Mostra totes les entrades de admin

Comunicat: “Avui les revàlides, demà la LOMCE”

Les proves de revàlida són, a hores d’ara una cosa del passat, tot i que mai s’han fet mai en el marc legal de la LOMCE. Segons es va poder saber ahir, la Conferència Sectorial d’Educació va acordar fer una passa enrere i retirar el model reavaluació dels alumnes del conjunt de l’Estat.

Així, les proves de 2n curs de batxillerat es convertiran en allò que han sigut fins ara: proves d’accés a la universitat, gestionades per la Conselleria d’educació que, segons informacions del conseller, donarà plens poders a la UIB per fer les proves -seguint els patrons indicats des de Madrid-.

Les proves de primària i de secundària es convertiran en proves diagnòstiques i mostrals, és a dir, no farà una segona avaluació als alumnes i no els classificarà de cap manera, donant-se només un títol de secundària.

Si això acaba donant-se per fet, cal llegir la redacció definitiva del decret, Alternativa reclama una acció ràpida per tal de traspassar les competències a la UIB i es puguin posar a disposició dels docents i el alumnes de 2n de batxillerat els criteris bàsics amb què es faran les proves, el model d’examen, etc…

Tot i que sembla que aquest nyap de llei, la LOMCE, té data de caducitat, no podem deixar de recordar que no ens agrada, que no és el model d’escola democràtica del segle XXI que els nostres alumnes mereixen per poder afrontar la seva època i no el passat, com proposa -i no ho podem oblidar- el Partit Popular.

Avui s’ha aconseguit aturar les revàlides, demà hem d’aturar  la LOMCE.

13895452_973949786059120_6576004382034285355_n

Convocatòria extraordinària llistes d’interins.

Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir places vacants de determinades funcions en centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Termini : del 21 al 30 de novembre.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2749411&coduo=38&lang=ca

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

0590002 Grec
0590003 Llatí
0590011 Anglès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal•lacions marines
0590111 Organització i Processos de manteniment de vehicles
0590124 Sistemes electrònics
0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrònics
0591203 Estètica
0591206 Instal•lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

0592001 Alemany
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592011 Anglès
0592012 Italià
0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

0594407 Cor
0594421 Orquestra
0594460 Llenguatge musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

0596605 Ebenisteria artística
0596615 Tècniques de joieria i bijuteria
0596618 Tècniques de metall

 

Plantilles curs 2017/18

S’ha presentat l’esborrany de les plantilles pel proper curs.

Alternativa a fet constar que és positiu que s’hagi incorporat la figura de l’orientador fix en els centres de 2 línies on hi hagi aula UEECO, però que és insufient. Per Alternativa es fa necessari  hi hagi 1 orientador fix en tots els centres per a què la seva tasca sigui efectiva, en aquest moments hi han nins que passen tot el curs sense ser diagnosticats, per la manca de temps de que disposen els orientadors a cada centre.

Des de Conselleria , estan d’acord amb la nostre proposta però arguenten que de moment, només és posible fer-ho així perquè s’han de restructurar i reformular els equips d’orientació.

S’ha fet una canvi d’hores de 19 a 18 hores a secundària per a consolidar la segona plaça  a la plantilla orgànica del centre.

Les hores de desdoblement que es computaran a secundària segueixen sent les que marca la LOMCE.

Es va demanar que es poguessin desdoblar les places de FOL en  menys de 6 grups, això es mirarà de restructurar, segons la Conselleria a l’hora de fer calcular la quota.

 

Es demana quin és el tant per cent respecte plantilla consolidada i quota, aquesta és de : 90% a primària, 77% a secundària, fent un total de 87% de total. En aquestes percentatges s’ha de tenir en compte que inclouen dins plantilla, les vacants que continuen cobrint-se amb interins.

Aquest esborrany es remetrà als centres i una vegada ratificat per inspecció i la mesa sectorial,  es publicarà, això es creu que serà possible abans de Nadal.

