Mostra totes les entrades de admin

VAGA #8M

Alternativa vol fer constar el nostre rebuig als serveis mínims proposat per l’administració tant per la forma com pel fons.

Per la forma:

Dia 28 de febrer ens vàrem reunir amb l’administració de les Illes Balears amb els respectius representants de les diferents conselleries amb tots els sindicats convocants a la vaga de 24 hores. En aquesta reunió se’ns informa que prèviament han tingut una reunió amb els sindicats convocants de 2 hores de vaga i acordant posar els serveis mínims que es varen posar l’any passat.

Ens preguntem: Com es poden pactar un serveis mínims prenent com a referència base l’aturada convocada de 2 hores per UGT i CCOO i després amb els que convoquen 24 h.?

Pel fons:

Es proposa per segon any consecutiu uns serveis mínims que no només no potencien el seguiment de la vaga, sinó que fins i tot són més restrictius, i s’obliden d’un dels eixos de la vaga del 8 de març: ‘Si nosaltres parem, s’atura el món’.

Els serveis mínims queden així: (BOIB)

1. Educació
La prestació de serveis essencials als centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOCAIB de 10 de març).
Els centres docents esmentats han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al 8 de març de 2019. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació:
1. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.
2. El director o directora i el secretari o secretària han de romandre al centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.
3. A més, per garantir el control d’accés als centres, a cada centre públic ha de romandre en el seu lloc de treball una persona de consergeria del torn de matí i una altra del torn de capvespre, designada pel director o directora.

Addicionalment al que s’ha exposat anteriorment:
— Centres d’educació infantil (0 a 3 anys):
1 educador infantil per cada 3 unitats o fracció.
— Centres d’educació infantil (3 a 6 anys):
1 docent per cada 3 unitats o fracció.
— Centres d’educació especial:
1 docent per cada 3 unitats o fracció.
1 auxiliar tècnic educatiu per cada 3 unitats o fracció.
— Centres d’educació infantil i/o primària:
1 docent per cada 3 unitats d’educació infantil o fracció.
1 docent per cada 4 unitats d’educació primària o fracció.
— Instituts d’educació secundària obligatòria:
1 docent per cada 6 unitats o fracció.
— Centres que imparteixen educació primària, educació secundària i formació professional:
1 docent per cada 9 unitats o fracció.

Qui pot participar en la Vaga Feminista?

Estan cridats a participar a la vaga tots els treballadors, ja que el contrari seria il·legal. No obstant això, les feministes insten en particular a les dones a participar-hi perquè es tracta d’evidenciar que sense el treball femení, remunerat o no remunerat, res no funciona. Aquest és l’eix de la convocatòria: ‘Si nosaltres parem, s’atura el món‘.

Es fa una crida als homes perquè facilitin a les dones la possibilitat de fer vaga feminista. En qualsevol cas, des de la Comissió 8M criden als homes que són “aliats del feminisme” a participar en les manifestacions que es convoquin aquest dia.

En què consisteix la Vaga Feminista?

La Comissió 8 de març planteja aquesta jornada de forma multidimensional i criden a participar en una vaga feminista laboral, de cures, de consum, estudiantil i associativa.

La central és la de cures, que persegueix que en l’esfera domèstica dels homes assumeixin les tasques de la llar i de les cures perquè s’adonin de fins a quin punt la tasca de les dones és vital per al sosteniment de la llar i quanta càrrega estan assumint en solitari.

No portar els nens a l’escola, no rentar, estendre o planxar, són algunes de les idees que dona la Comissió 8M per a aquest dia. “Parem les dones, però no paren les cures”, sostenen, instant a secundar la vaga “perquè les cures no recaiguin només” en les dones i perquè es converteixin en una “responsabilitat social, compartida i distribuïda”.

Pel que fa a la vaga de consum, s’insta a les dones en particular a abstenir-se de consumir el que no sigui imprescindible en aquesta jornada, reduint al mínim la despesa en subministraments però també en béns i serveis. És una iniciativa del corrent ecofeminista per reflexionar sobre el pes de les dones en la manera de consumir i la força que tenen per implantar models més sostenibles.

La vaga laboral significa no realitzar el treball assalariat en empreses, comerços, fàbriques, serveis públics de salut, educació cures, o altres. L’objectiu és que aquest dia les dones “desapareguin físicament” tots aquests espais que ocupa i en els quals està “invisibilitzada”.

