Mostra totes les entrades de admin

Per què ens mobilitzam?

Els curs escolar iniciat fa unes setmanes, en unes circumstàncies especials degut a la COVID19, ha posat de manifest algunes mancances que ja havíem advertit des de principi de curs:

 • Sobreesforç dels docents per arribar a tots els alumnes.
 • Semipresencialitat: a secundària, els docents es veuen forçats a doblar la jornada (presencial i online)
 • Increment de la burocràcia per a docents.
 • La reducció de ràtios a infantil no ha estat real per tots els centres.
 • Pèrdues d’espais educatius als centres
 • Falta de recursos informàtics: no tots els centres estan preparats
 • La majoria de docents aporten recursos informàtics propis. Hem demanat una inclusió per aquest aspecte a fons social.
 • Aturada de les negociacions de millora del sistema educatiu: quota de docents, infrastructures, etc…
 • No han arribat mascaretes protectores FFP2 per a tots els docents.
 • No s’han actualitzat les nòmines (2% abans de COVID i 0’9%) i som els únics de tot l’Estat que no el cobram.
 • Intercanvi de conceptes a la nòmina per complir la normativa (¨trilerismes¨ legal o frau de llei)es

És per això que, juntament amb altres sindicats de diferents sectors, iniciem mobilitzacions per reclamar el pagament del 2% i l’actualització del 0’9% del salari. No podem ser els únics  docents de tot l’Estat que no cobrin aquest augment

Aquesta petició s’afegeix a les altres condicions perdudes a causa de la COVID19.

 

Mesa sectorial: presentació programa PROA+

Hem assistit a la mesa on la Directora General de Primera Infància ens ha presentat el programa PROA+.

Es tracta d’un programa creat pel Ministeri d’Educació i dotat amb 2 milions d’euros a les Illes Balears per atendre les necessitats dels centres més vulnerables des de 4 línies d’actuació.

1- Reforç escolar, que a les Illes es fa amb el nom de PAE a tots els centres.

2- Suport a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar a través de la contractació de personal (PTSC)

3-  Adaptació dels PEC dels centres als plans de contingència.

4- Formació en noves tecnologies.

Se’ns explica que s’ha descartat la inversió en la línia 4 ja que està en marxa amb l’IBSTEAM i el propi pressupost de Conselleria i es prefereix dedicar aquesta dotació econòmica a l’atenció a la diversitat, que s’ha vist tan perjudicada per la situació i les decisions preses en l’organització dels diferents escenaris.

Se’ns informa també que posteriorment a l’inici dels tràmits per posar en marxa el programa, des del Ministeri s’ha confirmat l’ampliació del pressupost un 1 milió d’euros més, que Conselleria ha decidit dedicar a la la contractació de professionals per atendre la diversitat als centres.

Per part dels sindicats, tots hem estat d’acord que aquestes mesures són ben rebudes sempre que serveixin per atendre directament l’alumnat més desfavorit, encara que lamentam que aquesta informació no ha passat per mesa sectorial per ser negociada la part que afecta les condicions laborals dels treballadors; i hem demanat un aclariment pel que fa a les contractacions d’aquests docents, que ens han assegurat que seran tots personal de les llistes d’interins.

Finalment, tots els sindicats hem aprofitat per fer arribar tant a la Directora de Primera Infància, com a la Directora de Personal Docent, dubtes i inquietuds que hem anat fent arribar a ambdós departaments i que encara no tenen resposta.

Resum mesa sectorial . Noves mesures COVID.

A la mesa sectorial d’educació extraordinària s’ha tractat la modificació de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual es modifiquen les resolucions conjuntes de 3 i 25 de setembre de 2020 que modifiquen la Resolució de 6 de juliol, sobre l’aprovació de les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 20-2021.

A la reunió el Director General de Planificació i centres, Antoni Morante, ha exposat les modificacions proposades , per poder adaptar-se a l’evolució de la pandèmia.
• Mesures encaminades a millorar la higiene respiratòria mitjançant l’increment del tema mínim de ventilació abans de l’inici i a cada canvi de 15 minuts. A la vegada la conselleria finançarà la compra d’aparells mesuradors de la qualitat de l’aire i la introducció de filtres EPA als llocs on la ventilació no sigui suficient.
• Canvis al protocols aplicables als ensenyaments d’Educació física, proposats pel docents d’aquesta especialitat.
• Especificació i millora del redactat, on es regulen les sortides extraescolars.
• Canvis als protocols del transport escolar , diari i a les d’activitats extraescolars.
• Provisió de mascaretes amb homologació FFP pels docents d’Educació infantil.

Per part d’ Alternativa, hem valorat positivament alguns dels punts proposats, però hem remarcat la divergència de regulacions entre dins i fora de l’escola. Aquest fet fa que els grans esforços que estan fent cada dins els docents per complir els protocols sanitaris, quedin diluïts quan la normativa fora de l’escola és molt més laxa. Per això hem demanat que es regulin al mateix nivell tots els àmbits. La conselleria ha informat , que la majoria de casos es donen fora de l’entorn escolar, i estan treballant en una proposta semblat a la proposada on s’establiran restriccions en funció del risc de cada activitat.

També hem demanat que millori la coordinació de EDUCOVID per evitar que es donin respostes diferents a situacions iguals , quan es detecten positius, contactes estrets etc..
Alternativa també ha plantejat la necessitat d’abordar una reducció dels ràtios a les unitats que no s’ha pogut fer, perquè estan treballant amb ràtios molt alts que dificulten el compliment de les distàncies i les mesures de seguretat. També hem plantejat la necessitat d’analitzar la situació dels ensenyaments semipresencials, per poder millorar el seu funcionament . Des de conselleria ens han comunicat que estan analitzant la situació de la semipresencialitat i que a les properes setmanes ens convocaran a una Mesa sectorial específica per analitzar el començament del curs.