Mostra totes les entrades de admin

Presentació dels criteris d’assignació de grups i de plantilla de quota

Per primera vegada, una Conselleria d’educació i universitat fa públics els criteris de confecció de grups i de plantilles i els presenta a la mesa sectorial d’educació. Tot i això, la mesa es va convertir en tràmit informatiu i no va tenir el caràcter negociador que, a priori, se li suposa a aquest òrgan. Així, els representants dels docents només van poder escoltar i aclarir dubtes i no fer aportacions Els elements més remarcables:

-recuperació d’hores PALIC

-recuperació d’hores de coordinació

-19 h lectives a secundària

-reducció de 3 hores (sumant hores lectives i complementàries) als majors de 55 anys.

-desdoblaments d’alguns grups

Podeu consultar el document complet en aquest enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2624056&coduo=36&lang=ca

Mesa sectorial: adjudicació de destinacions provisionals i tutorització d’interins

Convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació de dia 1 de juny per tractar els temes següents:

-Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals [Esborrany]

Download

 

-Resolució de tutorització d’interins [Esborrany]

Download

 

 

 

 

 

Som docents, no turistes!

L’elevat preu i les condicions abusives dels lloguers a Eivissa i Formentera dificulten cobrir les substitucions a les escoles Pitiüses.

Des de fa anys els docents que accedeixen a una plaça a les illes Pitiüses tenen dificultats serioses per accedir al lloguer d’un habitatge i especialment els companys que accedeixen a una substitució una vegada començat el curs acadèmic.

Al darrer curs la situació ha empitjorat greument. Els preus dels lloguers s’han incrementat molt i, en molts casos, el contracte de lloguer no inclou els mesos de juny i setembre. A més, es demana pagar molts de mesos per endavant. Tot plegat fa que els docents no puguin trobar un espai digne de residència  a un preu adequat mentre ocupa la plaça adjudicada.

El fet s’agreuja en les substitucions durant el darrer trimestre escolar: esdevé gairebé impossible trobar un allotjament en condicions i a preu raonable, fet que, en alguns casos, provoca la renúncia a la plaça adjudicada i, en conseqüència, el decaïment de la borsa d’interins.

Aquesta situació  no només genera dificultats als docents, sinó també als centres que veuen com algunes substitucions són difícils de cobrir i els alumnes romanen sense substitut, Alguns docents han deixat d’optar a places a les Pitiüses a causa de l’accentuació d’aquesta problemàtica en els últims anys. Això fa que s’incrementi l’elevada rotació als claustres d’aquestes illes, fet que impossibilita desenvolupar els projectes de centre i mantenir la continuïtat que l’educació necessita.

Els companys que accedeixen a una plaça de mitja jornada, a més, obtenen  la meitat de quantitat en concepte de complement per residència.

Des del sindicat Alternativa demanam  solucions a aquesta problemàtica i la revisió i actualització dels complements de residència, així com el cobrament complet d’aquest complement a les mitges jornades. Sabem que la solució a aquesta problemàtica recau en un conjunt d’institucions públiques.

habitatge