Mostra totes les entrades de admin

Creació servei propi prevenció de riscos laborals.

A la mesa sectorial del dia 11 d’octubre, s’ha anunciat i negociat la posada en marxa del servei de prevenció de riscs laborals (SPRL), propi per al personal docent.
Des d’Alternativa hem exigit reiteradament la posada en marxa d’aquest servei propi per donar cumpliment a la normativa de prevenció de riscos laborals per poder adaptar-lo a la realitat dels centres i dels docents. Consideram molt positiva la posada en marxa d’aquest servei .

Des d’Alternativa hem demanat informació sobre el calendari de desplegament i sobre la memòria econòmica d’aquest servei fent especial incidència sobre la dotació econòmica que permeti a mes de la posada en marxa del servei , l’aplicació de mesures concretes que permeti les adaptacions del lloc de treball, l’adequació de maquinàries i laboratoris del centre així com la formació en aquesta matèria.

Alternativa, aposta pels serveis públics de qualitat i per això ha demanat que no s’empri la contractació aliena de les tasques del servei de prevenció.

Adjunt trobareu la documentació facilitada a la mesa.

Download

Memòria econòmica.

MESA 9/10/17

A la mesa sectorial de dia 9 d’octubre amb el Conseller d’Educació i Universitat, el Sr. Martí March hem donat suport a la proposta de places per concurs oposició, si bé, li hem manifestat que esperam que no torni a succeir el que va passar a la mesa anterior.

Com podeu veure més avall (vegeu taula) s’hi afegeixen dues especialitats més:

•Navegació i instal·lacions marines: 5 (4 Mallorca, 1 Eivissa)

•Fonaments de composició: 2 (1 Mallorca, 1 Menorca)

Alternativa ha recordat que considerem necessària que es treballin de manera interrelacionada els temes de places i calendari d’oposicions, interins.

Per altra banda el Conseller admet que les 3.000 places que en preveuen treure en tres anys (2018, 2019 i 2020), com a conseqüència de la taxa d’estabilització dels pressuposts generals de l’Estat de 2017, són insuficients per reduir a un 8% d’interins  com es demana als pressuposts de l’Estat.

La Conselleria s’ha compromès a tractar amb els sindicats l’oferta de places dels anys 2019 i 2020, encara que, des d’Alternativa creiem que s’hauria de fer un calendari progressiu els propers 4 o 5 anys, i que d’aquesta manera es podria compaginar amb una estabilitat laboral, per tal de donar diverses oportunitats als docents. Venim d’un període sense convocar les preceptives oposicions i això ha generat l’abús de la figura del contracte d’interi amb contractació anual i sense consolidar cap dret laboral d’estabilitat ni d’acomiadament. Ara que s’obri la convocatòria d’oposicions s’hauria de compaginar els interessos d’ambdues opcions. Des d’Alternativa hem exigit l’accelaració de les inversions educatives per rebaixar ràtios i obrir nous centres  , que permetria la creació de noves places per opositors i interins.

Sobre el model d’accés recordem que depèn del Ministeri, i aquest només ha fet converses sobre el tema, sense concretar res, així i tot, Alternativa ha manifestat que sí que es podria fer des de la Conselleria una pedagogia clara als que hagin de formar part dels tribunals, per evitar tots els malentesos que varen sortir a les darreres oposicions.

Download