Mostra totes les entrades de admin

La Conselleria d’Educació ignora els sindicats

Una vegada més en el curs 2019/20, i ja comença a ser la tònica habitual de la Conselleria d’Educació, el Sindicat Docent Alternativa ens sentim ignorats i d’alguna manera menyspreats. 

Sembla que les nostres propostes no agraden… No és que no en facem de propostes, és que no són ni tan sols considerades.

En la mesa de juliol ja ho vam comentar i fa uns mesos vam demanar formalment una mesa per tractar la qüestió de les activitats extraescolars i viatges d’estudis. Encara no hem rebut resposta.

Les nostres aportacions han estat ignorades a la convocatòria d’interins per al curs 2020/21 i també per a la convocatòria d’oposicions per al curs 2020.

Els sindicats no tenim presència al grup de treball de gestió econòmica del centres que s’ha de crear arran del despropòsit amb què va començar l’any.

Arribarà en algun moment l’acord de millores sociolaborals?

Afortunadament el decret del català s’ha paralitzat!

Seran ignorades també les aportacions per a la Llei Educativa?

Potser hi ha millors idees i maneres de fer les coses, però no valorar suggeriments ni dialogar segur que és la manera de generar malestar entre la comunitat educativa.

Plenari de la Junta de Personal Docent de Mallorca

El plenari de la Junta de Personal de Mallorca es va reunir per tractar els següents temes:

-Comunicat sobre l’avantprojecte de llei educativa de les Illes Balears. Tots els grups amb representació a la Junta de Personal docent van consensuar demanar la retirada de l’avantprojecte de llei per molts motius:

Text complet

-Comunicat contra les retallades econòmiques als centres.

Mesa sectorial: convocatòria d’oposicions

La MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ va reunir-se ahir amb l’ordre del dia següent.

-Convocatòria d’una plaça per a inspecció educativa a Menorca en comissió de serveis.

-Aprovació de la relació de llocs de treball: un tràmit administratiu per tal d’assegurar estabilitzar places. Vam reclamar que es recuperessin les 18h lectives a secundària i 23h a primària, fet que propiciaria una ampliació substancial de la plantilla i una millora de les condicions laborals dels docents.

-Convocatòria d’oposicions 2020: La Conselleria ha decidit no fer modificacions substancials en el procés d’oposicions per donar continuïtat les oposicions dels darrers anys. Sembla que serà el darrer any de mega oposicions.

S’esperen canvis per als propers anys des del sistema promocionats pel govern central.

En aquesta convocatòria, les grans novetats són:

-L’entrega de la programació didàctica serà de forma telemàtica i només per aquells que hagin superat la primera part.

-Es publicaran a la web de la conselleria models de proves pràctiques amb anterioritat.

-El sorteig per a la tria del tribunal serà numèric, no per lletra com fins ara. S’obre així la probabilitat.

-La inscripció telemàtica serà del dia 26 de febrer al 16 de març (via telemàtica o presencial).

-Les proves començaran el dia 20 de juny. 

Tota la documentació aquí

Vam reclamar algunes millores possibles perquè, dins de la normativa, hauria millorat el sistema: canvi de l’ordre de les proves, més facilitats als opositors de Menorca i Pitiüses, publicació dels criteris d’avaluació i de les rúbriques de correcció…

-Vam acabar reclamant l’aplicació immediata de l’augment del sou anunciat pel govern central i la defensa dels docents per part de la conselleria dels diferents atacs sistemàtics de l’extrema dreta i de grups adjacents.