Mostra totes les entrades de admin

CONSULTA SOBRE FITXAR O NO FITXAR

Davant la diversitat d’opinions sobre el fet de fitxar als centres educatius,des del Sindicat docent Alternativa,  volem compartir amb vosaltres la informació que tenim així com unes quantes consideracions.

QUÈ DIU LA NORMATIVA?

*La Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’administració …. diu al punt 1.2

Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni al personal de las entidades citadas en el apartado anterior destinado en instituciones penitenciarias, en instituciones y establecimientos sanitarios ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia.

Para estos colectivos así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, se aplicarán las regulaciones específicas que procedan, determinadas conforme a los mecanismos y ámbitos de negociación derivados del EBEP y que serán preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

*A les Instruccions 11/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d’entrades i sortides, el compliment de l’horari i les justificacions de les absències, del govern de les Illes Balears de 24 de juliol de 2017. Aquest document també especifica el control horari i com es farà.

EN QUÈ HA FALLAT CONSELLERIA?

– DG de Planificació i Centres ens ho va presentar com un instrument pels equips directiu que es facilitaria la feina de control d’assistència del personal docent.

– No ha convocat Mesa sectorial per negociar aquest punt.

– Se’ns va dir que hi hauria una reunió per explicar el sistema. Encara no s’ha fet. Ens hem vist obligats a sol·licitar una Mesa específica.

QUÈ HA FET ALTERNATIVA?

-Hem recollit i estudiat la normativa sobre el tema.

-Hem fet consultes d’aclariment.

-Hem recollit problemàtica i casos específics que ens van demanant.

-Hem debatut molt en la Junta directiva i entre els alliberats.

-Dijous 12 de setembre hem registrat una sol·licitud de Mesa específica.

QUÈ PODEU FER?

Després d’aquestes dues setmanes on les directives han utilitzat aquest instrument de control de diverses maneres, necessitem la vostra opinió per dur la vostra veu.

El formulari es tancarà dimecres 18 a les 12:00 hrs.

Moltes gràcies per contestar el formulari adjunt. Com sempre les respostes seran tractades de manera anònima.

FORMULARI: FITXAR O NO FITXAR? https://forms.gle/ykqnnDyokjqHF8Wx8

Educació a les Pitiüses

Ahir vam poder llegir a noudiari.es la següent notícia:
https://www.noudiari.es/2019/09/el-pp-califica-de-lamentable-y-decepcionante-el-inicio-del-curso-escolar-en-ibiza/

Com a docent i representant del Sindicat Alternativa a les Pitiüses no hi puc estar més d’acord. L’inici de curs ha estat lamentable i decebedor; però no ens confonem, senyors i senyores, no és una cosa nova. Els docents de les Illes fa molts anys que ho sabem, no necessitam que cap polític vengui ara a dir-mos-ho.

Segons l’article, la Delegación de Educación de Eivissa no tiene ningún tipo de peso en el Govern. I quan l’ha tengut? I quan educació ha tengut algun pes en qualsevol dels Governs de les Illes Balears en els últims 20 anys (al manco en el temps que una servidora porta dedicant-s’hi?).

L’article també fa referència als centres amb necessitat de millores i la manca d’infraestructures. De qui és la culpa? Per un costat de la pressió migratòria que pateixen Eivissa i Formentera; per altra de la manca de planificació i sobretot de la poca sensibilitat dels governants, que s’estimen més culpar-se uns a altres en lloc de posar-se d’acord i agilitzar tots els processos. Què està passant a Santa Eulàlia amb la nova escola? Per què els permisos d’obra tarden tant a concedir-se? Per què els Ajuntaments dels municipis tenen tants problemes a l’hora de facilitar terrenys per a la construcció de centres nous? Senzillament perquè l’educació no és una prioritat de cap Govern.

