Mostra totes les entrades de admin

Educadors socials a les escoles!

Les darreres setmanes ens hem assabentat que la figura dels educadors socials desapareixerà dels centres educatius per ser substituida per docents PTSC. 

Des del Sindicat Alternativa valoram positivament l’augment de la figura dels PTSC als centres educatius ja que això suposa un augment a la plantilla docent i una millor atenció a l’alumnat però pensam que la figura dels TISOC (educadors socials) s’ha de mantenir per la seva feina imprescindible de mediació entre escola, famílies i comunitat així com amb els àmbits de convivència i prevenció, en definitiva, amb aspectes no docents.

La nova figura creada no podrà mai exercir les mateixes tasques ja que són figures de recent creació amb noves atribucions i drets laborals.

Des del Sindicat Alternativa apostam per la creació de noves places de PTSC i per mantenir la figura dels Educadors Socials als centres educatius per la feina complementària que fan ambdues figures. Són moltes les proves que diuen que els efectes de la pandèmia poden arribar a crear efectes socials greus.

La decepció profunda la trobam en l’argumentació donada per la Conselleria per no renovar el contracte al companys “per qüestions burocràtiques, als 3 anys se’ls hauria de fer fixes...?”, que sembla la justificació d’una maquiavèl·lica empresa que fa contractació temporal de forma abusiva i posa al carrer als treballadors per no fer-los fixes. Per cert, el Govern és l’encarregat de perseguir aquestes mateixes  pràctiques dins l’àmbit laboral. Tindrà continuïtat aquest nou programa? 

Documents: https://www.caib.es/sites/tisoc/ca/introduccia/ 

Proposta d’incorporació de l’educador social als centresd’educació secundària. Valoració del Programa TISOC https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/152317/tfm_2018-19_MFPR_mll300_2770.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Adjudicacions curs 2021/2022

Durant el mes de juliol, hi ha diversos procediments d’adjudicacions de places docents pel proper curs 2021/2022.

Tràmits i informació aquí

Explicació sobre el tràmit , passa a passa, de tria de plaça per interins (lletres c i d): aquí

Estan obligats a participar en el procés d’adjudicació:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari: a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit, a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari.  a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.  a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés

> El termini per presentar les sol·licituds de places és des del 6 de juliol a les 00.01 hores fins al 7 de juliol a les 23.59 hores.

> Publicades les llistes provisionals d’adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d’horari.

*El termini per presentar les reclamacions és des del 08 de juliol a les 14.55 hores fins al 09 de juliol a les 14.55 hores.

>Llistes definitives  d’adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d’horari.

b) Els funcionaris docents en pràctiques

>El termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.

>Quina documentació s’ha d’aportar? Consulta aquí

c) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2021-2022.

> El termini per presentar les sol·licituds de places és des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d’agost a les 11.59 hores.

d) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana però que hagin acreditat estar en possessió de la corresponent titulació, diploma o certificació dels contemplats en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, excepte aquelles que s’inclouen en l’annex 6 d’aquesta ordre.

> El termini per presentar les sol·licituds de places és des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d’agost a les 11.59 hores.

ESTIU INTERINS

ESTIU INTERINS

El dia 30 de juny s’acaben els contractes de molts docents interins que han fet substitucions i/o han tingut una substitució de tot el curs escolar, no és el cas de les vacants, que mantenen contracte en vigor fins al 31 d’agost. 

En la mateixa data, 30 de juny, també s’acaben els contractes dels interins que han tengut plaça Covid renovada cada trimestre.

-LIQUIDACIÓ 

La finalització del contracte comporta el cobrament de la liquidació inclosa en la nòmina del mes de juny. En aquesta liquidació, es cobra la part proporcional de les vacances del mes d’agost.

-INDEMNITZACIÓ ESTIU

Amb la finalització del contracte, s’accedeix a una compensació econòmica d’estiu sempre que s’hagin acumulat 5’5 mesos (165 dies) de feina durant el curs de manera continuada o interrompuda. Això equival aproximadament a una nòmina mensual.

El pagament correspon al sou del mes de juliol i no s’ha de fer cap tràmit per percebre’l.

Recordem que apuesta indemnització la va aconseguir el nostre sindicat quan es recuperà el dret a cobrar l’estiu que durant tants d’anys s’havia cancel·lat a causa de les retallades. 

-ATUR

El cobrament d’aquesta indemnització del juliol, és compatible amb la petició del subsidi d’atur que s’ha de demanar, com a màxim, 15 dies després de la finalització del contracte.

S’ha de sol·licitar el certificat d’empresa a través del Portal de personal i demanar cita al SOIB.

PETICIONS DE MILLORA

Aquesta indemnització la va aconseguir ALTERNATIVA per recuperar el dret a cobrar l’estiu que tants d’anys no es va cobrar i va suposar una millora substancial, ara bé la situació és millorable.

Des d’ALTERNATIVA, hem demanat en innumerables ocasions la millora d’aquesta situació amb mesures com la puntuació i la cotització  de l’estiu que, a hores d’ara, no es produeixen o el pagament proporcional per a tots els docents interins que no arribin als 165 dies treballats.