Download

 

MESA EXTRAORDINÀRIA 02/11/16

cropped-logo.png

Avui hem assistit a la mesa extraordinària amb el següent ordre del dia:

captura-de-pantalla-2016-11-02-a-les-19-03-27

Abans de começar la Directora General de Personal Docent ens ha fet cinc cèntims de la reunió que tingueren a Madrid respecte  poder ampliar la taxa de reposició anual per a poder definir les places per a les oposicions de 2017. Evidentment no s’han compromés a res i estan a l’espera, de si hi han canvis en la composició dels membres d’educació o no, en cas afirmatiu se’ls transmetrerà la proposta de la Conselleria a Hisenda.

Cal recordar que la taxa de reposició acumulada des dels anys 2011, 2012 i 2013 és de 681 places, si sumam les 425 de la darrera taxa de reposició fan un total de 1.016 places. Només es podran treure aquestes darreres, 425, fins que Madrid autoritzi la resta. Aquesta situació és insostenible si tenim en compte que tenim una tasa un 30% d’interins.

Tot seguit, s’han exposat les diferents al·legacions presentades pels sindicats.

Tots hem coincidit amb el fet que: Rebutjam totalment l’aplicació de la LOMCE i per tant, qualsevol esmena és per «imperatiu legal».

Les al.legacions presentades per part d’Alternativa han estat les següents:

  • Si es vol aconseguir que els projectes de centre involucrin a tota la comunitat educativa, es fa necessari afegir un representant més del centre que represen al sector de l’alumnat. Creiem que que aquest representant hauria de sor r de la Junta de Delegats.

També es fa imprescindible que:

  • La composició de la comissió de selecció ha de ser equilibrada entre els tres sectors de la comunitat educativa: docents, famílies, alumnat, i si s’escau, forces socials i Administració de manera que una no pugui vetar les decisions de les altres dues. D’aquesta forma, serà una decisió transparent, democràtica i en relació a uns criteris clars en què predominin els factors pedagògics. Per aquest raó per a triar el director/a i el seu equip directiu, hauria de comptar amb el vist i plau del Claustre i del Consell Escolar, pel que fa la coherència del projecte de direcció respecte del PEC.

Exposat això les nostres propostes són :

Article 7 Comissió de selecció.

1. Afegir un representant més del centre que representi al sector de l’alumnat (així hi haurà representació explícita i quedaria equilibrat). Proposam que aquest representant hauria de sortir de la Junta de Delegats.

Aprovació del Consell i el claustre.

El claustre i el Consell Escolar han d’aprovar l’adequació dels projectes de direcció dels candidats al Projecte Educatiu del Centre perquè puguin ser admesos a la consideració de la comissió de selecció.

Les dues han estat acceptades. Degut a que la LOMCE no deixa marge, es farà un redactat on es digui que es necessari la valoració per part de Claustre i del Consell Escolar, un informe on s’expliqui perquè és rebutjat o acceptat.

Per part del Director General de Planificació i centres a deixat clar el seu total rebuig a la LOMCE, per la qual cosa tot alló que es pugui canviar és farà efectiu. Així com també a recordat el compromís de la Conselleria d’acceptar totes aquelles propostes que es facin des del Pacte Educatiu. Com es la esmena presentada per a canviar el terme de «lideratge» per «facilitador».

Un altre punt que han estat d’acord tots els sindicats és amb la necessitat que la Conselleria doni tots els mitjans possibles perquè tothom que es vol presentar a director, tengui accés a fer el curs a directors ja que a partir del 2018 serà un requisit i no un mèrit.

Quasi totes les esmenes presentades han estat acceptades per canvi de redactat o posteriorment amb resolucions.

Una vegada tornat a refer se’ns remetrà un altre pic l’esborrany.

 

COMUNICAT SOBRE PRESSUPOSTOS

Sindicat Alternativa Docent

cropped-logo.png

2 de novembre de 2016

Pressupostos d’educació i altres quimeres.

Uns altres pressupostos i una altra decepció en relació als pressupostos del Govern de les Illes Balears per a educació.

