Mostra totes les entrades de admin

Document dels experts sobre el model lingüístic .

Adjuntam la carta explicativa i el document que ens ha enviat la Conselleria d’Educació i ha elaborat la comissió d’experts sobre el model lingüístic escolar, per al vostre coneixement i als efectes de promoure el debat sobre aquesta temàtica i que ens envieu les vostres propostes i consideracions al nostre correu electrònic .
Volem recordar que aquest document no és una proposta definitiva ni molt manco una normativa d’aplicació immediata.

Download

Download

 

Itineraris d’autoformació docent

Amb la nova normativa sobre formació dels docents, s’hi inclou la possibilitat d’ autoformació, una forma novedosa que no es podia aplicar fins ara.  Com tot el pla quadriennal, la formació ha de seguir un dels itineraris formatius següents:

1. Metodologies d’aprenentatge

2. Convivència i educació emocional

3. Gestió d’equips i coordinació docent

4. Educació inclusiva

5. Millora de les competències lingüístiques

6. TIC i competència digital

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

8. Comunitat educativa d’aprenentatge

Poden formar part d’aquesta modalitat diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència  a congressos, jornades, etc…) per entitats homologades i/o de reconegut prestigi  realitzades durant el curs escolar.  (La normativa entra en vigor a partir del dia 1 de setembre de 2017, per tant, la formació ha de tenir lloc a partir d’aquesta data)

Una vegada acabada la formació, s’ha de presentar una memòria justificativa en què s’exposi quina és la línia estratègica de formació i un informe, d’una extensió d’entre 5 i 10 pàgines, ha de posar de manifest les possibilitats de transferència en un centre educatiu de la formació rebuda i la capacitat de l’interessat per aplicar els coneixements adquirits en activitats amb l’alumnat a l’aula o al centre, a partir del disseny d’una aplicació didàctica, d’un projecte d’aula, de material didàctic, etc.

Una comissió decidirà si es valida la formació amb un màxim de 100h per curs i línia estratègica.

Més informació