Mostra totes les entrades de admin

Plenari Consell Escolar de Menorca

El dia 27 de gener es va reunir el plenari del CEME (Consell Escolar de Menorca) i es va fer un resum de la tasca duta a terme durant aquest període. La podeu consultar aquí.

 

MESA SECTORIAL 28-01-21 CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIÓ DE DIRECTORS

Resolució definitiva al BOIB
Enllaç

Hem assistit a la Mesa sectorial d’educació. DG Planificació i centres ens havia fet arribar prèviament la Resolució per la selecció de directors de centres. Tots els sindicats amb representació a la Mesa han votat favorablement la resolució que es publicarà en els propers dies.

Alternativa ha votat a favor perquè :

  • Augmenta la presencia de la comunitat educativa del centre en la Comissió de selecció. El claustre del centre elegeix els seus representants per la Comissió de selecció. 
  • Reforça la candidatura dels docents del centre al donar-los més puntuació.
  • S’elimina el requisit previ de la formació  a la funció directiva que sols serà exigida per ser nomenat director/a.
  • Tots els docents del centre poden optar a presentar la seva candidatura mentre que abans havien de fer docència directa.

Alternativa ha manifestat que  ens hagués agradat més presència de la comunitat educativa però reconeixem que aquesta resolució potser una primera passa.

A més, hem demanat que els representants sindicals puguin formar part de la Comissió de selecció, encara que sense vot però si amb veu com tenim en altres comissions de selecció (assessors CEP, inspectors, etc.)

En el torn obert de paraules la Directora general de personal docent ens ha assegurat que en breu convocarà una Mesa específica per tractar el tema de les oposicions. Aquestes es realitzaran en la forma que estaven convocades però amb més tribunals per poder respectar les mesures de prevenció COVID.

Reunió informativa sobre els professors tècnics de formació professional.

La nova Llei educativa, LOMLOE, modifica substancialment la situació del professorat tècnic de FP i això ha generat molts dubtes entre el col·lectiu, tant funcionaris de carrera com interins.

Des del Sindicat Alternativa sol·licitàrem una reunió amb el Director General de FP, Toni Baos per tractar aquesta situació. Avui ha convocat una reunió informativa per traslladar-nos com està la situació actual i recollir les nostres reivindicacions.

La LOMLOE estableix que aquestes especialitats que fins ara tenien la consideració de A2 , ara passen a tenir categoria de A1 i això fa que per accedir-hi s’haurà d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau superior. Aquest canvi suposa una millora, però alhora genera tota una sèrie de preguntes respecta a quina situació administrativa tendran els companys que fins ara imparteixen aquestes especialitats.

El Director General ens ha facilitat la carta que els ha enviat el ministeri d’educació  i ha explicat que s’ha de constituir una mesa estatal per tractar aquest tema i que a la futura llei de FP també s’ha de tractar.

Per part d’Alternativa, hem valorat positivament l’equiparació i els beneficis que això comporta , però hem reivindicat que aquest canvi no pot deixar d’un dia per l’altre a companys sense feina i que s’han d’establir els mecanismes administratius adequats per no deixar indefensos a aquests companys que fins ara han impartit aquestes especialitats. Ens preocupa especialment la situació que tendran els interins el pròxim curs. També ens preocupa que algunes especialitats acabin amb contrates laborals per hores o qualsevol altre tipus de precarietat.

Alternativa també ha plantejat la necessitat d’afrontar l’equiparació de mestres que imparteixen al primer cicle de ESO i també iniciar un procés d’equiparació dels mestres que també accedeixen a la docència mitjançant un grau.

El Director General s’ha compromès a informar-nos puntualment de l’evolució de les negociacions del Ministeri amb les CCAA.

Carta del Ministeri

Download