Pel que fa al pressupost d’educació pel 2017 s’anuncien 882 milions  per educació respecte als 817 milions del pressupost del 2016, el que representa un augment del 8%. Com va anunciar el Conseller d’educació, el pressupost final del 2016 es liquidarà amb un increment respecte als pressupostat d’uns 25 milions, fet que posa de manifest que l’increment real disponible en el sistema educatiu respecte aquest any serà d’uns 40 milions, un 4,7% superior i que dificilment podrà cobrir la bateria de mesures anunciades al Pla d’èxit Escolar i molt manco revertir la situació diagnosticada al propi pla de la conselleria.

El pressupost del 2017 s’ha incrementat en  427 milions i volem recordar l’esperit de l’acord parlamentari amb el qual es comprometia a destinar un 30% de qualsevol increment de pressupost a educació, el que suposaria incrementar-los, al manco, durant el  2017, en 128 milions arribant als  945 milions. Aquest fet tampoc s’ha produit i per aquest motiu  la inversió en educació ha vist reduïda la seva importància en el conjunt del pressupost, davallant al 18,89% del total i quedant totalment allunyats dels #MésDeMil milions d’euros que la comunitat educativa exigia  per garantir el bon funcionament del sistema educatiu balear (ràtios, infraestrucutres…). Una altra vegada, es posa en dubte que l’educació sigui una prioritat real de l’actual consell de govern.

Sorprèn més si fem vista enrere i ens fixem els programes electorals dels partits polítics que permeten, amb el seu suport o activament, el govern de les Illes Balears. El director general de pressupostos, anomenat pel PSIB, diu que és una “quimera” dedicar un 4% del PIB a Educació, quan prometien des del PSIB arribar al 5%. Si volem millorar de veres l’educació, haurem de seguir reclamant quimeres!

Per altra banda, el PP de les Illes Balears ha demanat en seu parlamentària, fent gala d’una amnèsia preocupant, que es dediquin a Educació els mil milions d’euros als quals ens referim més amunt i que arribin als 1300 milions. Ens pareix, com a mínim, estrany que sigui el partit popular qui demani això, quan durant la darrera legislatura no varen fer res per millorar el sistema educatiu, més aviat tot el contrari, i no només en l’aspecte econòmic, fins al punt d’aconseguir la major manifestació vista mai a les Balears.

Havent vist el canvi en la seva postura, si és realment així, poden defensar a Madrid una millora en el finançament de les Illes Balears.

La FARSA DE RAJOY: revàlides

 

cropped-logo.png

L’anunci que va fer el, de moment, president de govern en funcions i, segons sembla, futur president del Govern, Mariano Rajoy, a les Corts de Madrid durant el debat d’investidura és una farsa i un engany a més a més una absoluta manca de serietat, indigne d’un cap d’estat, perquè no modifica en res el que ja s’havia anunciat anteriorment i que, a més, constava ja en la Llei Orgànica que regula la LOMCE.

El calendari d’aplicació de la llei, inclòs sorprenentent com a punt de la llei, impossibilita qualsevol canvi, sense que hagi estat aprovat per una majoria de qualitat en el congrés dels diputats.

Us deixem el calendari d’aplicació:
Disposición adicional quinta

1. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 
promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, 
tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto 
en el curso escolar 2015-2016.
2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos 
para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de Educación 
Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 
2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2016-2017.
La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la 
convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso 
escolar sólo se realizará una única convocatoria.
3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 
requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones 
de Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar 2015-2016, y para 
el segundo curso en el curso escolar 2016-2017.
La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se 
realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, 
pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá 
en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que se 
encuentren en posesión de un título de Técnico de grado medio o superior de Formación 
Profesional o de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de conformidad, 
respectivamente, con los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán progresivamente a los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial. El primer curso de los ciclos de Formación 
Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015, curso en el que se 
suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial; durante este curso, los alumnos y alumnas que superen los módulos de carácter 
voluntario obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El 
segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso 
escolar 2015-2016.
5. Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de grado 
medio de la Formación Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos, en el 
curso escolar 2015-2016.
6. Las modificaciones introducidas en las condiciones de acceso y admisión a las 
enseñanzas reguladas en esta Ley Orgánica serán de aplicación en el curso escolar 
2016-2017.