Mostra totes les entrades de admin

Opositors. Nous esborranys per les oposicions .

El 26 de febrer a les 11 hi ha convocada reunió de la Mesa Sectorial d’educació extraordinària per tractar la convocatòria d’oposicions d’aquest any.

Està previst que el 24 de febrer es publiqui la normativa estatal de referència .

Al següent enllaç (Documentació) hi trobareu els esborranys .

Per a qualsevol consulta o suggerència podeu enviar un correu a info@sindicatalternativa.cat

Modificació del decret de Fons social, en tràmit

El dimarts 13 de febrer va tenir lloc la mesa sectorial per tractar de millora i actualització del Decret de fons social d’Educació, ja que durant gairebé un any es va intentar fer una equiparació entre Sanitat i Serveis generals. Per la qual cosa es va acordar dins la comissió de fons social dur les nostres propostes i traslladar el document a Funció Pública i a Hisenda.

Us adjuntam les propostes que han estat acceptades, si bé, vàrem demanar que una vegada fet el redactat final torni a passar per mesa sectorial.

Download

Resum mesa sectorial d’educació del 13/02/2018. (PQI)

A la mesa sectorial extraordinària s’ha tractat un únic punt , l’esborrany Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes de qualificació inicial (PQI) a les Illes Balears.
Per part d’Alternativa, hem donat suport a la mesura proposada perquè unifica i clarifica la normativa anterior. D’aquesta forma s’estableix un únic procediment per les entitats destinatàries de les entitats sense ànim de lucre com d’ajuntaments.
Per molts d’estudiants aquest programa representa una darrera oportunitat per continuar estudiant. S’ha fet un gran esforç de coordinació per tal de facilitar la continuïtat dins els estudis reglats de la FP bàsica o acreditar certificats de professionalitat que millori les capacitats d’inserció laboral futura.

A la proposta de la Conselleria pel  PQI s’estableix una ràtio màxima de 15 alumnes per aula. Des d’Alternativa hem tornat a demanar la reducció de la ràtio màxima a la FP bàsica dels centres d’educació secundària que estan establertes en 20 alumnes per aula. Consideram que la reducció d’aquesta ràtio , entre d’altres mesures, contribuiria a millorar els resultats acadèmics dins d’aquesta etapa educativa.