Respecte a la vaga educativa, criden a parar a col·legis, instituts i universitats perquè el sistema educatiu és el principal espai “en què es reprodueix l’actual sistema capitalista i patriarcal”.

Per què una vaga?

L’argumentari de la Comissió 8M és tan ampli com les diverses problemàtiques que afronten les dones pel fet de ser-ho. El document és un dossier de 30 pàgines que contempla gairebé 200 motius i objectius pels quals s’ha de convocar i secundar la vaga feminista. Es desenvolupen al voltant de quatre eixos: violències, cossos, fronteres i economia.

Les feministes del 8M denuncien les violències masclistes, en totes les seves formes i exigeixen més pressupost per combatre-les, però també posen en el focus la major precarietat de la dona al mercat de treball, la persistència de barreres a la seva projecció professional i la seva discriminació en matèria de salaris.

En la mateixa línia, denuncien que la pobresa les afecta de forma preferent, les retallades pressupostàries que afecten a les cures, la manca de reconeixement del treball domèstic que assumeixen les dones en major mesura, fent especial èmfasi en les migrants, un col·lectiu més vulnerable.

Hi haurà mobilitzacions? Sí!

MALLORCA:

12hs Plaça de tub, Palma MANIFESTACIÓ ESTUDIANTIL

19hs, Plaça Espanya, Palma MANIFESTACIÓ UNITÀRIA

MENORCA:

18h Plaça Constitució, Maó.

EIVISSA:

18h, Parc de la Pau, Eivissa.

FORMENTERA:

12h Plaça Constitució, Sant Francesc.

En l’argumentari del 8M s’al·ludeix a mobilitzar-se en contra “dels que fan la seva política des de la mentida i el menyspreu a les dones, la por, la victimització i el ressentiment”. Així mateix, es fa referència a les “reaccions patriarcals” per l’avanç en els drets de les dones, com la “dreta i extremadreta” que situa les dones i a les migrants “com a objectiu prioritari de la seva ofensiva ultraliberal i patriarcal”. “Enfront del ‘nosaltres primer’, plantegem ‘nosaltres juntes'”, destaca el 8M.

VAGA 8 DE MARÇ

OPOSICIONS, MESA SECTORIAL

A la mesa sectorial s’han tractat els següents punts:

-Aprovació de les actes  de meses anteriors:

S’han aprovat 6 actes de les meses sectorials prèvies, entre elles la de la mesa sectorial del dia 12 de novembre , referent a la convocatòria d’interins. Volem recordar que en aquella mesa sectorial es va produir una dura negociació davant el canvi substancial que proposava la Conselleria. Fruit de la negociació es va arribar a una proposta de barem, que no era el que nosaltres volíem, però que va ser aprovada per tots els sindicats  presents a la mesa, malgrat alguns ho van negar posteriormentdurant la campanya electoral. (adjuntarem l’acta aprovada)

-Convocatòria d’oposicions:

Alternativa va absternir-se a la votació de l’esborrany de la convocatòria d’oposicions perquè no respecta el concurs-oposició, ja que no es té en compte suficient  l’experiència docent, recordem que alternativa per aquest motiu vàrem demanar que es canviés l’ordre de les proves de les oposicions d’ingrés lliure, aquesta petició ja la férem a la primera reunió bilateral que tenguérem amb la Directora  General de Personal Docent a aquesta proposta també va ser recolzada per tots els sindicats. La Conselleria ha dit que va fer una consulta a alguns opositors i que trobaven que aquest any no perquè ja estudiaven la prova teòrica. La Conselleria va dir que faria una enquesta als opositors per veure si hi ha consens per les oposicions de l’any que ve. 

Tampoc es van acceptar que fossin 48 h les hores de reclamacions i tampoc que sigui en cada una de les proves. (Mirar mesa tècnica)

Podem dir que les novetats són:

Es confirma que el termini de presentació de sol·licituds serà de dia 7 a 21 de març i les proves començaran a partir del 22 de juny previsiblement. La resolució sortirà publicada a principis de març.

La Conselleria ha incorporat:

  • Que es donarà còpia de l’examen teòric a tots els opositors, fent la prova escrita en paper de calc.
  • Que els criteris generals es publicaran 14 dies abans.
  • Que la fase de pràctiques durarà de 5 mesos.

 

PREMSA:

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/25/oposiciones-educacion-plazo-apuntarse-ira/1395066.html?

fbclid=IwAR2em98TCVHMLWZD4Qy-MzSdhx9tnMznrmbuVbK0NixjETSov57QkHiwZI0