Mostra totes les entrades de admin

ESPEREM APORTACIONS: PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL.

Dimarts dia 13 de febrer hi ha una mesa per l’aprovació d’aquest ordre:

Dirigiu les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Download

Meses sectorials d’educació: model lingüístic, Palic, perfilacions de places

[Consulta els documents]

Esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia xx de XXXX de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i UNiversitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Es crearà un nou CEP a Calvià per a descongestionar el CEP de Palma. S’espera que el seu funcionament serà el curs vinent. De moment la Conselleria està cercant una ubicació per aquest nou CEP, de manera provisional, ja que a la llarga es trobarà on actualment es troba el CEPA i aquest està a l’espera de la construcció d’un centre nou. Per tant el CEP de Palma només tendrà adscrits els centres de Palma, Marratxí i Llucmajor.

El CEP de Calvià acollirà els centres dels municipis d’Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa.

Tots els altres municipis que depenien del CEP de Palma passen a Inca. (vegeu esborrany)

Esborray de Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execuciió del Progama d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incoporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears que cursa estudis als Instituts d’Educació Secundària.

Fetes algunes rectificacions que es varen demanar dins la mesa de treball, a la mesa sectorial Alternativa va demanar i es va acceptar que en cas de fer agrupament de suport lingüístic fora de l’aula ordinària el pugui crear a partir d’un mínim de 6 i que es treiés el terme excepcional, també es va acordar que, sigui quina sigui l’organització, tots els suports que es donin per aquests alumnes siguin destinats clarament per aquesta tasca.

També en el redactat queda palès que el suport lingüístic és per a tots aquells alumnes d’incorporació tardana bé perquè procedeixen d’altres països o d’altres comunitats autònomes i desconeixen la llengua catalana, llengua vehicular al sistema educatiu a les Balears.

Model Lingüístic.

En aquest apartat només es va fer una sèrie de consideracions generals, ja que encara ha de passar per diferents membres de la comunitat educativa. Es va acordar fer arribar només al.legacions i que una vegada fetes totes les al.legacions es tornarà a passar per mesa sectorial. Des d’Alternativa vàrem dir que estàvem d’acord en línies generals amb el document, fent petites esmenes, però on vèiem més dificultats era en el com i quan es durien a terme, és a dir, amb la coordinació de les diferents Conselleries per la seva coordinació i dels pressupostos per dur-ho a terme.

Esborrany de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la directora general i Formació del Professorat de dia XX de febrer de 2018 per la qual es dicten les instruccions en relació al procediment per a l’acreditació per a optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu.

Alternativa va demanar que el títol de la resolució s’afegís en comissió de serveis per evitar confusions. També es va demanar que dins la comissió d’acreditació que es crearà per l’acreditació per formació permanent i titulacions universitàries puguin formar part els representants sindicals.

Esborrany de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la de dia 23 de gener 2018 per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu al centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

La caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics seran amb règim de comissió de serveis, no podran superar un 20% de la quota del professorat del centre i serà a proposta dels equips directius, amb l’aprovació de claustre, tal com havia demanat Alternativa i amb un informe del consell escolar.

El barem és la veritable estabilitat

Des d’Alternativa docent creiem que el Barem de puntuació ha de ser el que doni l’estabilitat al docent.

Alternativa no vol signar un pacte d’estabilitat inviable a la pràctica, que crei falses expectatives als docents i alhora distorsioni de manera significativa l’adjudicació de places perdent la puntuació del barem com a referència bàsica en l’adjudicació. Els motius?

Un pacte d’estabilitat, com el que hem tingut aquests últims anys, no la garanteix: A mesura que vagin passant les convocatòries d’oposicions, les places destinades a interins docents aniran desapareixient i desplaçant, com a mínim, les vacants, que són les que poden entrar al pacte.

El barem de puntuació seria secundari: Una vegada els docents que hagin aprovat les oposcions prenguin possessió de la seva plaça, els interins amb pacte es veuran desplaçats. D’aquesta manera, interins amb menys puntuació al barem obtindrien una plaça prioritàriament, d anul·lant la funció del barem de la llista d’interins.

Places de pacte falses: Es crearien places de pacte falses, és a dir, els centres tindrien un docent diferent cada any i l’interí amb pacte aniria botant de centre en centre tot i tenir pacte.

Incompatibilitat amb oposicions: Un pacte d’estabilitat a tres anys vista és incompatible amb una convocatòria de 3000 places d’oposicions, que pretén reduirs substancialment la tasa d’interinitat.

Bloqueig de places: Si les places vacants són de pacte, queden automàticament bloquejades per a possibles places d’oposicions. Algunes especialitats quedarien, de facto, sense possibilitats de sortir a oposicions.

No més de 300 places: La conselleria d’Educació i Universitat no oferia més de 300 places d’estabilitat. Un número molt petit de places que acabaria per distorsionar el conjunt de l’oferta de places per a interins. Donant-se casos de docents amb menys punts que ocupessin una millor plaça.

Document signat:

Download

Premsa:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/08/march-senala-oposiciones-blindan-recortes/1286022.html

https://www.arabalears.cat/societat/Signat-lacord-mesures-destabilitat-interins_0_1957004413.html