Podria continuar recordant que les competències de la gestió de Sa Coma pertanyen al Consell (ara en mans del PP) i no sabem quin serà el destí de l’Escola d’Arts (esperem que no sigui necessari mai enviar-hi serveis d’urgència que no caben pel camí); l’escola d’Hoteleria o l’EOI (jo record quan era alumna de la mateixa allà per l’any 2004 i ja ens deien que s’havien de traslladar a Sa Coma).

Però dedicaré les meves darreres paraules a desmentir una afirmació de l’article. Torres ha denunciado la nula transparencia del Govern, quien “ha ocultado los datos de las ratios de los centros a pesar de la solicitud de sindicatos en este concepto. Dispensin vostès, però això no és cert. La setmana passada jo mateixa vaig acudir a una reunió on la Delegació Territorial d’Educació ens va facilitar tota la informació que vam demanar pel que fa a aquesta qüestió i d’altres que van sorgir durant la reunió.

Així que, senyors polítics, des del Sindicat Alternativa els demanam que facin un favor als ciutadans i deixin de llançar-se la pilota. L’educació ha de ser una prioritat, sigui quin sigui el color del partit que representen. Deixin de marejar al públic i posin-se a treballar de veritat.

A premsa:
https://www.noudiari.es/2019/09/senyors-politics-leducacio-ha-de-ser-una-prioritat-per-agueda-rodriguez-molina-alternativa-a-les-pitiuses/

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/16/1106709/sindicato-alternativa-pitiusas-critica-mala-gestion-educacion.html

Valoracions d’inici de curs

Tornam a ser davant l’inici d’un altre curs i sembla que seguim amb problemàtiques que es repeteixen curs rere curs.

Continuen existint greus problemes d’infraestructures. Tot i que s’han fet noves construccions i millores i també se n’han planificat d’altres, no són suficients per donar resposta a les necessitats actuals. No ajuden gaire les declaracions dels darrers dies del Conseller. Esperem que no s’acontenti amb mantenir centres escolars provisionals…

Sabem que per arreglar un problema així, la solució passa per l’augment de pressupost per a educació…però les notícies que ens han arribat aquest estiu no són massa encoratgadores. Venen retallades? Seguim amb pressupostos prorrogats?
A més pensam que les actuacions s’han de preveure amb temps, com sempre els canvis a la societat són més ràpids que les actuacions de les autoritats.

Seguim també demanant un Acord de Millora. Tot i que s’han aplicat moltes de les mesures del primer Acord, ara és hora de cercar un segon acord i esperem l’inici de les negociacions des de gener del 2019, però encara no han començat…
En lloc de presentar les millores que se’ns havien promès en periode electoral, començam el 19/20 amb rumors de retallades i amb mesures com la de fitxar als centres que creen malestar i polèmiques d’inici de curs: On són els compromisos de les 18h i les 23h lectives? On són les pujades de sou per compensar encara les retallades que encara queden pendents?

Pensem que no s’ha d’esperar més a començar les negociacions i a posar ja damunt la taula mesures de millora.

En relació a les hores lectives, cada any veiem com la conselleria canvia petits detalls que a la pràctica són retallades encobertes (lectives amb docència, lectives sense docència directa, reunions que abans es consideraven lectives ara no s’hi consideren, hores que compten per a tenir CHL i hores que no … etc. Trobem que no és de rebut que cada any a les instruccions ens incorporin canvis que tot i no ser retallades de gran format presenten retallades al nostre horari personal i empitjoren les nostres condicions laborals)

Convé revisar les mesures de conciliació familiar per tal que les caracterísitques de la professió docent no interfereixi en els drets dels treballadors.

Seguim amb ràtios elevades a molts de centres. Tot i que s’han reduït les ràtios durant els darrers cursos i ha augmentat el nombre de docents, encara esperam que es segueixin reduïnt i aplicant també mesures per donar resposta als grups nombrosos. Com tots sabem, les ràtios legals són excessives.

Un altre curs,Interins i interines substituts amb funcions de tutoria o de cap de departament assignades, segueixen sense cobrar per la feina que fan dins del centre. Tots els docents han de tenir les retribucions corresponents, sense tenir en compte si són substituts o titulars de la plaça.

