que marca la LOMLOE i la creació d’un grup de treball específic.

Tot això es treballarà a meses sectorials i tècniques per tal d’aconseguir un nou Acord de legislatura amb les aportacions sindicals.

Des del sindicat docent ALTERNATIVA hem manifestat la nostra alegria pel segon inici de negociacions del segon acord marc.Estam d’acord amb aquesta proposta inicial per començar a treballar i també estam d’acord amb la importància d’un canvi de model d’oposicions a nivell estatal. Hem recordat però que hi ha aspectes pendents del primer acord marc, a banda del moment de pandèmia actual.

També hem recordat que el bàrem dóna estabilitat i que el Sinedie s’ha d’estudiar bé ja que pot suposar un daltabaix.