Mostra totes les entrades de admin

Mesa sectorial d’educació: oposicions 2022

La Conselleria d’Educació convoca la Mesa Sectorial d’Educació per al proper dilluns 22 de novembre, a les 9.30h per convocar oposicions a cossos docents de l’any 2022.

Consulta’n els esborranys aquí 

Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a info@sindicatalternativa.cat 

Informació interins: situació actual

Les darreres informacions de la Comissió del Congreso de los diputados de Madrid indiquen que la situació d’inestabilitat i frau legal amb què s’ha contractat els darrers anys els treballadors públics és a prop de solucionar-se seguint les directives de la Comissió Europea i la urgència de rebre els Fons Europeus per a la recuperació i reactivació econòmica.

Segons les notícies, per reduir la temporalitat de la plantilla de al 8% d’interinitats, la comissió proposa l’estabilització de les places als 5 anys. La sentència europea explicita que ha de ser als 3 anys. Tot i això, queda lluny del decret ICETA, que només proposava fer oposicions massives sense actualitzar, ni tan sols, el model d’accés.

Malgrat aquesta proposta marqui els 5 anys com a tall, tant la sentència europeu com l’Estatut del treballador, marquen els 3 anys com a referència. No seria una solució encertada no tenir en compte aquesta dada.

La situació, de moment, s’està debatent en termes generals, després s’haurà d’ajustar a la situació de cada sector i a cada govern que hi tingui competències.

Per ara, s’ha de demanar, ja ho hem fet, que es congelin les oposicions: cal resoldre aquest problema creat per l’administració abans de donar noves places. 

Quina serà la situació a Educació? Encara és una incògnita. El model de contractació és anual -model triat per l’administració-, però, si realment volen rebaixar el percentatge de places en interinitat, hauran d’adaptar la normativa al model. 

Per ara, les informacions no són definitives i encara tenen recorregut tant polític com judicial: és el moment de fer pressió. 

Des d’Alternativa, hem demanat la paralització de les oposicions i estem concertant amb els grups polítics amb representació a Madrid (al Congrés i/o al Senat) per explicar la situació tal com la veiem nosaltres. És el moment de fer pressió i cercar una solució que beneficiï a totes les parts i acabi amb la contractació en frau de llei dels docents.

Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat

Registre de formació permanent del professorat

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Homologada i Capacitació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177831

 (sfhc@dgfpfp.caib.es)

Document necessari

Download

Més informació: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1479126