Seguim amb problemes d’habitatge sobretot pels docents destinats a Eivissa i Formentera.
Alternativa reclama des del primer moment un complement de residència per a totes les Illes per pal·liar els greuges econòmics que soportam a nivell d’ insularitat i en els cas de Menorca, Eivissa i Formentera de doble insularitat.
Una de les solucions és augmentar el complement de residència que apliquen a latres Comunitats autònomes com, per exemple, a les Illes Canàries.

Un any després del canvi de Govern estatal encara és vigent la LOMQE. És hora de prendre mesures serioses contra ella.

Des d’aquest mes de setembre, tenim una novetat important pels docents,
l’obligatorietat d’haver de fer el registre horari. Aquesta és una mesura totalment necessària? Com fitxarem quan siguem de colònies, viatge d’estudis, sortides, intercanvis…? Es compensaran amb dies festius? Tindrem un període de prova? La xarxa serà suficient?
Aquesta mesura s’aplica a altres CCAA?. S’aplica a altres col.lectius docents com, per exemple, el professorat universitari? Com pensa tenir en compte la Conselleria tot el temps que el professorat dedica a tasques docents els capvespres i els caps de setmana des de casa seva ? Es contempla quantificar també aquestes hores?
Potser hauria de dotar al professorat de mòbils i ordinadors per a realitzar totes les tasques docents des de fitxar, fer programacions aula, fer materials escolar… ja que aquests dispositius els han convertit amb una eina bàsica de feina per a la tasca docent.

Convé que, com Alternativa va demanar, la Conselleria d’Educació convoqui una mesa per explicar les motivacions reals d’aquesta mesura, com ha de ser la seva aplicació i quines conseqüències reals tindrà. Esperam que sigui ben aviat.

Altres temes que també volem posar damunt la taula i que consideram d’especial importància és la dedicació de fons públic als centres concertats, ja que trobem que s’hauria de reflexionar en relaciò al seu finançament de base, i sobretot el que trobem que no ha de passar mai és que es deixin d’aplicar millores en infraestructures i sociolaborals al sector públic per signar acords amb el’ ensenyament concertat.

Nosaltres defensem l’educació pública i trobem que els pressupostos públics han de prioritzar les inversions i les millores primer al sector públic i després quan totes les expectatives i reclamacions estiguin solventades negociar si hi ha pressupostos amb el sector concertat i ens consta que no ha estat així.

Esperem convoquen places d’oposicions, les places si més no, el més aviat possible i que com ja hem demanat es revisin les plantilles orgàniques per adaptar-les a la situació actual, així com per millorar la mobilitat dels funcionaris de carrera i estabilitzar les plantilles i els projectes educatius dels centres escolars.

Seguim mantenint el Fons Social però des de l’inici de les retallades al 2012 encara no s’ha recuperat tot…queden pendents orfandat i viudetat. Quant de temps més haurem d’esperar? Això sense comptar amb què tenim un decret de l’any 1997 i que des de fa anys demanem l’actualització, però l’excusa és que s’ha de coordinar amb la mesa d’administració pública de la qual no en formem part.

Els imports de les ajudes estan mesurats en pessetes i les quantitats no s’han ajustat a les pujades dels preus que s’han donat al llarg dels anys, un exemple d’aquesta situació són les ajudes per matrícules d’estudis, on l’import que es dona per part del fons social és molt baix en relació al cost real de la despesa. Des de Alternativa demanam que es torni a donar la totalitat de l’import de les matrícules com es feia anys endarrera.

També serà un curs de nous reptes cap a les mobilitzacions contra l’ emergència climàtica actual i per aconseguir centres educatius de cada vegada més ecològics.

Des del Sindicat Alternativa desitjam un bon inici de curs així com també desitjam poder seguir avançant en temes pendents i aconseguir millores en la situació sociolaboral dels docents de les Illes Balears.